Boek van Mitzman: let op de hockey sticks! LOL.

Mensen sturen ons dingen. Zo werd ons een e-mail wisseling toegespeeld tussen UvA emeritus hoogleraar geschiedenis Arthur Mitzman en de Wageningse IPCC-grootmeester Rik Leemans en een hele riedel klimaatbelanghebbenden in de CC. Van die Mitzman komen we weinig aan de weet behalve dat hij zijn missie op LinkedIn omschrijft als facilitating cooperation between climate action groups. Hij is samen met Lucas Reijnders initiatiefnemer van het Europese Concerned • Citizens • against • Climate • Change (4C), dat een advisory board heeft waar we Jan Pronk en Hedy d’Ancona tegenkomen.

In 2008 won Mitzman met zijn essay The eco-socialist challenge de Daniel Singer Millennium Foundation Prize. In dat must read essay dat volgens de auteur gaat om a new vision, based on the eco-socialist imperative of de-growth bevat zeer bedenkelijke quotes en conclusies zoals:

Finally, in the context of the oncoming environmental catastrophes and the possible collapse of the global economic order, revived socialist theory should focus on the media and the techniques required to organize and to prepare mentalities for urgently needed radical change. Corporate control of publishing and television needs to be countered both within the system–by smart and well-funded advertising on issues like global warming–and, on its margins, by using all options available in the new Internet media.

Geen wonder dat deze Mitzman, waarvan nergens op internet een foto te vinden is, op maandag 8 november 2010 12:04 een e-mail schrijft aan Lennart van der Linde (Haags Milieucentrum) en Rob van Dorland (KNMI) en zowat heel klimaatbelanghebbend Nederland in de CC (zie lijst onderaan dit bericht) met de volgende oproep:

Subject: RE: 2 tot 3 meter zeespiegelstijging in 2100?

Beste Lennart en andere vrienden,

Zojuist kreeg ik het onderstaande bericht door Reader Supported News (artikel is van Los Angeles Times). Kan onze klimaatwetenschappers niet iets dergelijks organiseren voor NL om scepsis en onverschilligheid in media en politiek tegen te werken?

Vriendelijke groeten,

Arthur

Het gaat hierbij om het artikel Climate scientists plan campaign against global warming skeptics in de LA Times van 8 november jl. Zevenhonderd wetenschappers van de American Geophysical Union (AGU) zouden actief gaan strijden tegen het toenemende klimaatscepticisme na de verkiezingsnederlaag van Obama. In dat artikel lees je al het povere aantal van 39 wetenschappers dat zou hebben toegezegd mee te werken. Een tipgever meldt dat het bericht de wereld is ingeslinger door Fenton Media, het PR-bureau van de AGU, dat ook de Amerikaanse PR doet voor Greenpeace en Hugo Chavez (zie artikel). Net als Marc Morano op Climatedepot.com de vlag uitsteekt dat hij weer heerlijk kan gaan debatteren met alarmisten, brengt de AGU ijlings een persbericht uit waarin wordt gezegd dat de LA Times een bericht over de nieuwe klimaat Q&A van de AGU fout heeft geïnterpreteerd.

In Nederland is het kwaad dan al geschied. Zie de e-mail hierboven. Mitzman schrijft dus aan Van der Linde en Van Dorland of we in Nederland niet ook zo’n tegenoffensief tegen het groeiende klimaatscepticisme moeten lanceren. Het antwoord komt snel – dinsdag 9 november 2010 7:01 – en van niemand minder dan Rik Leemans lead author van IPCC AR4 en review editor van IPCC AR5:

Onderwerp: RE: 2 tot 3 meter zeespiegelstijging in 2100?

Arthur,

Zo’n reactie mechanisme betaat al sinds enkele jaren in NL: namelijk het klimaatportaal (http://www.klimaatportaal.nl/pro1/general/home.asp), dat heeft geleid tot de verschillende ‘Staat vh Klimaat’ publicaties en een uitgebreidde lijst van FAQs. Ook zal Alterra in opdracht van de Eu een klimaat-informatie site ontwikkelen 9zie http://www.wur.nl/NR/exeres/4BE7511C-F321-4EF6-99B5-B375945DE1DF.htm) Misschien is het allemaal niet pro-actief genoeg, maar het wordt wel ondersteund vanuit de verschillende kennisinsituten en de publicaties, worden, waar mogelijk door onafhankelijke experts beoordeeld. Dit vergt tijd, maar dat is noodzakelijk om de noodzakelijke wetenschappelijke integriteit te behouden.

Aanstaande maandag zal bijv. het boek van Marcel Crok aangeboden worden aan Diederik Samson (PVDA). In dit boek probeert hij aan te tonen dat IPCC gefaald heeft. Ik heb het boek niet gelezen, maar er zullen foutieve interpretaties instaan, die tegen de eerder dit jaar verschenen PBL (www.pbl.nl/…/Assessing-an-IPCC-assessment.-An-analysis-of-statements-on-p rojected-regional-impacts-in-the-2007-report.html), IAC (http://reviewipcc.interacademycouncil.net/ReportNewsRelease.html) and Royal Soc. (http://royalsociety.org/climate-change-summary-of-science/) rapporten over IPCC ingaan. Persoonlijk heb ik geen zin om me met de discusie rond dit boek te gaan bemoeien. Het is olie op het vuur, een discussie die niet over wetenschappelijke feiten gaan, maar over een wetenschappelijke assessment voor policy support.

