Als het op PR aankomt, verrichten ze enorme prestaties waar je enkel bewondering voor kunt hebben


Wat krijg je, wanneer je redacteuren meer verstand hebben van ideologie dan biologie? Dan krijg je een wanstaltige 3-pagina-advertentie voor de fondsenwerving van het Wereldnatuurfonds, zoals vandaag opgeschreven door wat blijkbaar hun nieuwe hoofd Marketing is: Hans Marijnissen, in zijn schaduwfunctie als Trouw-journalist. In dit blog laat ik zien, waarom Pinokkio de baas is in media.

WWF stak als grootverdiener nooit één euro in grondaankoop NL
Dus wat heeft deze man voor recht van spreken? Als ze mij dat wel kunnen overleggen moeten ze dat direct toesturen. Dat kunnen ze niet. Ze hebben zich ooit wat PR-matig bemoeid met Plan Ooievaar: de verwildering van stukjes Rivierendelta in de jaren negentig. Dat hing al halverwege de jaren tachtig in de steigers onder aanvoering van biologen als Frans Vera, die toen nog de zeearend wilde uitzetten. Die knuffelsoort sprak het WWF wel aan voor fondsenwerving. En de vaste WWF-werkwijze is dan dat je vervolgens in media doet alsof je het zelf bedacht hebt.

Denkend aan Holland
Zonder enig tegengas van feitelijke kennis hangt directeur Johan van de Gronden hier nu de ziener uit.

Het Wereld Natuur Fonds concentreert zich vooral op het herstel van de natuurlijke dynamiek in grote gebieden. Vanuit die visie hebben we ons in de jaren ’90 ook bemoeid met het plan Ruimte-voor-de-rivier, waarin het rivierenlandschap veiliger en natuurlijker wordt gemaakt. Daar is als het ware de stoere natuur van Marsman teruggebracht. Dat had veel voordelen, voor zeer uiteenlopende partijen. Het landschap werd door overlopen en waterbergingen veiliger, de natuurwaarde steeg, en er ontstond nieuwe bedrijvigheid.

Drie Pinokkio’s, 1 citaat
Marsman zag echter door boeren beweide uiterwaarden, geen wilderiskitsch met oerkoe. Dat is Pinokkio 1, al is het PR-matig sexy om Marsman als gemeenplaats aan te halen. Dat kunnen ze bij het WWF. De inhoudelijke en financiele bijdrage van het WWF was, zoals al vermeld biologisch gezien nihil. Dat is Pinokkio 2. De waterberging is nu door het miljardenplan Ruimte voor de Rivier niet verbeterd: het lijkt er zelfs op dat door te hoog opschietende vegetaties de doorstroming wordt belemmerd. Pinokkio 3.

'Nieuwe natuur'bij Zaltbommel: hier bij Slot Loevestein wil het WWF een klimaatindoctrinatiecentrum neerzetten om brave donateurs te kweken onder kinderen. Dat heeft niets met natuuraanleg en beheer te maken


Het geschrift waarin een Delftse ingenieurscollectief hiervoor waarschuwt is me even ontschoten, maar afgezien van de natuurdoelstelling lijken de milljarden voor Ruimte voor de Rivier haar doel voorbij te schieten. Let wel, het WWF haalt meer dan 50 miljoen euro aan fondsen binnen in NL maar de bestedingen in NL lagen in 2008 in de buurt van de 4 ton: marketingkosten.

Er is maar één probleem.
U wilt mij niet geloven, want mijn PR-machine is niet zo gelikt. En daarnaast moet ik bijzonder oppassen met wat ik schrijf, want een natuurclub die voornamelijk uit juristen bestaat en die over honderden miljoenen per jaar beschikt kan vervelende dingen doen. Ik heb doodsbange Britse ecologen gesproken die hun carriere wel konden vergeten nadat ze iets kritisch hadden gezegd over dit fondsenwervende bedrijf. Ecologen als Herbert Prins stelden al: begin er niet aan, je schiet er niets mee op.

Mag je het WWF een criminele organisatie noemen?
Maar de waarheid moet toch gezegd worden. Eén jurist, Joost Wilgers is er in 2000 in geslaagd. Hij had het WWF een ‘criminele organisatie’genoemd. Lees dit in het Engels vertaalde AD-artikel, nadat Wilgers won.

The WWF, says the excited attorney, walking through large piles of dossiers, is guilty of deceiving the public by exagerating the illegal trade in endangered species. Trusting people that donate money for this purpose are the victims.

“It’s complete disinformation. Huge numbers are shown, but for the most part these are related to the legal trade. Every 10 minutes, another species would die out. They started with the Panda, but today we have hundreds of thousands of species that supposedly need protection. Legitimate merchants, who have never been convicted, even have never been suspects, are publicly criminalized.Traffic, the ‘intelligence service’ of the WWF, violates the ‘Law on the police & military units’ (very rough translation) by conducting its own investigations, proceeds Wilgers.

Het WWF spande een rechtszaak aan die ze verloren. Maar onze PC-media zwegen. Het is Wilgers niet onverdeeld goed afgegaan. De Nederlandse orde van Advocaten wilde hem al uit zijn functie zetten, in de waan verkerend dat zij het met het WWF voor iets goeds opnamen. Wat ontzettend knap, als je een PR-apparaat kunt opzetten dat miljoenen mensen continue in de waan laat. Bij ons zijn ze de grootste.