Het IAC-panel heeft heel netjes gedaan wat de opdracht was, en de conclusies zijn terecht erg hard, al zijn ze in redelijk zachte bewoordingen gesteld. Toch gaat het rapport vreselijk de fout in: ze stellen – ongevraagd en buiten hun opdracht – dat ondanks de fouten die gevonden zijn, de hoofdconclusies van AR4 overeind blijven staan (“unaffected”).

Natuurlijk blijven ze “unaffected”, want daar hebben ze helemaal geen onderzoek naar gedaan. Als ze niks gezegd hadden was het dus OK geweest, maar het enige dat ze over de hoofdconclusies zouden kunnen zeggen is dat die niet onderzocht zijn.

Dat ze volgens het rapport overeind blijven wordt door de pers meteen uitgelegd alsof ze waar zijn, en dat is nog steeds, zelfs steeds meer, onderwerp van zeer heftige wetenschappelijke discussie. Die ene zin maakt het rapport weliswaar niet waardeloos, maar wekt toch de indruk dat de auteurs alles gedaan hebben om het voortbestaan van het IPCC zo goed mogelijk te waarborgen.

In deze gedachte past ook dat hun kritiek zodanig geformuleerd is dat het allemaal helemaal goed komt met het IPCC als hun aanbevelingen maar opgevolgd worden.

Dit terwijl uit hun onderzoek ook rechtstreeks valt af te leiden dat een dergelijke in zichzelf gekeerde organisatie vanzelf eenzijdig en bevooroordeeld wordt. Dat kun je een beetje beperken door betere doorstroming (één van de aanbevelingen) , maar voorkomen kun je het nooit. De conclusie zou dus moeten zijn dat het disfunctioneren van een IPCC gewoon niet te voorkomen is.

Dit komt voort uit de aan het IPCC opgelegde missie: vanuit wetenschappelijke onzekerheid komen tot EENDUIDIGE aanbevelingen aan de politiek over man made global warming (AGW).

Daarin zitten twee aspecten:

  1. Je onderzoekt AGW als een gegeven, dus niet het tegendeel.
  2. Je herschrijft alles net zo lang tot de tegenstellingen er uit zijn. Anders is er geen bruikbare eenduidige politieke aanbeveling meer, en dat is de opdracht.

Het doorgronden van deze principiële aspecten zat niet bij de opdracht aan de wetenschappers en is dus buiten beschouwing gebleven, al is het voor een van de schrijvers Louise Fresco ook maar de vraag of je een IPCC op deze wijze zou moeten instellen als het nog niet bestond….

Kortom: de vraag of de mens het klimaat ingrijpend beïnvloedt is nog steeds verre van beantwoord, en de opmerking in het rapport is uiterst betreurenswaardig.