Op deze website is vaak een roep geweest om meer inhoud met betrekking tot de fundamentele fysica achter de falsificatie van de AGW-hypothese. Sommigen betreuren dat deze site ook een vrijplaats is voor essays omtrent economische, politieke en psychologische aspecten.

Voor de fundamentele fysica van de weerlegging van de AGW-hypothese kunnen wij Nederlanders dichtbij huis het oor te luister leggen. Het is bekend dat Noor van Andel in een voortdurend overleg met een reeks geleerden werkt aan een alternatieve hypothese voor klimaatverandering en natuurlijke klimaatregulatie. Ik heb deze bijzondere man, die tijdens zijn loopbaan tot de meest invloedrijke (Delftse) ingenieurs van Nederland behoorde, afgelopen zomer persoonlijk mogen ontmoeten.

Als bevlogen uitvinder produceert Van Andel samen met zijn zoon een revolutionaire energiezuinige warmtewisselaar. Hij benadert het klimaatvraagstuk niet voor niets met veel kennis uit de proceskunde en regeltechniek. Hij produceert zijn vinding vanuit een fabriek in het Bosnische Bugojno, de legerplaats van Dutchbat in de tijd voorafgaand aan het Srebrenica drama. De inwoners van Bugojno p0roduceerden destijds handgranaten en landmijnen. Sinds het einde van de oorlog ligt het werkeloosheidspercentage op 70%.

Van Andel:

Het zijn zeer goede technici, altijd bereid om de gekste dingen te doen. Juristen en economen bestaan daar nog niet. Ik heb er van juni tot september gewoond, inpandig in de fabriek. Ik hoop ze in leven te houden. Makkelijk is dat niet want het kost me duizenden euro’s per maand.

Het moge duidelijk zijn: Van Andel heeft niet alleen alle theoretische bagage om “de zaak CO2”  tot op de bodem na te vorsen én – wat me na climategate minstens zo belangrijk lijkt – hij heeft het hart op de goede plek.

Climategate.nl gaat de komende tijd elke update van Noors klimaatpaper publiceren. Alarmisten zullen meteen roepen dat dat in een gerenommeerd peer reviewed tijdschrift moet, maar dan zeg ik: als de peer review in handen is van de “(klimaat)kerk”, dan moeten de zuivere wetenschappers als ballingen de ware kennis onder elkaar behouden en uitdiepen. Bij de eerste publicatie hier van versie 3 van zijn verhaal (download pdf), publiceer ik een kort e-mail interview dat ik met hem had:

Noor, zou je een korte begeleidende intro-tekst kunnen tikken voor de mensen die geen benul hebben dat dit denkwerk in Nederland wordt verricht? Iets waarin je uitlegt:

– Wie bijdragen aan dit stuk

Ik heb het alleen geschreven. De clou is dat 1] de anomalie in de SST van de tropische Stille Zuidzee zo nauwkeurig een maat is voor de globale temperatuur-anomalie, en 2] dat je de convectieve koeling van de tropische Stille Zuidzee goed en eenvoudig kan beschrijven met diepe convectie, die 3] zo hoog in de atmosfeer reikt, dat meer CO2 daar een koelend,i.p.v. een verwarmend effect heeft.

– Hoe dit zich verhoudt tot peer review

De versies worden door Arthur Rörsch rondgezonden naar een groot aantal mensen die er verstand van hebben.

– Waarom juist in Nederland hier zo hard aan wordt gewerkt

Nou, Australië mag er ook zijn.

– Is er internationale aandacht voor?

Ja, ik correspondeer met Christopher Game, Ferenc Miskolczi, Ken Gregory, William Kininmonth, en anderen, maar er is natuurlijk geen reactie uit de IPCC kring…. Wel is het zo dat KNMI er volgens onze afspraak op zou moeten reageren, maar dat is niet eenvoudig. Ik moet ze elke keer aanporren.

– Verwacht je op enig moment een doorbraak?

Ja, de vraag is alleen wanneer. Slechte natuurwetenschap loopt ooit tegen de lamp.

– Zo ja waar hangt dit vanaf

Tijd, waarnemingen, opstand van jonge mensen bij de IPCC-instituten, nog meer koude winters, actieve onafhankelijke gepensioneerden die zich er per Internet in verdiepen.

– Zo ja zou dit samengaan met publicatie in een gerenommeerd tijdschrift?

Dat denk ik; maar alleen E&E waagt zich daar tot nu toe aan. Ik weet niet of dat dat aan hun gerenommeerdheid bijdraagt….

Wordt vervolgd!