Ik ben aanbeland bij de kritiek van Elmar Veerman. In zijn hoofdartikel verwijt hij mij vooral dat ik geen ‘koele rationele afweging’ heb gemaakt. Uit zijn analyse blijkt dat hij eigenlijk niet akkoord gaat met mijn aanpak. Veerman had gewild dat ik ook de ontkennersindustrie onder de loep had genomen, pas dan zou mijn blik wellicht de betiteling ‘koel’ waard zijn geweest. Lees verder hier.