Chinese CO2 uitstoot cruciaal voor toekomst van IPCC

IPCC autheur en China expert Marc Jaccard

CO2 reductie op wereldschaal gaat niet lukken, stelde IPCC author Dr Mark Jaccard maandagavond tijdens een bijeenkomst over  “The Chinese energy revolution” van de VVM in Den Haag.

Samen met China-onderzoeker Bram Buijs van Clingendael en IPCC klimaatonderhandelaar Hugo von Meijenfeldt (VROM) schetste hij een beeld van de  ontwikkelingen in China op energiegebied, en daar werd de zaal niet vrolijk van: in de laatste 50 jaar heeft China zijn CO2 productie van marginaal tot méér dan de USA opgevoerd, en nog steeds is die, net als die van India, maar een fractie van de westerse als je het per inwoner bekijkt.
Bij doorzettende groei zal China’s CO2 productie in de komende 25 jaar zeker verdrievoudigen en veruit de grootste van de wereld zijn, mogelijk zelfs groter dan de rest van de wereld samen.

Dan houd je er nog geen rekening mee dat ze geen olie hebben, en dus voor vervoer deels steenkool zullen gaan gebruiken met het coal to liquid proces (geeft 2x meer CO2 dan benzine), en deels elektrisch zullen gaan rijden, wat wederom een aanzienlijke toename van de CO2 uit de steenkoolcentrales gaat betekenen.

Er is een enorme explosie in de bouw van renewable energy en kerncentrales, maar die blijven gezamenlijk desondanks nog decennia marginaal in de totale Chinese energiemix, fossiel blijft zeker tot 2050 boven de 80%.

De Chinese regering is dan ook helemaal niet van plan om zich op iets anders vast te leggen dan de verbeteringen die er toch al zullen optreden op basis van hun eigen plannen om luchtvervuiling te verminderen en zuiniger om te gaan met energie.

De avond ging erover hoe we China ertoe kunnen brengen om tóch hun CO2 uitstoot te gaan verminderen, uiteraard om de wereld van de ondergang te redden, want de werking van CO2 stond niet ter discussie.

“Continued failure to achieve a global CO2 reduction”
Jaccard is een gedreven, charmante man, en een uitstekende spreker, die al twintig jaar in China aan regeringsprogramma’s meewerkt en al vele jaren mee schrijft aan de IPCC-rapporten. Dat hij ook een eerlijk man is bleek toen hij ongevraagd, aan het begin van de lezing vertelde dat hij, kijkend naar de cijfers, een “continued failure to achieve a global CO2 reduction” verwachtte, en dat we alles wat hij ging zeggen in dat licht moesten beschouwen. Vervolgens werd dat standpunt wat China betreft sterk onderbouwd, zoals u hierboven al las.

Over de feiten waren de andere sprekers het eens, over zijn conclusie niet: we moeten wel optimistisch blijven!

Waarna vervolgens de rest van de avond gepiekerd werd over het toepassen van carrots dan wel sticks om China over de streep te krijgen.…

Kan China eigenlijk wel zijn CO2 uitstoot beperken?
Ik wist, min of meer als afsluiting, de vraag aan het forum te stellen: “Is there in your opinion a realistic pathway thinkable for China to keep growing and nót double it’s CO2 production in the coming 30 years? Daar kreeg ik geen antwoord op, al beaamde Bram Buijs wél dat dat inderdaad de hamvraag was.

Na afloop heb ik uitgebreid met Jaccard nagepraat, en toen kwam wél het antwoord: jazeker hoor! Die steenkool blijft groeien, maar daarvan zullen ze de CO2 onder de grond moeten stoppen.

Er zouden rapporten zijn waaruit bleek dat daarvoor voldoende opslagcapaciteit voorhanden was, en volgens het MIT zou dat binnenkort kunnen met slechts een 10% extra energiegebruik, zelfs bij post-combustion separation en inclusief compressie en transport. Beide uitgangspunten zijn voor zover ik van experts gehoord heb slechts fraaie illusies.

