Veel meer dan 15 redenen

In een interessant artikel geeft Erik van Erne 15 redenen waarom CCS (afscheiding en opslag van CO2) geen goed idee is. Hij is volgens mij nog veel te optimistisch.

Hieronder volgt mijn reactie zoals ik die gegeven heb op Energy Square waar ik het artikel aantrof.

CCS heeft al tijden mijn bijzondere aandacht, en ik heb hierover vele deskundigen gesproken, helaas meestal off-the-record. Hieruit heb ik de volgende veronderstellingen afgeleid. Die zijn dus niet gebaseerd op peer-review wetenschap, maar op wandelgangen en achterdeur informatie, aangezien er over CCS met veel moeite een veel te mooi beeld naar het argeloze publiek moet worden geschetst, en de waarheid niet openlijk gezegd mag worden….

Ik houd me dan ook van harte aanbevolen voor correcties.

1. De verantwoordelijkheid van Shell houdt niet pas op over 100 jaar, maar al op op het moment dat het spul onder de grond zit, en wordt daarna meteen overgenomen door de Nederlandse staat.

2. De demonstratieprojecten die nu op stapel staan, zijn voor de CO2 concentratie volstrekt insignificant: het gaat om miniveldjes. Het enige wat er gedemonstreerd wordt, is dat de overheid erin slaagt de bevolking CCS door de strot te douwen.

3. De techniek heet bekend en veilig te zijn, maar ondanks metingen aan de “bron” die geen lekkage laten zien, blijken er bij de CO2 injectieprojecten in de Noordzee wel degelijk onverklaarde lekken op te treden, die met het oog werden waargenomen. Dit zou met lekkende breukvlakken te maken kunnen hebben.
(Dit zou bij een flinke lekkage overigens tot een Bermuda effect kunnen leiden: schepen die opeens zomaar zinken omdat het soortelijk gewicht van het water door de bellen te laag wordt! Leuk voor de haven van Rotterdam als dat een paar keer gebeurt… )

4. De extra centrale voor het opslaan van CO2 per vier nieuw te bouwen centrales is véél te optimistisch. Ook voorstanders van CCS geven toe dat dat vooralsnog gaat om 1 per twee (>30% energieverlies) .

5. De post combustion afscheiding (de verst ontwikkelde vorm) haalt lang niet alle CO2 uit het uitlaatgas. Voor zover ik weet kan dat alleen bij de oxyfuel toepassing, die nog het minst ontwikkeld is.

6. De centrales zelf worden méér dan twee keer zo duur. Het afscheidingsgedeelte is een stuk groter en duurder dan de centrale zelf. Dus wordt de investering per kilowatt al gauw drie maal zo hoog (van 2 naar 3×2). En dat voor een riskante actie waarvan het nut niet aan te tonen is.

De reden van de populariteit van CCS bij regeringen

Ik heb uit de mond van zeer vooraanstaande China experts opgetekend hoe het in China zal gaan met de CO2 reductie.
Daaruit blijkt wat er achter de enorme support van zoveel overheden voor CCS zit:  er is voor China, en daarmee meteen voor de hele wereld, want zo groot is China, GEEN ENKEL realistisch alternatief voor steenkool als voornaamste elektriciteitsbron voor zeker de komende 50 jaar.
De overheden hebben dus CCS nodig als smoes om door te kunnen gaan met het gebruiken van steenkool voor elektriciteitsopwekking. Ook al duurt het nog zeker 30 jaar eer CCS enigszins merkbaar kan bijdragen aan een reductie van CO2, en dat alleen als we er echt gigantische bedragen instoppen: de smoes kan nu al gebruikt worden..

“Het kan , want het moet!”

Elke poging om van minilandjes als Nederland om tegen enorme kosten CO2 te reduceren is dus bij voorbaat lachwekkend, want volstrekt zinloos.
“Het kan want het moet” is geen toepasbare logica.

Hoe desastreus onze toekomst er volgens sommigen ook uitziet als we doorgaan met CO2 uitstoten. (Iets wat overigens in mijn ogen geen enkel negatief effect zal hebben, maar dat staat buiten deze redenering.)
Maar als het niet kan, dan kan het niet.

Het is verbijsterend hoe het CO2 geloof alle andere, wél zinvolle criteria voor duurzaamheid volledig verdrongen heeft: energiebesparing, zuinig beheer van grondstoffen, veiligheid, het mag allemaal opzij gezet worden vanwege de Heilige Strijd tegen CO2 in de vorm van CCS.
In mijn ogen is CCS de grootste dwaasheid van deze tijd.