Bovenstaande schitterende cartooneske afbeelding van homo-organisatie COC is vandaag actueler dan ooit. Want zoals er opmerkelijke overeenkomsten zijn tussen de wetenschappelijke en de kerkelijke gevestigde orden, zo zijn er ook opmerkelijke overeenkomsten tussen de soorten “onzin” die voor “zin” doorgaan en omgekeerd in dergelijke gesloten circuits. De verjaardag van Climategate is nog maar twee dagen weg en de glasnost zorgt nog dagelijks voor headlines. Vandaag het breaking news dat staatssecretaris Joop “dat zou onzin zijn” Atsma met Marcels boek in de hand het KNMI bestormt.

“Ik wil weten hoe de modellen voor de klimaatscenario’s tot stand zijn gekomen”, zegt Atsma, die maandag bij het meteorologisch instituut op bezoek gaat. De scenario’s vinden gretig aftrek bij beleidsmakers, onder meer bij dijkenbouwers van Rijkswaterstaat. […] Atsma benadrukt dat het voor hem geen vraag is òf het klimaat verandert. “Over de verklaringen waarom kun je vervolgens wellicht een discussie voeren”, aldus de CDA-bewindsman.

Dit lezen we in een artikel Atsma wil uitleg over klimaatscenarios van Telegraaf-journalist Edwin Timmer die de staatssecretaris waarschijnlijk persoonlijk heeft geconfronteerd met Marcels boek als follow up van zijn recensieartikel Waardeloze klimaatscenario’s.

Waarom is deze draai van Atsma een dijkdoorbraak nadat zojuist ook de Franse politiek zich heeft bevrijd van de ministeriële belichaming van de onzin?

Joop Atsma beklom het klimaatpodium met herhaalde statements “dat zou onzin zijn” waarbij ik niet helemaal meer kan terughalen of dit nu betrekking had op global warming of klimaatverandering. In het eerste geval kan ik de staatssecretaris uit de droom helpen met een recente Amerikaanse politieke anecdote. Het Democratische congreslid Rahall bracht onlangs sterk in:

“Zeggen dat global warming niet bestaat is alsof je tijdens de sinterklaastijd midden in de Bijenkorf gaat roepen dat Sinterklaas niet bestaat” (bij vertaling kerstman vervangen door sinterklaas en Macy’s door Bijenkorf; zie bron).

Ten aanzien van klimaatverandering kan ik Atsma ook uit de droom helpen: die is in die mate van alle tijden, dat het onzin is om te zeggen dat het onzin is als iemand zegt dat klimaatverandering niet bestaat. Je gaat als jezelf respecterend politicus toch ook niet lopen roepen dat “het onzin is om te zeggen dat bergen niet bestaan”? Maar we gaan op deze heugelijke dag Atsma niet doodslaan met oude koeien. Het is geweldig als hij gaat doen wat hij zegt te gaan doen. Het is geweldig als hij met het hele CDA nu langzaam maar zeker op de volgens de huidige kennisstand juiste lijn komt dat:

 • klimaatverandering een vast en onomstotelijk gegeven is;
 • we steeds meer zicht krijgen op de tientallen menselijke en natuurlijke factoren die klimaatverandering mede bepalen in een complexe wisselwerking;
 • dat er bepaalde menselijke invloeden zijn die hard zijn aangetoond en dat die ten dele ook tegen gegaan kunnen worden (roet bijv.);
 • dat er andere menselijke invloeden zijn die hard zijn aangetoond (landgebruik, bebouwing etc.) maar die we niet moeten willen veranderen omdat:
  • wij mensen recht hebben op onze plek onder de zon;
  • er overweldigend bewijs is dat de draagkracht van de aarde ruim genoeg is om 10 miljard mensen op het westerse welvaartsniveau te laten leven (zie rationaloptimist.com);
  • de dynamiek van de natuur zo werkt dat beperkte (menselijke) verstoringen juist verrijkend werken;
 • dat er een overweldigende wetenschappelijke case is tegen de hypothese dat de menselijke uitstoot van CO2 zorgwekkende gevolgen heeft;
 • dat adaptatie de enige juiste respons is op de grotendeels autonome natuurlijke klimaatschommelingen en de weerextremen die hiermee gepaard gaan;
 • dat in het algemeen geldt “don’t worry, be happy” en dat een warmere wereld historisch altijd een betere wereld is geweest;
 • dat er een goede kans is dathet de komende decennia juist kouder zal worden, maar dat dat ook geen onoverkomelijk probleem is.

Nu maar hopen dat hij maandag in de wandelgangen van het KNMI niet ons vaderlandse klimaatorakel Pier Vellinga tegen het lijf loopt. Die reageerde in Trouw (download pdf1 en pdf2) op Marcels boek met de profetische woorden dat “opwarming van één graden in 2050 onmogelijk is” (Vellinga is zo ver heen dat hij er niet eens expliciet maakt, dat hij bedoelt dat er zéker meer dan 1 graad opwarming komt). Laat hem ook Joe Romm’s inschatting bespaard blijven dat de aarde in 2030 al ten onder zal gaan aan een derde wereldoorlog als gevolg van klimaatverandering. Romm kwam met deze onheilspellende boodschap op Veteran’s day en verschillende reageerders gaven in alle ernst aan uit angst geen kinderen meer te zullen nemen.

Onzin is besmettelijk.