Het Europese Emissie Trading Systeem (ETS), de handel in CO2 emissievergunningen is vanaf de eerste dag het doelwit geweest van grootschalige fraude, ClimateGate heeft hier al eerder geschreven.

Dit keer werd de handel zelfs stilgelegd.

Eerdere berichten over het opschorten van handel in EU emissies maakten melding van 7 miljoen euro aan malversaties in emissie vergunningen. Let wel, het gaat hierbij om vergunningen met een echte geldwaarde, dit is geen sinecure en de rekening voor elke malversatie inclusief de B.T.W komt op het saldo van de belastingbetaler! Vervolgens werd gezegd dat de werkelijke fraude 28 miljoen euro betrof, maar dat bedrag kwam tot stand na een vluchtige contrôle. De Estonian Free Press echter, maakt inmiddels melding van een bedrag van 40 miljoen euro.

De EU, in een poging de schade te beperken, schoof vervolgens Jos Delbeke, Directeur Generaal voor Klimaat Actie naar voren en die kwam met de claim dat het aantal vermiste vergunningen slechts 0,2% van de totale emissiemarkt bedraagt.

De realiteit schetst echter een totaal ander beeld. Dit is slechts het topje van de ijsberg.

In 2009 bleek dat de E.T.S gedurende een periode van 18 maanden het slachtoffer was van frauderende handelaren. De verliezen over deze periode werden geschat op een bedrag van 5 miljard euro die voor rekening komen van de belastingbetalers van de door fraude getroffen landen. In sommige landen bleek dat bij benadering maar liefst 90% van alle transacties met emissievergunningen was uitgevoerd door criminelen. Nog niet zo lang geleden speelde de italiaanse fraude. Op 17 december 2010, berichtte de italiaanse krant ‘Guardia di Finanza’ dat er onder leiding van de Openbare Aanklager in Milaan invallen hadden plaatsgevonden bij 150 bedrijven in 8 verschillende regio’s in Italië. Deze invallen vonden plaats, slechts enkele weken nadat de Italiaanse Energie Beurs (G.M.E) alle handel had opgeschort, nadat er plotseling een groot aantal abnormale transacties hadden plaatsgevonden. We weten dat er ook invallen zijn gedaan in Duitsland en Nederland. Alleen al het verlies aan B.T.W voor de Italiaanse schatkist werd toen al geschat op 500 miljoen euro.

Rob Wainright, de Directeur van Interpol stelde het volgende:

Georganiseerde B.T.W fraude blijft een belangrijke aktiviteit in Europa. De fraude legt beslag op omvangrijke middelen van nationale overheden die hard nodig zijn voor het bewerkstelligen van een kompetatieve en groenere ekonomie.

Dat was de primaire reden waarom de handel in C02 emissies werd stilgelegd. Dit keer liggen de zaken echter anders. Het ziet er nu naar uit dat er sprake is van computer criminaliteit, gecoördineerde hacker aanvallen op vijf nationale registers.

De eerste aanval betrof het Tjechische Register gevolgd door het Register van Estonia, Oostenrijk, Polen en Griekenland. Dit is en blijft een natuurlijk een criminele zaak, laat dat duidelijk zijn. Maar deze criminaliteit kon alleen plaatsvinden omdat het complete concept van handel in CO2 emissies gewoon een ongelofelijk stom en rigide systeem is, gebaseerd op een nog stommer idee, een open invitatie voor grootschalige fraude ten koste van eerlijke mensen.

Moge het een kleine troost zijn dat de E.T.S inkomsten in beide gevallen terecht komt in de handen van criminele partijen.

Je zou natuurlijk mogen verwachten dat de criminelen in de Europese Commissie goed zouden omgaan met het geld dat ze van ons stelen en er op zijn minst ervoor zouden zorgen dat de nationale registers beschermd zouden worden tegen computerfraude. Maar zelfs dat is teveel gevraagd. Zij hebben echter altijd nog de mogelijkheid om de nationale regeringen om nog hogere EU bijdragen te vragen en dat zal zeker gebeuren. Desnoods per decreet of door heffing van directe EU belastingen zodra de Fiscale Unie en feit is.

