Fossiel tropisch bos in Hoegaarden, België

We worden er regelmatig door de klimaatalarmisten op gewezen dat we nu hier iets moeten doen aan de opwarming van de aarde en wel door het beperken van de CO2-uitstoot.

Dat hoeft helemaal niet, we hebben nog 60 jaar de tijd.

Gemiddeld genomen is opwarming een goede zaak, er is minder winterschade, het groeiseizoen is langer, op hogere breedte is landbouw mogelijk terwijl de tropen gelijkblijven in temperatuur. Als we kijken in het Eoceen, dan was de hele aarde in die tijd een gelijkmatige tropische kas. Het leven was overvloedig, de zoogdieren kwamen tot grote bloei er leefden nijlpaarden in de Theems en er groeiden tropische bossen in België. De enige slachtoffers waren de koudeminnende planktonwezens op de bodem van de noordpoolzee.

Ook financieel gezien heeft warmte voorlopig nog voordelen. De komende zestig jaar is er netto winst als gevolg van de opwarming; pas rond 2070 zullen de negatieve effecten netto hoger uitpakken dan de positieve, en dat is bij aanname van 2 graden bij CO2 verdubbeling – waarschijnlijk een factor 2 te hoog, en mogelijk veel lager – en allerlei opgeblazen aannamen over massauitsterving. Het maakt overigens niet uit of er maatregelen worden genomen die hebben de komende 70 jaar vrijwel geen effect op de netto baten.

Kosten/baten bij stijgende temperatuur volgens Gary Yohe, kosten zijn negatief tot 2070.

Lees ook de alarmistische toelichting van Gary Yohe zelf op zijn grafiek in The Guardian

De komende 60 jaar levert opwarming dus winst, dus waarom zou je er iets aan willen doen? Het is zelfs misdadig om er iets aan te doen want een ingreep in de welvaart leidt direct tot toename van armoede. En dan meent James Hansen dat hij een kans heeft om te winnen bij een rechtzaak.

De komende 60 jaar, dan zijn mijn kinderen al hoogbejaard en ik sta al lang in een urn op de vensterbank. Toch vreemd, die focus op dat redden van het diepzeeplankton.