Rik

Deze mail bevat natuurlijk een saillant deel 1 en een saillant deel 2. De eerste alinea is opmerkelijk omdat het 100% met belastingcenten gefinancierde klimaatportaal.nl een neutrale doelstelling zegt te hebben. Nu gaan we in dit artikel niet geshockeerd doen dat het netwerk achter deze website hartstikke biased is. Het is alleen wel leuk dit nog eens bevestigd te zien. Klimaatportaal zegt te staan voor:

Het klimaatportaal is de digitale toegang van de Nederlandse kennisinstituten waar op een geïntegreerde wijze actuele kennis over het klimaat, klimaat-verandering, gevolgen, aanpassingsmogelijkheden en mitigatie maatregelen ter beschikking staat voor beleidsmakers, bedrijfsleven, belangengroepen, media en publiek.

Tenminste Rik Leemans ziet de club echter als een “reactiemechanisme” en dan staat dat “op een geïntegreerde wijze” informeren van “beleidsmakers, bedrijfsleven, belangengroepen, media en publiek” ineens in een heel ander daglicht. En het niet eco-socialistische deel van Nederland mag zich verheugen dat er nu ook nog belastingcenten naar een vergelijkbaar initiatief van de EU vloeien.

Vervolgens is Leemans’ opmerking over Marcel’s boek en de presentatie daarvan komende maandag veelzeggend. Het lijkt Leemans te sieren dat hij niet verwikkeld wil raken in policy aspecten en dat hij de wetenschap zuiver wil houden. Maar voor een lead author van IPCC AR4 en review editor van IPCC AR5 is dit natuurlijk volstrekt ongeloofwaardig. Marcel’s reactie op deze mail van Leemans is dan ook:

Het is opmerkelijk dat Leemans al weet dat er fouten in het boek staan voordat hij het gelezen heeft. Hij heeft bovendien een totaal verkeerd beeld van het boek: het gaat nu juist wel over de wetenschappelijke feiten van Werkgroep 1, in tegenstelling tot de rapporten van PBL (slechts een deel van WG2) en IAC (keek alleen naar procedures).

Genoeg! Het is allemaal niet zo schokkend. Het onderstreept weer eens dat er gewoon twee kampen zijn ten aanzien van global warming en dat het alarmistische kamp stevig wordt gevoed door reactionaire Paul Ehrlich-style eco-socialisten die zoals Arthur Mitzman (wie stuurt ons een foto?) uit zijn op de-growth en dat bonafide wetenschappers niet schromen zich in te laten met dergelijk extremisme. De organisatie achter klimaatportaal draagt de opvallende afkorting PCCC (Platform Communication on Climate Change). Degene die deze naam en afkorting verzon zal toch echt wel eens gehoord hebben van de CCCP of zie ik nu spoken?

Men belt niet meer
Ik ben de eerste om toe te geven dat er aan de sceptische kant ook mailclubjes bestaan waarin journalisten, wetenschappers, politici en “vrijheidsstrijders” elkaar weten te vinden. Wel durf ik het aan te poneren dat de e-mailwisseling onderstreept dat de mate van coördinatie, financiering en penetratie binnen kringen van beslissers aan de alarmistische kant altijd nog veel sterker is dan aan de sceptische kant. Dat zou onder het huidige heersende politieke klimaat en de geopolitieke realiteit ten aanzien van de duurzaamheidsdromen de komende jaren wel eens drastisch kunnen veranderen. Zoals de Duitse Pier Vellinga Joachim Schellnhuber al verzuchtte in deze Youtube-video: “Men belt helemaal niet meer als er een hittegolf is in Moskou”.

Hieronder de functioneel uitgesplitste CC-lijst van bovenstaande mailwisseling zonder de suggestie dat hier sprake is van een hechte club met gelijke doelen:

DE “ECHTE” KLIMAATONDERZOEKERS

Dr. Rob van Dorland – senior onderzoeker KNMI
Hoofdauteur IPCC 4AR, werkgroep 1

Dr. Roderik van de Wal
Docent Instituut voor Marien en Atmosferische onderzoek, Universiteit Utrecht

Dr. Bert Vermeersen
Ondezoekers Technische Universiteit Delft, Aardobservatie en ruimteonderzoek

Prof. dr. E.J. Rohling
Hoogleraar oceanografie, National Oceanographic Centre SOES, Southampton University

Prof. Dr. Hans Oerlemans
Hoogleraar, Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek, Universiteit Utrecht

Prof. Dr. G. Komen
Voormalig wetenschappelijk directeur KNMI, hoogleraar Universiteit Utrecht

DE HOOGLERAREN EN ONDERZOEKERS DIE “IETS” DOEN MET KLIMAAT EN MILIEU

Prof. Dr. Ir. Pier Vellinga
Hoogleraar: Instituut voor Milieuvraagstukken – IVM, Vrije Universiteit Amsterdam
Hoogleraar Aardsysteemkunde, Universiteit Wageningen