Bovendien, zoals nu blijkt uit een rapport van Interpol ‘Criminaliteit en Energiebeschikbaarheid tot 2020′, zijn de bakens reeds gezet in de richting een systeem van energierantsoenering en ja, u leest het goed, prohibitie.

Zoals we weten van de dramatische ontwikkelingen ten tijde van de amerikaanse drooglegging is een spectaculaire stijging van de criminaliteit en corruptie, ook binnen het bestuurlijke apparaat onder zulke omstandigheden een gegeven, denk maar aan Al Capone. De amerikaanse drooglegging betrof een embargo op de handel in alcohol. Stelt u zich nu een land voor waar onze energiebevoorrading grotendeels in handen is van criminelen omdat uw regering het belangrijker acht uw energieverbruik aan banden te leggen onder het valse voorwendsel om de planeet te redden. Het is maar dat u weet waaraan u alvast kunt wennen.

De observatiecamera’s zijn alvast geïnstalleerd om onze burgers te betrappen als ze straks illegaal op de hoek van de straat voor tien euro een litertje benzine kopen zodat ze boodschappen kunnen doen met de auto en dat terwijl het inmiddels duidelijk is geworden dat CO2 geen enkele dominante rol speelt met betrekking tot ons klimaat, immers alle aangekondigde klimaatrampen blijven uit.

Er is geen sprake van een abnormale stijging van globale temperaturen, er is geen sprake van een abnormale stijging van de zeespiegel, er is geen sprake van een abnormale afsmelting van onze ijskappen en er is geen sprake van klimaatvluchtelingen als gevolg van ineenstortende eco-systemen. De enige klimaatvluchtelingen die ons bekend zijn betreffen de oorspronkelijke bewoners van de tropische oerwouden in Z.O. Azië die gekapt zijn om plaats te maken voor palmolie plantages. Maar deze mensen zijn het slachtoffer van EU klimaatbeleid. Bovendien is er is absoluut geen sprake van energieschaarste in de wereld. In tegendeel. We hebben meer energie beschikbaar dan ooit.

Waarom dan heeft Interpol een rapport gemaakt met scenario’s op basis van een stagnerend energieaanbod?

Omdat onze dubieuze EU politici in al hun oneindige wijsheid hiertoe besloten hebben. Zo groot is inmiddels hun macht.

Interpol zou een serieus onderzoek moeten starten naar de fraude achter het klimaatbeleid, te beginnen met ClimateGate en de EU top.

Zij kunnen hierbij rekenen op de medewerking van de gehele sceptische bloggemeenschap.

Echter, gezien de uitspraken gedaan door Rob Wainright, de Directeur van Interpol over het bewerkstelligen van een competatieve en groenere economie en het volslagen belachelijke Interpol rapport waarin diverse scenario’s van energie schaarste worden besproken denk ik dat we geen enkele kans maken dat een dergelijk onderzoek ooit zal plaatsvinden. En waarom zouden ze ook. Alle EU apparachiks inclusief de medewerkers van Interpol en de UN genieten totale immuniteit.

We zijn de klos en we hebben het aan onszelf te danken.

We hebben onze vrijheid te lang voor vanzelfsprekend gehouden en we hebben niets ondernomen toen Premier Balkenende ons land verkwanselde aan de EU toen hij het Verdrag van Lissabon ondertekende.

De teerling is geworpen. Onze toekomst is nu in handen van een dubieuze politieke organisatie met nog dubieuzere plannen die ons geld, zonder dat we er zelf nog langer contrôle over hebben, sneller verkwanseld dan wij het kunnen verdienen. Het net sluit zich.

Met dank aan Dr. Richard North, eurefendum.com en de posters voor enkele van de in dit artikel gepubliceerde links.