Klimaat'expert'(...) Wouter van Dieren: Gesponsord door de olie-industrie.


Opportunisme heeft een naam, en hij heet Wouter van Dieren (Club van Rome, ’s lands nationale doempredikant). Dit is Van Dieren in 2004:

‘Ik wil de Waddenzee redden en ik wil het kabinet redden’, sprak Jan Pronk in december 1999, bij het toen hoog oplopende debat over het winnen van waddengas en het toestaan van boortorens. Beter dan in deze formulering kan de retoriek rond de Waddenzee niet worden uitgedrukt. Want er viel niets te redden, en Pronk moet dat geweten hebben. Gaswinning is milieuneutraal,

Dat schrijf je wanneer je gesponsord wordt door de olie-industrie, te weten de NAM en Shell
Bovenstaand citaat komt uit het essay van klimaatalarmist Wouter van Dieren, op 4 januari 2004, toen hij met zijn IMSA door de NAM en Shell werd betaald om de eventuele tegenstand van natuurclubs te neutraliseren tegen gaswinning op het Wad. Zijn decennia kennis van de tactieken en argumenten van de milieubeweging kwamen van pas.

Van Dieren 2010: Alleen bij verbranden aardgas van Exxon komt CO2 vrij
Een lees nu deze presentatie van Wouter van Dieren 6 jaar later april 2010 op de conferentie ‘Grounds for Change’ (Als het Engels is, gaat er vast écht wat gebeuren) van de Provincie Drenthe, met plaatjes van smeltende ijsberen en climategate-ontkenning. Climategate zou door Exxon zijn veroorzaakt

Klimaattwijfel komt door Spinning van de Olieindustrie (Exxon)

Alleen bij verbranding van olie van Exxon komt CO2 vrij, Waddengas van Shell en NAM is zo ecologisch dat er ….geen CO2 en water bij verbranding vrijkomt!!! Shell en NAM produceren wonderolie! Dit is pas een integere man! Heeft iemand als eens uitgezocht hoeveel onze Wouter van Shell en de NAM heeft gekregen?