Prof.ir. Klaas van Egmond
Faculteitshoogleraar bij de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht, voormalig directeur PBL/MNP

Prof. Dr. Rik Leemans – hoogleraar millieusysteemanalyse, Universiteit Wageningen
Hoofdauteur IPCC 4AR, werkgroep 2, en nog veel meer

Prof. Dr. Wim Turkenburg
Hoogleraar wetenschap, technologie en samenleving, Universiteit Utrecht

Prof. dr. ir. Jan Rotmans
Dutch Research Institute For Transitions (DRIFT), faculteit sociale wetenschappen Universiteit van Rotterdam

Prof. Dr. Arthur Mitzman – Emeritus hoogleraar geschiedenis, Universiteit van Amsterdam
C4: Concerned Citizens against Climate Change http://www.stopwarming.eu

Prof. Hans Opschoor
Milieu-economie, International Institute of Social Studies, Universiteit Rotterdam, ook IPCC

Prof. Dr. Herman Wijffels
Econoom, deeltijd-hoogleraar ‘duurzaamheid en maatschappelijke verandering’ verbonden aan de Universiteit Utrecht

Prof. mr. Dr. Guustaaf Biezeveld
Bijzonder hoogleraar millieurecht, Universiteit Groningen
Milieu-officier van justitie bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie te Den Haag

Dr. Roefie Hueting
Grondlegger van de milieu-economie in Nederland

Dr. Ir. Peter Tom Jones
Onderzoeksmanager (IOF) aan de K.U. Leuven (Belgie)

Dr. Marc Davidson
CE Delft, milieu onderzoeks- en adviesbureau gastonderzoeker en -docent bij de leerstoelgroep Ethiek van de Universiteit van Amsterdam

Bart Verheggen
Onderzoeker ECN (Petten) Milieuonderzoek

Jip Lenstra
Programmamanager energie en milieukwaliteit bij ECN Milieuonderzoek

Bart Strengers
Onderzoeker bij het PlanBureau voor de Leefomgeving (PBL, voorheen Milieu en Natuur Planbureau)

Marian Minnesma
Managing Director Dutch Research Institute For Transitions (DRIFT), Universiteit Rotterdam.
Voorheen campagnedirecteur Greenpeace

Detlef van Vuren
Senior onderzoeker PBL
Voorheen: onderzoeker bij het MNP, RIVM, UU

Onno van Sandick
Beleids coordinator duurzame ontwikkeling bij VROM
Bestuurslid Vereniging van Milieuprofessionals

Tiny van der Werff
Projectleider bij VROM, lid VROM-raad, die de regering adviseert en parlement over beleid voor een duurzame leefomgeving,

DE CONSULTANTS

Dr. Paul Metz
Oprichter van consultancy-bureau INTEGeR

Maurits Groen
Directeur van mauritsgroen•mgmc, adviesbureau op het gebied van klimaat en milieu

Arthur ten Wolde
Senior adviseur, IMSA Amsterdam, een denktank op het gebied van duurzaamheid en innovatie

Jean Paul van Soest
Advies voor Duurzaamheid, Sustainability consulting

DE POLITICI

Jan Pronk
Voormalig minister

Wijnand Duyvendak
Voormalig tweede kamerlid, betrokken bij 10:10:10. Zelfbenoemd klimaatactivist

DE MILIEUACTIVISTEN

Sible Schone
Coordinator HIER, een klimaatcampagne via een samenwerkingsverband van veertig maatschappelijke organisaties
Voorheen: Hoofd Klimaatprogramma van het WNF

Jan Juffermans
Gepensioneerd
Voorheen: Stichting de Kleine Aarde (Centrum voor een Duurzame Leefstijl)

Frans van der Steen
Directeur Haags Milieucentrum, onafhankelijk stichting voor de ontwikkeling van een groen en duurzaam Den Haag

Lennart van der Linde
Haags Milieucentrum

Donald Pols
Hoofd Klimaatprogramma van het WNF
WWF lobbyïst bij UNFCC
Voorheen: beleidsadviseur milieu PvdA, teamleider milieudefensie en Friends of the Earth

Willem Verhaak
Campagneleider Klimaat en Energie bij Milieudefensie

Ron Wit
Teammanager Stichting Natuur en Milieu

Rolf Schipper
Campagneleider Klimaat en Energie bij Greenpeace

Hans Altevogt
Campagneleider Klimaat en Energie bij Greenpeace

Eco Matser
Coördinator Klimaat, Energie en Ontwikkeling bij ontwikkelingsorganisatie HIVOS
Daarvoor o.a. Greenpeace en Stichting Natuur en Milieu

Peer de Rijk
Bestuurslid 10:10 klimaatcampagne
Voorheen: Directielid Millieudefensie, campagneleider WISE en Friends of the Earth

DE RECHTERLIJKE MACHT

Mr J. Spier
Advocaat Generaal van de Hoge Raad

DE UITGEVER

Jan van Arkel
Uitgever van milieu- en klimaatboeken