De lang verwachte videoregistratie van het VU Connected debat “Slecht klimaat voor de wetenschap”. Helaas niet integraal. Enkele opmerkelijke uitspraken van Pier Vellinga zijn uitgefilterd. Verder toch in 10 minuten een aardig beeld. Diederik Samsom in een hoofdrol.

15 november
Bedenk daarbij dat hij momenteel Marcel’s boek leest, omdat hij het boek mét toespraak officieel in ontvangst gaat nemen bij de lancering in Den Haag op 15 november aanstaande. Hoeveel zal deze flexibele geest nog opschuiven als ik jullie vertel dat Marcel’s boek zelfs mij nog shockeert over het reilen en zeilen van de pre-Climategate klimaatwetenschap.

Halverwege een tipje van de sluier van de nieuwe VVD milieuvisie bij monde van fractielid Anne-Wil Lucas-Smeerdijk. Medeblogger Theo Wolters met een mooie afsluitende als vraag verpakte constatering. En dan als uitsmijter natuurlijk de onvermijdelijke zalvende Maarten blog-o-sfeer Hajer.

Lees ook Theo Wolters in de nachtelijke uren geschreven verslag nog eens waarin hij alle sprekers een cijfer gaf tussen 0 en 10. Was je zelf aanwezig? Vul dan misschien nog een en ander aan.