Sinds 31 december van vorig jaar zijn een aantal Russische schepen vastgelopen in het dichte pakijs dat de Zee van Ochotsk deze winter in zijn greep heeft.

Onze pers heeft aan dit drama geen aandacht besteed. Dr. Richard North van Eureferendum gelukkig wel. U kunt hier alle 22 artikelen lezen die hij over deze titanenslag geschreven heeft. De Zee van Ochotsk is het posterkind van de warmistas die de lage ijsbedekking van de afgelopen jaren veelvoudig gebruikt hebben om zo hun punt te maken dat het zeeijs op zijn retour is. Talloze media hebben hierover bericht. Zodra er echter mensenlevens op het spel staan is nieuws uit deze regio kennelijk niet belangrijk genoeg. Ondanks de inzet van de zwaarste atoomijsbrekers en de persoonlijke bemoeienis van Vladimir Putin zijn de schepen nog steeds niet in veiligheid. Wellicht dat deze methode om ijs te breken enig soulaas kan bieden.