Een snel blogje om het volgende rapport te crowdsourcen naar onze trouwe reageerdersgroep: Geopiracy – The case against geoengineering van de ETC Group (download pdf). Dit document vormt de basis voor een VN vedrag tegen geo-enigeering dat voor zover ik kan nagaan op de VN-conferentie in Nagoja, Japan is aangenomen samen met het verdrag tegen biodiversiteitblabla (degradatie van ecosysteemdiensten… gaap).

Hoe wordt geo-engineering gedefinieerd?

Geoengineering is the intentional, large-scale technological manipulation of the Earth’s systems, including systems related to climate.

Graag zie ik dat reageerders het document eens napluizen om de nieren ervan te proeven. Interessant is de quote op de cover: “We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.” Albert Einstein. Inderdaad. Ja OK. Dus…

Ik zie nog een interessante filosofische vraag opdoemen:  in de definitie ligt de nadruk op intentional. Nu is AGW – als het al waar is – in ieder geval unintentional. Voor zover we de mens als onderdeel van de natuur beschouwen is het eigenlijk een natural climate variation. CO2-mitigatie wordt in deze gedachtenlijn dan een intentional manipulatie van het klimaat, dat anders mee zou variëren met de unitentional gevolgen van de menselijke ambities. Zoals we weten zijn die menselijke klimaateffecten regionale en lokale schaal zijn een onomstotelijk feit.

Juist de VN
Nu is het binnen het nieuwe verdrag nog onduidelijk of CSS binnen de definitie van geo-engineering valt, dus dat is consequent gedacht. Maar toch zit er iets onlogisch in het verhaal rond geo-engineering. Juist de VN zou met zijn bureaucratie in staat zijn om geo-engineeringen wereldwijd te managen en te administreren. Omgekeerd zou de VN ook in staat zijn om met geo-engineering ongebreidelde terraforming ontwikkeling in de stijl van LarouchePac ter hand te nemen en te beheersen. Een gemiste kans.

Voor, tijdens en na
Zal de VN als in de komende honderden jaren de nieuwe ijstijd begint, haar verbod op geo-engineering laten varen om ons te behoeden voor de grote vrieskist? Nee ik denk dat de verdrukten der aarde het nooit van de blauwhelmen en VN-bureaucraten moeten hebben. Hun bureaucratische streven naar stilstand heeft verdomd veel weg van een parafrase op na ons de zondvloed: “Voor ons de zondvloed, tijdens ons de zondvloed én na ons de zondvloed!”