Hans Schreuder, een in Ierland woonachtige Nederlandse scheikundige, bracht me op het idee voor de titel van dit blogbericht met zijn als pdf gelanceerde pleidooi voor snelle verhoging van de concentratie CO2 in de aardatmosfeer naar 1010 ppm: Why we need those 10:10 targets.

Kern van waarheid
Het betoog is mij uit het hart gegrepen, hoewel ik op één punt zijn analyse niet deel: het wetenschappelijk bewijs voor de link tussen menselijke uitstoot van CO2 en de stijging van de concentratie is robuust. Zijn argumentatie van het waarom CO2 geen natuurkundig geen opwarming kan veroorzaken, is te simplistisch maar met een grote dikke kern van waarheid. Terwijl de Vendrikaanse HAVO-4 zekerheid dat CO2 de aarde wel moet opwarmen slechts een piepklein kerntje van waarheid bevat. Verder ben ik het 100% met hem eens:

  • het bewijs van opwarming door CO2 is flinterdun zo niet non-existent;
  • met de fossiele brandstoffen hebben we de sleutel tot algehele mondiale welvaart in handen;
  • het is een morele plicht om met deze proven technology de hele wereld zo snel mogelijk gezond en rijk te maken;
  • de door mensen verhoogde CO2 concentratie in de atmosfeer zal zich bewijzen als een grote zegen voor landbouw en biodiversiteit;
  • of en wanneer er vervolgens een energietransitie komt is moreel en praktisch gezien van latere orde.

10: 10? Ehhh. 1010ppm? Ik zeg doen!

PS Steun Hans Schreuder om actief te blijven met zijn informatieve website ilovemycarbondioxide.com.