Vandaag verscheen dit logische persbericht bij VROM:

Huizinga wil hervorming klimaatpanel

Het internationale klimaatpanel IPCC moet voldoen aan de eisen van de tijd en professioneler gaan werken. Dat stelt minister Tineke Huizinga (Ruimte en Milieu) in reactie op twee recente onderzoeksrapporten over de werkwijze van het klimaatpanel.

Deze onderzoeken zijn uitgevoerd nadat fouten waren ontdekt in het laatste grote rapport van het IPCC, het zogenaamde vierde assessment report uit 2007. Ten onrechte stond hierin dat de gletsjers van het Himalaya gebergte in 2035 gesmolten zouden zijn. Het deel van Nederland dat onder de zeespiegel ligt werd verward met het gedeelte dat gevoelig is voor overstroming.

De onderzoeksrapporten van het Nederlandse Planbureau van de Leefomgeving (PBL) en van de International Academy Council (IAC) onder leiding van prof Robert Dijkgraaf bepleiten een versterking van de procedures en zijn kritisch over de managementstructuur van de IPCC. Klimaatwetenschap wordt steeds omvangrijker en ingewikkelder. De publieke aandacht is wereldwijd sterk toegenomen. Daarom ontkomt het IPCC niet aan hervormingen, zo stellen beide rapporten.

In een brief aan de Kamer schrijft Huizinga vandaag dat Nederland zich zal inzetten voor het doorvoeren van de aanbevelingen. Het rapport van de IAC staat op de agenda van de jaarvergadering van het IPCC, half oktober in het Koreaanse Busan. Nederland zal hier o.a. aandringen op verbetering van het management van het IPCC. Waar nodig aanscherping van procedures, zoals het review proces, waarbij wetenschappers de klimaatrapporten becommentariëren, om fouten te voorkomen. En de normen voor gebruik van zogenaamde grijze literatuur moeten goed omschreven zijn en vervolgens juist worden toegepast.

Hervormingen in een internationaal gezelschap als het IPCC zullen tijd vergen, schrijft Huizinga. Nederland zal scherp toezicht houden op de voortgang van dit hervormingsproces.