Von Meijenfeld refereerde nog fijntjes aan de dure ontzwavelingsinstallaties die al jaren op onze kosten op de Chinese kolencentrales worden gebouwd, en die na oplevering meteen weer worden uitgezet omdat ze 6% van de energie kosten. Wat verwacht je dan bij CCS dat vooralsnog meer dan 30% efficiency kost…?! Dit vraagt per twee centrales een extra centrale, puur om de CO2 onder de grond te stoppen. En dat in een land dat op zijn tenen loopt om voldoende elektriciteit te produceren voor de groeiende economie…

Ook gaf Jaccard ruiterlijk toe dat het nog decennia gaat duren eer de CCS technologie op betekenisvolle schaal zal kunnen worden toegepast, zeg bij meer dan 15% van de centrales. Hiermee gaf hij impliciet toe dat zijn eigen oplossing puur theoretisch is en áls hij al haalbaar was, véél te laat zou komen…

Maar goed, er is dus in Jaccard’s ogen een (theoretische)  mogelijkheid om ook in China de CO2 uitstoot te reduceren. Blijft staan dat ook hij er naar eigen zeggen niet in gelooft dat de Chinese regering ertoe te bewegen is om daadwerkelijk tot reductie over te gaan.

Catastrofe komt eraan!
Uit de vele goede informatie die de avond opleverde valt in mijn ogen maar één conclusie te trekken: CO2 reductie in China is de komende 40 jaar volstrekt illusionair.

Kunnen we dus concluderen dat de hele IPCC gedachte wat de bijdrage van China betreft, en dus ook globaal, nu eindelijk de prullenbak in kan?

Jaccard: nee absoluut niet! Het kan, want het moet, anders gaan we met zijn allen naar de verdoemenis!

Maar… je zegt zelf dat het niet gaat lukken?!

Toen kwam de aap uit de mouw: met onderhandelen gaat het niet lukken; ook niet door als EU nóg beter het voorbeeldigste jongetje van de klas te gaan spelen (Von Meijenfeld’s oplossing), zelfs met een uitgekiende diplomatieke strategie van EU en VS (zijn eigen voorstel) wordt het uiteindelijk niks….

Nee, het zal anders gaan: er komt gegarandeerd een klimaat- “Pearl Harbour”, en dan gaan de ogen van de Chinezen open: een super-orkaan of andere klimaatramp die de wereld zal schokken en regeringen zal dwingen (dan wel in staat stellen) om draconische CO2 maatregelen te nemen….

Ik was verbluft door de enorme spagaat die Jaccard moest maken om niet op grond van zijn eigen onderzoek van zijn geloof te hoeven vallen….

Welke echt schokkende wereld-ramp is trouwens eenduidig toe te schrijven aan AGW?

Orkanen, tsunami’s, aardbevingen, meteorieten, epidemieën en overstromingen staan los van broeikasgassen. En op 6 meter zeespiegelstijging moeten we zelfs bij vier graden temperatuurstijging  nog duizenden jaren wachten.

Het gesprek kwam toen uiteraard op de in mijn ogen onbewezen invloed van CO2, maar toen bleek ik toch echt met een hardcore believer te maken te hebben: alle bekende IPCC clichés werden erbij gehaald, het voorzorgsbeginsel, de 99,9% van de wetenschappers die het eens zijn, het onfeilbare peer-review principe; alsof er nooit een climategate geweest was. Zelfs de fysica achter het broeikaseffect waar beide kampen het over eens zijn (1 graad opwarming per CO2 verdubbeling, als je alle andere factoren buiten beschouwing laat) werd heftig ontkend.

Toch bleef ik hem sympathiek vinden: hij was zonder meer oprecht en integer.

Ik heb dus maar niet gevraagd of we met zijn allen dan maar op een catastrofale ramp moeten hopen, in het belang van de mensheid…

Door | 2011-06-27T13:21:19+00:00 17 september 2010|28 Reacties

28 Reacties

 1. TINSTAAFL 17 september 2010 om 17:32- Antwoorden

  Volgens Beijing Auto zullen er tot 2020 ongeveer 20 miljoen personenwagens bijkomen, waarvan slechts een klein gedeelte hybride…

  Vraag is kun je China (en India bv) verplichten enkele stappen terug te doen in de welstand-ontwikkeling van de inwoners nadat de 1e wereld decennia lang ongestoord z'n gang heeft kunnen gaan?

 2. Ook Boos 17 september 2010 om 21:14- Antwoorden

  @Tinstaafl

  Interessante vraagstelling, reflectief en retorisch. Mijns inziens geeft dit ook aan dat alarmisten, IPCC believers en wetenschappers schromelijk tekort schieten.

