Afgevaardigde Joe Read (R), Montana

Gedurende de looptijd van de subsidieaanvraag voor deze website wrong ik mijn hersenlobben in allerlei bochten om na te gaan of post-normale wetenschap mogelijk enige waarde zou kunnen hebben voor de klimaatkwestie. In een tiende en laatste van een serie blogs over het thema (link) concludeerde ik van niet. Nu is er echter iets nieuws.

NIEUW: Post-normale politiek!

Wat is dit nu weer? Het is een uitvinding van Joe Read, een Republikeins lid van de “Provinciale Staten” van de staat Montana. Hij heeft een initiatiefwet opgesteld met daarin de volgende 3 punten:

  1. global warming is beneficial to the welfare and business climate of Montana;
  2. reasonable amounts of carbon dioxide released into the atmosphere have no verifiable impacts on the environment; and
  3. global warming is a natural occurrence and human activity has not accelerated it.

Waarom is dit zo revolutionair dat ik er de term post-normale politiek voor verzin? In een uitvoerige must read alarmistische beschouwing op wonkroom.thinkprogress.org met de veelzeggende titel Klimaatzombie uit Montana brengt read het zelf prachtig onder woorden:

Sometimes you have to do fairly radical things to address a federal government.

In het artikel laten de alarmisten Read haarfijn uitleggen waarom het federale geld volgens het follow-the-money-principe leidt tot volledige corrumpering van de wetenschap. In bovenstaand statement kunnen we dus ook federal government nauwkeuriger omschrijven als ” door de centrale overheid gefinancierd onderzoek” – waarvoor Eisenhower in zijn beroemde toespraak van 1961 al voor waarschuwde. In feite zegt Read:

Er komt een punt in het leven van een politicus waarop je het sciëntistische Cargo Cult geneuzel van een overgefinancierd overgewaardeerd wetenschapsveld gewoon niet meer aan kunt horen en waarop je gewoon met je gezonde verstand zonder enige peer review moet roepen: STOP! BASTA! GENOEG! WEG FUNDING! HYPOTHESES IN DE PRULLENBAK! EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG!

Richard de Mos of René Leegte of Henk Bleker, ons nationale triumviraat als het gaat om het overboord kieperen van het huidige natuur & milieubeleid: inkoppen die bal! Overige voorbeelden zijn er in de Amerikaanse politiek legio momenteel en juist ook in Washinton: