BP's voorspelling voor de energiemarkt tot 2030

De meeste rapporten waarin een massale decarbonisatie van de energievoorziening wordt verondersteld zijn niet meer dan scenario’s,  zoals de IPCC klimaatmodellen. Scenario’s geven een uitkomst, volledig gebaseerd op de ingevoerde (uiteraard politiek correcte en idealistische) veronderstellingen. Daardoor hebben ze geen enkele voorspellende waarde.

Interessanter zijn echte voorspellingen, maar die zijn zeldzaam. Zeer recent hebben ExxonMobil en BP hun zeer serieuze voorspellingen voor de energievoorziening tot 2030 openbaar gemaakt, zo was te lezen op European Energy Review. Zij gaan honderden miljarden investeren gebaseerd op deze voorspellingen, dus die moet je niet zien als politieke statements of dagdromerij. Ze zijn een zo goed mogelijk ingeschatte realistische gang van zaken, waar decennia aan ervaring met dit soort voorspellingen over de energievoorziening achter zit.

BP en ExxonMobil achten een CO2 reductie volstrekt onhaalbaar en voorspellen een toename van de CO2 uitstoot met 30% in 2030, en een nog grotere stijging van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Best wel zéér behoudende voorspellingen…

Ik acht dit een voorspelling aan de ondergrens van de onnauwkeurigheidsmarge, om de volgende drie redenen:

Ten eerste omdat erin wordt uitgegaan van een daling van de CO2 uitstoot in de OECD landen. Dit acht ik uiterst optimistisch.

ExxonMobile verwacht CO2 reductie in OECD landen

Ten tweede is een enorme toename van fossiel gebruik op wereldschaal op geen enkele manier te voorkomen, er van uitgaande dat China, India en Brazilië zich in 20 jaar ontwikkelen tot een niveau van minimale welvaart. (Zie ook mijn interview met Marc Jaccard van het IPCC)

Zelfs als er een stop in de groei van het energiegebruik per welvarende aardbewoner zou kunnen worden bereikt (dat is op zijn zachtst gezegd optimistisch) is m.i. een véél sterkere groei van fossiel gebruik waarschijnlijk: het aantal méér dan minimaal welvarenden zal van 850 miljoen nu groeien tot 2 a 3 miljard in 2030 – 2050.

Bij groei naar minimale welvaart verveelvoudigt het energiegebruik per persoon

Dit wijst dus eerder op 200% groei dan op 30%.

De makers van de rapporten geven dan ook toe dat ze uitgegaan zijn van zeer grote rem op het gebruik van fossiele brandstoffen, wat in mijn ogen uitgelegd moet worden als de verwachting dat de prijzen flink zullen stijgen, wat een sterke rem op het gebruik, maar ook op de economische groei zal hebben. Hierover laat men zich echter wijselijk niet uit…

Ten derde wordt in de voorspellingen nog uitgegaan van het doorzetten van de CO2 reductiepolitiek in het Westen door het belasten van CO2 uitstoot. Dit verklaart het sterk stijgend aandeel van gas in de energievoorziening.

Het aandeel aardgas groeit in de energiemix, in alle regio's, en bij alle toepassingen

Ik verwacht persoonlijk echter een snelle ineenstorting van het politieke CO2 kaartenhuis. Inmiddels hebben 5,25 van de 6 werelddelen aangegeven definitief geen geld te willen stoppen in de beoogde Kyoto opvolger. Zelfs in Nederland is na de PVV nu ook de grootste partij, de VVD, officieel afgestapt van klimaatbeleid, en wordt CO2 reductie nog alleen maar nuttig geacht als het tot fossiele besparingen leidt. Samen vormen ze de meerderheid in de huidige gedoogcoalitie.

Als de verhoudingen in één van de meest alarmistische landen ter wereld al zo veranderd zijn, acht ik het aannemelijk dat CO2 reductiebeleid de komende jaren op wereldschaal een stille dood zal sterven.

WWF opeens energie-expert

Met enige regelmaat duiken rapporten op die ronduit stellen dat een snel einde van het fossiele tijdperk mogelijk is, als we dat maar echt willen. Wie enige kennis van zaken heeft, kan deze rapporten op grond van harde feiten of een sommetje altijd eenvoudig van tafel vegen. Zo is er sinds een week het WWF/Ecofys rapport The Energy Report. (Ik laat het aan Rypke over om uit te leggen waarom het WWF zich opeens deskundig acht als opiniemaker op energiegebied…)

Ik ben na pagina 11 gestopt, want aldaar vinden we het volgende plaatje:

Volgens WWF/Ecofys daalt het wereldenergiegebruik in 2050 tov nu

Hierin wordt de basis onder hun voorspelling gegeven: een wereld in 2050 die in totaal minder energie gebruikt dan nu.

Zoals ik boven al aangaf zijn er twee keiharde feiten die het energiegebruik van 2050 bepalen: het aantal mensen met meer dan minimale welvaart, en het energiegebruik per welvarend mens. Het product van die twee geeft je energiegebruik. Welnu, uitgaande van 3,5 miljard enigszins welvarende mensen in 2050, tegen 850 miljoen nu, moet per welvarend persoon het energiegebruik dus met 75% teruggebracht worden om het wereldenergiegebruik constant te houden.

Ik acht het haalbaar om met een enorme stijging van de energieprijs het gebruik per rijk persoon constant te houden of zelfs wat terug te brengen, maar méér dan 25% reductie lijkt me pure fictie. Er zal bij stijgende welvaart steeds meer gereisd worden, men zal steeds luxueuzer gaan wonen, beter eten, en meer elektronica gaan gebruiken. Men kan simpelweg niet naar een kwart van het huidige energiegebruik per capita terug, zonder ook qua welvaart enorm in te leveren.

Zonder besparing +300%, mét besparing +100% energiegebruik in 2030

Dan schat het WWF het energiegebruik dus zeker 3x te laag in, en kan in 2050 volgens hun eigen berekeningen dus maximaal slechts 30% van de energie “duurzaam” zijn.

Dat is niet echt een dwaze gedachte. Ik verwacht inderdaad tegen die tijd een afname van het aandeel fossiel, maar dan eerder als gevolg van de dan eindelijk op gang komende nucleaire opleving, dan door wind en zon. In ieder geval is de exacte verdeling tussen nucleair en alternatief in 2050 niet een dermate belangwekkende kwestie dat ik daarvoor mijn tijd verder aan dit rapport verspil. Wil ieder die er wel iets interessants in vindt dat hier even melden?

De Exxon en BP rapporten zijn de enige voorspellingen die ik ken die gebaseerd zijn op feiten en  niet op dromen of politieke wensen. Onze regering zou er goed aan doen om deze te accepteren als feitelijk, en de huidige scenario’s van IPCC, WWF en IEA etc als fictie.