Hyping Nemo: Wanneer het IPCC nog serieus genomen wil worden, moet ze campagnewetenschappers overboord zetten

De Volkskrant (en vele internationale media als CNN) komt vandaag met een kenmerkend alarmbericht, naar aanleiding van het UNEP-rapport ‘Environmental Consequences of Ocean Acidification’. Uiteraard tuint de krant voor goedgelovigen, Trouw er met open ogen in: verdwalende Nemo is hun opening.
Het UNEP-rapport komt uit de koker van een oude bekende van ons blog, die het gisteren in Cancun presenteerde: Carol Turley. De marien biologe van het Plymouth Marine Laboratory, die in AR4 de literatuur tegengesteld aan de conclusies van auteurs citeerde, en zo veel dramatischer conclusies kon doen. We blogden daar uitvoerig over.

Oceaanfertilisatie
Over oceaanverzuring, hier op Climategate al eerder omgedoopt tot de realistischere en positievere benaming oceaanfertilisatie heb ik vrij uitvoerig geschreven, zowel op dit blog als in het boek van Marcel.

‘Backupplan for the environmental movement, for if the earth fails to warm’
Bovenstaand citaat komt uiteraard niet uit de pierievjoetlitjetjr, maar soms kom je in populaire boeken zoals van Matt Ridley eerlijker constateringen tegen dan in sommige journals. Niettemin baseer ik me in het boek natuurlijk gewoon op de pierievjoetlitjetjr. Daaruit blijkt juist dat…

Alarmisme als enig mogelijke uitkomst
…de gangbare populaire claims over ‘snelle verzuring’ en negatieve impact op het leven in zee zijn veel te eenzijdig en voorbarig. Studies over ecologische impact leunen vaak op een absoluut minimum aan data over een beperkt aantal jaren, in een klein gebied.

De meeste negatieve ecologische reacties in experimenten komen niet zelden door de aard van de studies: men plonst het bij het grote publiek zo aansprekende koraalvisje Nemo bijvoorbeeld plotseling in zeewater met een 3 maal hogere CO2-concentratie, en verbaast zich over de gevolgen. Soms gebruikte men zelfs zoutzuur, en men verbaasde zich over het feit dat het plankton het groeien opgaf. Meer realistische experimenten lieten juist een extra groei zien.

Dat komt dan in PNAS, Nature of Science
..Maar topblad met impactfactor of niet, je ziet direct dat dit geen realistische simulatie is van de verandering over één eeuw in de echte wereld. De studies die dit manco ook constateren krijgen vervolgens nauwelijks aandacht in media. Hyping Nemo simuleert wel realistisch de beperkingen waarmee onderzoekers in de echte wereld kampen om ‘oceaanverzuring’en haar invloed op marien leven te testen. Maar is het niet zo, dat als je uitzonderlijke claims maakt, dat de bewijslast dan bij jou ligt?

Hyping Nemo
Voor mij simuleren ze ook sterk de media-gerichtheid van sommige onderzoekers. De proefjes met tot de verbeelding sprekende Nemo’s komen bijvoorbeeld uit de koker van Ove Hoegh Guldberg, van activistenportal climateshifts. Hij werkt regelmatig mee aan Greenpeace, is als mediafiguur in Australie betrapt op meerdere totaal onrealistische uitspraken over het uitsterven van koraal door Global Warming. Maar klimaatoverdrijving is ideologisch heel juist.

Hoegh Guldberg schopt het zo tot hoofdauteur van AR5 werkgroep 2 over dit onderwerp, dus je kunt al op je klompen aanvoelen uit welke wind het hoofdstuk over Mariene Biologie waait bij AR5.Turley is ook bij AR5 werkgroep 2 weer van de partij. We blogden daar al over, en in het kinderfilmpje vindt je Turley in optima forma

Wind van verandering
Wil het IPCC haar geloofwaardigheid herstellen, dan moet zij van campagnewetenschappers afstand doen en fondsenwervende belangenclubs. Iets in deze geest heb ik gisteren bij Leo Meijer van het PBL op de koffie gezegd, waar Marcel zijn presentatie hield. Ik blog daar verder niet over (heb ik beloofd) maar kreeg wel de indruk dat hij beterschap wil, als kritische inbreng maar serieus is. Een goede zaak.

Het moet toch niet moeilijk zijn om auteurs te vinden die in media minder schreeuwerig zijn. Turley staat ook in het wereldje van marien biologen bekend als hyperalarmistisch. Als definitie van alarmist geldt wat mij betreft: met minimale empirische onderbouwing maximale conclusies trekken met maximale media-aandacht. En bij de vraag om bewijs de bewijslast omdraaien. Het zegt verder niets over de vraag of iemand braaf belasting betaalt of van zijn/haar kinderen houdt. Beschuldig me dus niet van persoonlijke hetze, (‘verbeten toon’zou Karel Knip schrijven en zijn copycats in Delta en Resource) maar ik mag als journalist het beestje toch wel bij zijn naam noemen.

Bedreiging
Toen ik een marien bioloog wilde citeren, die zich weinig vleiend uitliet over het alarmistisch gehalte van Turley (hij stelde zelfs ‘dat mens is helemaal gek’, wat ik maar niet opschreef om de beste man tegen zichzelf te beschermen), en de gekuiste citaten voorlegde, bedreigde hij me direct met rechtszaken en hij stuurde dreigbrieven naar de hoofdredactie van het betreffende wetenschapsblad.

Ook mobiliseerde hij marien biologen die ik in het artikel aanhaalde (gewoon letterlijk met hun eigen per email gestuurde citaten) om bezwaar tegen publicatie te maken. Dat kwam omdat ik niet alarmistisch schreef maar realistisch over dit jonge onderzoeksveld, waar de oceaanchemie goed is begrepe maar de ecologie absoluut niet.

Het geeft de sfeer aan binnen onderzoeksland. Alarmisme is politiek correct, wie alarmist is heeft de meeste invloed, hoeft zijn eigen claims het minste wetenschappelijk te verantwoorden, krijgt de meeste media-aandacht, onderzoek dat in een krantenkop past krijgt sneller toegang tot serieuze journals. Stevige kritiek op alarmisme is schadelijk voor je carriere. Als journalist een alarmstuk schrijven mag, maar relativering levert meteen dreigbrieven op. Zo raakt het zelfreinigend vermogen van de wetenschap, waar ik absoluut in geloof, vertraagd.

Gelukkig zijn er ook normale deskundige oceanologen
.. en vele normale integere onderzoekers, die wat mij betreft lead author zouden worden. Ik mocht hem niet meer citeren omdat bovenvermelde marien bioloog hem waarschijnlijk had bang gemaakt dat ik een vreselijke scepticus zou zijn.. Ik zal zijn naam dus niet noemen, maar geef wel een citaat van hem mee dat me erg aansprak

‘MAKING HEADLINES IS THE JOB OF JOURNALISTS, NOT SCIENTISTS’