Van 29 september t/m 1 oktober is in Rotterdam de conferentie Deltas in Times of Climate Change

De gastenlijst is een feest der herkenning, vele bekende doemdenkers geven acte de présence, onder anderen: John Church, Pavel Kabat, Thomas Loster (Munich Re), Pim Martens, Robert Muir-Wood (2x!), Pier Vellinga, maar gelukkig ook Hans von Storch. Ik hoop oprecht dat de laatste het alarmisme van de conferentie een beetje kan temperen maar de blob op de homepage van de conferentie stemt me niet hoopvol:

Increased incidence of floods and droughts, salt water intrusion and heatwaves threaten the economic vitality and attractiveness of deltas worldwide. Adaptation to climate change has become an imperative. This calls for cooperation of deltas worldwide.

In Nederland heeft men ondertussen al een voorschotje genomen op deze “adaptation”. Heel stilletjes, zonder dat het groot nationaal nieuws is geweest, heeft de afgelopen jaren aan de Zuid-Hollandse kust een ingrijpende versterking van de zeewering plaatsgevonden.

De delflandse kust heeft al eeuwen last van afslag.  Op deze kaart van Cruiquius uit 1712 is de kustafslag tussen 1606 en 1765 ingetekend:

Kustafslag Bij Monster tussen 1606 en 1765

Om de kust te beschermen werden de delflandse hoofden aangelegd die al in de negentiende eeuw bekijks vonden van duitse waterbouwkundigen.

Maar de hoofden hadden maar gedeeltelijk effect en de zeewering bij Ter Heide werd wel heel erg smal:

Ter Heide in 2005

Daarom werd het project Delflandse Kust gestart:

“De kust is nú veilig, maar niet op lange termijn. Om ook over vijftig jaar de gestegen zeespiegel en de krachtigere golven te weerstaan, wordt de kust versterkt”

Na enkele eeuwen dienst te hebben gedaan, zijn de vertrouwde hoofden nu onder het zand verdwenen.Echter over die “krachtigere golven” schrijft Hans von Storch op Die Klimazwiebel:

Between 2070 and 2100 rises in maximum storm water levels in the range of three to eleven decimeters are conceivable along the entire German North Sea coast.

Most of the expected increase in storm surge height is due to a rise in mean sea level. In the German Bighht, we expect a minor increase in storm effects at the end of this century. (See Woth K., 2005: Projections of North Sea storm surge extremes in a warmer climate: How important are the RCM driving GCM and the chosen scenario? Geophys Res Lett: 32, L22708, doi: 10.1029/2005GL023762).Our storm surges are almost entirely related to our “home storms”, i.e. baroclinic storms along the polar front, travelling eastward, moving in from the west. They go with wind from mostly SW, W and NW directions.

Maar we hebben nog steeds geen toename in genormaliseerde stormschade
No upward trend in normalised windstorm losses in Europe: 1970-2008

Dus die versterkte zeewering is goed voor tenminste 300 jaar. Onze klein- en achterkleinkinderen zullen ons meewarig dankbaar zijn dat wij voor hen nu al zo diep in onze buidel hebben getast.

Let dus goed op het nieuws de komende dagen, ik vermoed dat verzekeraar Munich re nog wel een ramprapport klaar heeft liggen. (he wacht, Vara’s Vroege Vogels had hem al afgelopen zondag…)

De schade door natuurrampen die door weersomstandigheden worden veroorzaakt, loopt op. In de eerste negen maanden van het jaar registreerde herverzekeraar Münich Re 725 gevallen van schade door weergerelateerd natuurgeweld. Dat is het op een na hoogste aantal in die periode sinds 1980.

Zou een verzekeraar er soms baat bij hebben, bij dit soort verhalen?
http://rogerpielkejr.blogspot.com/2010/09/munich-re-goes-too-far.html