In 2005 lieten experts van de UN Universiteit weten dat natuurlijke rampen en klimaatdegradatie tot een nieuwe categorie vluchtelingen zouden leiden. Klimaatvluchtelingen.

Volgens Dr. Janos Bogarti, hoofd van de UN Universiteit in Bonn verantwoordelijk voor Milieu en Humanitaire Veiligheid in Duitsland zou de groei van woestijnen, zeespiegelstijging, overstromingen en storm gerelateerde klimaatverandering milloenen op de vlucht drijven.

Klimaatdegradatie, ineenstorting van het locale milieu, klimaatvluchtelingen?

Dat roept de volgende vraag op.

Bent u in 2010 ook maar één klimaatvluchteling tegengekomen?

De rest van dit broodje aap kunt u hier lezen.