Brunssummerheide

Vandaag was het lammetjes kijken op de Brunssummerheide in Limburg (er is een herkansing op 13 maart).
De schaapskudde in dit gebied van Limburg is er overigens nog niet zolang: pas in 1972 werd op de Schieversheide de eerste schaapskooi gebouwd, daarvoor was het sinds het einde van de tweede wereldoorlog militair oefenterrein,toen de militairen de jonge boompjes rooiden om de tanks de ruimte te geven.

Geschiedenis
In de negentiende eeuw lag er in de noordoosthoek van de gemeente Heerlen een groot gebied van onvruchtbare zandgrond, de aanwezige bomen waren omgehakt en het land werd gebruikt voor wat extensieve veeteelt die voorkwam dat jonge boompjes groot werden. De zo ontstane heide had dus een menselijke oorzaak.

Op het aangrenzende Brunssumse grondgebied werd in het begin van de 20e eeuw mijnhout (Grove Den) aangeplant en bruinkool en grind in open groeves gewonnen. In 1955 vond er een aardverschuiving plaats van het overtollig dekzand dat te hoog was opgestapeld: het zwembad van Brunssum werd bedolven (vlak bij de huidige manege), en het gebied werd afgesloten voor het publiek vanwege drijfzand, zo ontstond een gebied met ongestoorde unieke natte vegetatie. In het aangeplante dennenbos is nu de zeer zeldzame dennenorchis Goodyera repens te vinden.
Het zwembad werd iets westlijker opnieuw gegraven onder de naam “Zeekoelen”.

De aardverschuiving op de Brunssummerheide

Op Heerlens grondgebied werd aan de rand van de heide zilverzand afgegraven en de gaten werden gedeeltelijk gevuld met huisvuil.

Dat was de “natuurlijke” situatie toen het recreatieschap in de jaren zeventig de zaak overnam. Er werd een manege, schaapskooi en sterrewacht gebouwd, Er werden wandelroutes uitgezet, en ruiterpaden aangelegd. Echter toen in de jaren 80 in een voormalig grindgat een golfbaan zou worden aangelegd was het tij gekeerd, het zou om unieke natuur gaan die werd bedreigd. Maar die golfbaan is er uiteindelijk toch gekomen

Waarmee maar gezegd wil zijn dat de gevarieerde “natuur” van de Brunssummerheide voornamelijk het gevolg is van menselijk ingrijpen in de laatste eeuw. En menselijk ingrijpen blijft nodig om de heide heide te houden.

zie ook
www.eifelnatur.de
www.rijckheyt.nl
www.watwaswaar.nl