 3. Arjan 17 september 2010 om 21:29- Antwoorden

  Nou ik geloof niet zo in dat soort spectaculaire gebeurtenissen met radicale omslagen. De eerste zijn zeldzaam en de tweede nog zeldzamer, mensen zijn hardleers. Ik vrees (en hoop!??) dat AGW een traag proces blijft waardoor tegen de tijd dat het echt warm begint te worden de Chinezen (en Indiers) al vrijwel "klaar" zijn met hun steenkool. Steenkool verbranding is helaas vervuilender dan olie, en zeker veel vervuilender dan gas, en zal dus zonder maatregelen zeker tot grote (smog en zure regen) problemen gaan leiden (doet het eigenlijk al). Zodra dit echt uit de hand loopt gaan ze hier wel wat aan doen (zie de olympische spelen). Het is niet onwaarschijnlijk dat de vrijgekomen aerosolen (stofdeeltjes) door de snelle (en "vieze") economische groei in eerste instantie de opwarming zullen afremmen. Hoge concentraties aerosolen hebben waarschijnlijk vooral regionaal een zeer sterk effect op het weer (wolken en neerslagvorming, mist, zichtwaarden), klimaat (zonnestraling aan het oppervlak, neerslag, verdamping), de biosfeer (fotosynthese) en menselijke gezondheid (fijnstof). De eerste tekenen van een hernieuwde "global dimming" dienen zich inmiddels al aan (zie bijvoorbeeld de review van Wild (2009). We blijven met z'n allen toch een zeer interessant experiment uitvoeren met onze enige plek om op te leven, en of dit slim is zullen we vanzelf achter komen!

 4. Arjan 17 september 2010 om 21:32- Antwoorden

  Nee, die mensen kan je niets verplichten. Dit gaat dus ook niet gebeuren. Noem mij pessimistisch maar ik verwacht geen grote afname in CO2 emissies (wel grote toename) in de komende decennia, of we zullen over moeten stappen op een efficientere en vooral schonere vorm van kernenergie, mogelijk (op kleinere schaal) gecombineerd met andere alternatieve energie bronnen.

 5. De woedende kok 17 september 2010 om 23:01- Antwoorden

  Zo maar even uit de heup (zoals u van mij gewend bent).

  Wat charme al niet met een mens kan doen: “sympathieke kerel die Jaccard”. Als u mij had verteld dat dit een vergaderingverslag was de vereniging van bezorgde plattelandsvrouwen had ik het ook geloofd.

  Gelukkig komt het – als ik Arjan zo lees – allemaal vanzelf goed. Het zou dan natuurlijk helemaal fantastisch zijn als het tegen de tijd dat die rare Chinezen alle steenkool er door gejast hebben, het een flink stuk kouder wordt. Dan gaan er weer een boel mensen dood en krijgen wij de “heile Welt” waar we zo zeer naar verlangen.

  Toetjes!

 6. Arjan 18 september 2010 om 01:09- Antwoorden

  Koel? Neuh, daarna wordt het pas echt warm! 😉

 7. Boels069 18 september 2010 om 03:04- Antwoorden

  Waren er misschien, buiten die van het Noorden, ook echte Chinezen uitgenodigd?

 8. R. de Haan 18 september 2010 om 03:58- Antwoorden

  CO2: No effect on climate

  Chinese: Can do what ever they like to do

  IPCC: No future for the IPCC, to be dissolved

 9. René Brioul 18 september 2010 om 10:46- Antwoorden

  Zoals gebruikelijk zijn de oplossingen simpel en voor de hand liggend:

  Laat China (en de rest van de wereld ook als het aan mij ligt) de verboden technologie gebruiken die al meer dan 70 jaar beschikbaar is: Nulpunt energie.

  Er zijn diverse goedwerkende apparaten die "uit het niets" energie produceren.

  China heeft met de USA de deal gesloten dat zij hun producten zonder beperkingen op de Amerikaanse markt kwijt mogen. Er is echter één voorwaarde voor zijnde dat China geen nulpunt energie apparaten gaat fabriceren!

  Ja, ook nog in 2010 wordt op grove wijze nulpunt energie onderdrukt en dat alleen maar om de zakken van olie- electriciteit- en kerncentrales exploitanten te blijven spekken.

  Ook is het werkelijk onvoorstelbaar dat bijvoorbeeld thorium als effectieve grondstof voor koude nucleaire fusie zonder schadelijk afval simpelweg nergens van de grond komt omdat de exploitanten van kerncentrales (warme nucleaire fusie met veel schadelijk afval) er zoveel geld in hebben geinvesteerd en ja, dat moet natuurlijk rendement opleveren…

  En zij sliepen met z'n allen lekker verder. En als ze "wakker" werden maakten ze zich druk over CO2 emissies waar zogenaamd weinig of niets aan te doen was zonder "welvaart" of "productievermogen" in te leveren en daar werden ze dan weer zo moe van dat ze weer moesten gaan slapen.

