Milieujournalist Mark Hertsgaard publiceerde onlangs het book HOT – living through the next 50 years on earth. Een discussieavond over het boek met de auteur en James Hansen eind januari in New York werd afgelast wegens sneeuwstormen (link).  Nu is Hertsgaard op een missie die op Climatedepot.com natuurlijk wordt bespot, om de sceptici van hun ongelijk te overtuigen door opnieuw te schermen met een consensus onder 98% van de wetenschappers.  Zie eens hoe rustig en gelaten en beleefd Inhofe de journalist en zijn meegereisde gehersenspoelde jongelui bejegent!

Geboortebeperkende nitwits
Uiteindelijk is het meest typerende nog van dit duel dat James Inhofe de bezorgdheid van Hertsgaard over zijn ene dochter (ook Diederik Samsom – hij heeft 1 zoon en 1 dochter – past dit wijsneuzige retorische trucje toe) pareert met een verwijzing naar zijn 20 (voluit t-w-i-n-t-i-g) kinderen en kleinkinderen. Dus laat hem niet lachen dat hij niet het beste voor zou hebben met de nakomende generaties, stelletje progressief urbane geboortebeperkende nitwits.

Vergelijk Inhofe’s keurige reactie eens met die van Al Gore op vragen van Phelim McAleer hieronder…

Wie is hier nu integer? Inhofe? Of the Goracle?