De dood van de natuur- en milieubeweging

Het Vakblad Natuur Bos en Landschap dat ik als gesjeesde bosbouwer krijg,  doet maandelijks haar best om me nét weer iets meer te ergeren dan de maand daarvoor. De vastgeroeste verhaallijn: ‘Wij van de natuurbeweging zijn heilig, en Bleker is de Duivel: ergo, ieder bos en natuurgebied stemt PvdA/Groen Links, geef ons meer [...]

Door |29 april 2011|0 Reacties

Post-peakoil-life wordt in ieder geval schraler

Dag twee van de ASPO conferentie ging over de gevolgen van het opraken van olie voor de economie en de landbouw, en de manier waarop je daaraan kunt modelleren. De zeer uiteenlopende presentaties ga ik niet afzonderlijk behandelen, maar ze hadden toevallig twee vaak terugkerende onderwerpen. De eerste raakt de kern van het hele energiedebat, [...]

Huismus dakloos door klimaatbeleid

De nieuwe site ruimtevoorvogels.nl  biedt mensen de mogelijkheid een petitie te tekenen voor vogelruimte in bouwplannen bij nieuwbouw. Voor de gierzwaluw en de mus, en tegen de betegeling met Intratuinkasteelmuur in plaats van een mooie heg.  Uiteraard heb ik getekend, en ik wil alle Climategate-lezers vragen dat ook te doen.  Zijn er toch weer [...]

Door |28 april 2011|3 Reacties

Noors congres corruptive ecology voor legitimatie windfarms

Ik wijs hier op het aanstaande meerdaagse wetenschapscongres over windparken in natuurgebied  op 4 mei, dat in Noorwegen plaatsvindt. De EU is sponsor, als direct verantwoordelijke met haar doel van 20 procent wisselvallige energie in 2020 . Voor het klimaat. Noorwegen is dé plaats die bewijst hoe goed windparken vogels redden via klimaatbeleid: Zeearenden uitroeien op duurzame [...]

Door |27 april 2011|6 Reacties