 10. baksteen 18 september 2010 om 11:24- Antwoorden

  Nou Rene, wat let je, schroef zelf zo'n o-punt energie ding in elkaar en zet hem in je meterkast of, als je bang bent dat je bij ontdekking wordt omgebracht, heb ik ook nog wel plaats.

 11. Matthijs 18 september 2010 om 12:46- Antwoorden

  nulpunt energie

  lol

  geef mij maar

  E = MC2

  banaan erin, energie eruit!

 12. Jan 18 september 2010 om 13:51- Antwoorden

  En dan te bedenken dat CO2 helemaal niet de oorzaak is van klimaatschommelingen!

  CO2 is plantenvoedsel, alsjeblief stop het niet in de grond, we moeten ook nog eten en daar hebben we die planten voor nodig.

 13. René Brioul 18 september 2010 om 20:12- Antwoorden

  @Baksteen:

  Als ik toegang tot zo'n apparaat zou hebben zou niemand mij kunnen stoppen.

  Aan de andere kant heb ik talloze keren ervaren dat de meeste mensen (Bestuurders en politici zeker) absoluut niet geinteresseerd zijn in oplossingen.

  Zo is het bijvoorbeeld heel eenvoudig om tussen de 20 en 35% te besparen op brandstof, ongeacht of dat nu benzine, diesel, zware diesel of kerosine is.

  En daar hoeft geen ander gebruik van het betreffende voertuig voor te worden toegepast, maar het gaat om een modificatie van de brandstof waardoor deze effectiever verbrand wordt.

 14. Leo Bokkum 18 september 2010 om 21:11- Antwoorden

  En om welke modificatie van de brandstof gaat dat dan René?

 15. De woedende kok 19 september 2010 om 02:30- Antwoorden
 16. René Brioul 19 september 2010 om 10:53- Antwoorden

  @Leo Bokkum:

  Zie http://www.wistudat.info/brandstof_besparen.html

  Ik pas het al jaren toe in zowel benzine als dieselmotoren en het werkt uitstekend!

 17. Paul van Egmond 19 september 2010 om 15:58- Antwoorden

  Back ontopic: Als China extreem meer kolencentrales in bedrijf neemt, heeft dat ook tot effect dat burgers welvarender worden. Immers, goedkope energie is een voorwaarde voor snel stijgende welvaart (zijn we het over dit axioma eens?).

  Met stijgende welvaart komen ook stijgende eisen aan de omgeving. Minder smog, minder longemfyseem, asthma, prikkende ogen en stinkende kleren. Al snel zal blijken dat het goedkoper is om de oorzaak aan te pakken dan de gevolgen. Daarvoor heb je artsen nodig en als die er niet zijn, gaan mensen dagen in een wachtrij staan. Allemaal verloren productiviteit. In het slechtste geval gaan ze protesteren en dat moet je dan weer de kop indrukken. Slecht voor het moraal.

  China zal, zodra het daartoe ruimte ziet, er alles aan doen om zijn energievoorziening te verschonen. De snelste manier om China daartoe te bewegen is de doorbraak van duurzame energie in de Westerse wereld te realiseren.

 18. The Spanish Inquisit 19 september 2010 om 17:16- Antwoorden

  Paul,

  China zal, zodra het daartoe ruimte ziet, er alles aan doen om zijn energievoorziening te verschonen. De snelste manier om China daartoe te bewegen is de doorbraak van duurzame energie in de Westerse wereld te realiseren.

  Ja, daar ben ik het wel enigszins mee eens.

  Voor een deel heeft China hier niet eens het westerse voorbeeld voor nodig. Het meest invloedrijke deel van de ondertussen welvarende en veeleisende bevolking in de kuststeden van China zal zélf eisen stellen, en het niet pikken dat hun land en hun steden tot een soort Oostblok verworden.

  Hun culturele voorland is om steden als Parijs, Londen en New York voorbij te streven, en ik twijfel er niet aan dat dit zal gaan lukken. De immense energie en vooruitstrevendheid van de 'Asian Tiger Economies' en Mainland China is van een andere orde dan wat we hier in Europa opbrengen.

  Ik heb nu niet veel tijd om te reageren, maar als je daar ECHT een beeld van wil krijgen dan kan ik je het volgende filmpje van harte aanbevelen:

  (Vergeet niet de 720p HD optie te selecteren ipv 360p, en full-screen)

  http://www.youtube.com/watch?v=pObxCXhf9-E

  Dat is een filmpje van Gimzo Magazine ter gelegenheid van de World Expo 2010 in Shanghai. Voor een deel zijn het natuurlijk 'concepts' en 'pipe dreams' van autofabrikant SAIC. Een aanzienlijk deel van die concepten IS er al en is in dagelijks gebruik op het Expo terrein. Daar horen ook de volledig autonome en elektrisch aangedreven vervoersconcepten bij.

  Het realiseren hiervan (met elektriciteit op basis van kernenergie, zonne-energie, getijden en wind) houdt een andere visie in op de toekomst.

  Niks 'duurzame energie in de westerse wereld' om die arme Chinezen te laten zien hoe het moet. Het is eerder: "jullie in het westen hebben je kans gehad, stap opzij en laat ONS maar eens tonen hoe je zoiets aanpakt."

  Veel plezier! 🙂

 19. De woedende kok 19 september 2010 om 18:05- Antwoorden

  Paul van Egmond schrijft: “Als China extreem meer kolencentrales in bedrijf neemt, heeft dat ook tot effect dat burgers welvarender worden. Immers, goedkope energie is een voorwaarde voor snel stijgende welvaart (zijn we het over dit axioma eens?)”

  Het kwartje begint geloof ik langzaam te vallen, maar om nu te spreken van een axioma? Het is gewoon een feit. Zo heeft het altijd gewerkt en zo werkt het ook in China. Rijke Chinezen zijn natuurlijk allang begonnen met het omruimen, en leefbaar maken van de plek waar zij wonen, werken en recreëren. Net als rare Nederlandse Chinezen trouwens:
  http://www.bing.com/maps/explore/?org=aj#5003/0.6

 20. Ook Boos 20 september 2010 om 21:39- Antwoorden

  @ Rene Brioul,

  Geheel off-topic. Het lijkt me niet handig om aceton bij de brandstof te voegen. De brandstof wordt te "schraal" hetgeen op termijn tot problemen leidt aan brandstofpomp/injectiesystemen en turbo's of compressoren.

  Daarnaast geloof ik niet dat men (oliemaatschappijen) ons "zuinige" brandstof wenst te ontzeggen. Ik ben van mening dat deze bedrijven ook meer op de lange termijn georienteerd zijn.

 21. René Brioul 21 september 2010 om 11:27- Antwoorden

  @Ook Boos:

  Eveneens OT

  De brandstof wordt absoluut niet schraler (1 deel op 333 delen brandstof). En het BTU gehalte neemt zelfs toe.

  Het artikel (link naar brandstof besparen) heb je dus niet goed gelezen.

  Dat je niet gelooft dat de oliemaatschappijen hun brandstof zo effectief maken dat ze er 20-35% minder omzet mee hebben????

  Wat dacht je van het belang van de omzet?

  Maar wees gerust, slechts weinigen geloven dat het werkt en alle anderen blijven fijn de oliemaatschappijen spekken, zoals ze gewend zijn…

 22. […] Ten tweede is een enorme toename van fossiel gebruik op wereldschaal op geen enkele manier te voorkomen, er van uitgaande dat China, India en Brazilië zich in 20 jaar ontwikkelen tot een niveau van minimale welvaart. (Zie ook mijn interview met Marc Jaccard van het IPCC) […]

 23. Theo Wolters
  Theo Wolters 27 juni 2011 om 13:22- Antwoorden

  De aanhef van de blog:

  “China kan zijn CO2 productie verlagen en toch zijn huidige economische groei volhouden,”

  heb ik veranderd in:

  “CO2 reductie op wereldschaal gaat niet lukken,“

  Als onervaren blogger had ik een verrassing ingebouwd ipv de strekking van de blog al in de eerste regel duidelijk te maken. Een doodzonde tegen regel één van het bloggen!

 24. […] addthis_product = 'wpp-262'; var addthis_config = {"data_track_clickback":true};English remake of this blog (in Dutch) from september 10th, 2010“Despite all I will talk about tonight regarding carbon capture and […]

 25. […] van CCS bij regeringenIk heb uit de mond van zeer vooraanstaande China experts opgetekend hoe het in China zal gaan met de CO2 reductie. Daaruit blijkt wat er achter de enorme support van zoveel overheden voor CCS zit:  er is voor […]

 26. […] technisch volstrekt onhaalbaar.Ook het aandeel renewables in China wordt veel hoger ingeschat dan zelfs de Chinadeskundigen van het IPCC dat twee jaar geleden nog deden in dezelfde zaal.Dus ook over de groei van de duurzame bronnen is het Exxon rapport […]

Geef een reactie