Vanavond om 18.15u zal ik in de uitzending van EditieNL mijn zegje doen over de klimaatsmaadcampagne van HIVOS. De redactie wist me te vinden nadat ik vermeldingen in De Telegraaf en Elsevier had gekregen. Het is een leuk gezellig interview geworden. In het item zal ik tegenover de directeur Manuela Monteiro van HIVOS.

Hieronder mijn pennevruchten ter voorbereiding op het interview (nauwelijks gebruikt):

Hivos op 4 levels fout en suggestief

  1. Wetenschap achter “global warming” is zeer dubieus zo niet frauduleus gebleken. Wetenschap rondom “climate change” staat nog in de kinderschoenen. HIVOS gaat hieraan voorbij. Wat nog te vergeven is.
  2. Zelfs als het waar was dat er een hele langzame geleidelijke opwarming is gekoppeld aan onze toenemende uitstoot van CO2, dan nog zijn de klimaatmodellen niet in staat betrouwbare regionale voorspellingen te doen. Dus je weet niet of het ergens meer of minder stromachtig wordt, droger of natter, of de landbouw meer of minder zal produceren en ook bijvoorbeeld niet of het minder prettig toeven wordt of juist prettiger. Dit zegt zelfs de alarmistische Britse Royal Society in haar nieuwe officiële klimaatgids.
  3. Zelfs als je wel zou weten of het in een bepaalde regio of een bepaald land gemiddeld droger of natter zou worden (wat je dus niet weet), dan nog is het suggestief en onjuist om een bepaalde natuurramp, weerverschijnsel of mislukte oogst aan die zogenaamd door CO2 veroorzaakte opwarming toe te schrijven. Bel het KNMI en je zult zelfs van hun meest alarmistische wetenschappers te horen krijgen dat je dit niet mag doen.
  4. Zelfs als een bepaalde ramp in een bepaald land wél aan de mondiale uitstoot van CO2 te wijten zou zijn (wat dus niet zo is), dan nog is het suggestief en onjuist om te roepen dat minder douchen, minder autorijden en meer spaarlampen daar ook maar enige invloed op zou kunnen uitoefenen. Zelfs de meest alarmistische wetenschappers gaan erin mee dat het huidige scala aan CO2-maatregelen in de toekomst geen enkel meetbaar effect op de wereldwijd gemiddelde temperatuur zal hebben (zelfs dus als je uitgaat van de dubieuze zo niet frauduleuze wetenschap achter global warming).

Zelfs als we HIVOS niet kwalijk nemen dat ze nog slaafs de afbrokkelende consensus over CO2 en klimaat volgen, dan nog hadden ze als “believers” alleen maar mogen roepen:

Helaas is de toename van de menselijke uitstoot van CO2 door het verbranden van fossiele brandstoffen op mondiale schaal politiek en maatschappelijk de komende decennia niet tegen te houden. Daarom vragen we uw financiële bijdrage om ontwikkelingslanden te helpen de zeker niet al te ernstige gevolgen van global warming op te vangen. Een deel van uw financiële bijdrage zal worden aangewend voor R&D naar nieuwe energiedragers, waarvan we de eerstkomende decennia echter nog niet veel hoeven te verwachten.

Het meest realistische en ethische handelen voor HIVOS en elke andere gesubsidieerde club daarentegen is om onze bevolking het “blijde nieuws” te brengen dat global warming wetenschappelijk steeds twijfelachtiger wordt en dat er een goede kans is (inmiddels veel groter dan de 10% die het IPCC geeft) dat het allemaal loos alarm was met betrekking tot opwarming en CO2.

Maar nee: men kiest de gemakkelijkste weg om de eigen kas te spekken en roeptoetert mee in steeds sneller achterhaalde klimaatmarketing.