Fawlty Towers op het Wad: Pavel Kabat geeft lezing over de grootste pseudobedreging van het Wad: De Klimaatverandering

Vanavond spreekt Pavel Kabat in Leeuwarden bij de Waddenacademie over de ‘problemen en kansen van klimaatverandering voor het Wad’. Klimaatkabouter Kabat is directeur van de Waddenacademie. Dus weet je al met welke insteek hier geld uit het Waddenfonds wordt verbrand. Klimaatretorica dus.

Follow the money
Kabat schreef in 2009 al een rapport voor deze academie met gelijke strekking waar ik morgen een lovende recensie over zal geven. Maar eerst een punt van informatie over Waddenacademie, zodat u ook snapt dat ‘Follow the Money’ het leitmotif is in de vaderlandse Wadddenwetenschap en uiteraard politiek: die zijn tegenwoordig onafscheidelijke maatjes.

Waddenacademie = Waddengas
Geld voor de Waddenacademie komt uit het Waddenfonds. Dit is in 2004/5 gevuld met 800 miljoen euro van de NAM ter compensatie voor het boren naar Waddengas. Het ondernemingsplan voor die academie in 2007, spreekt over 4 procent van die koek, dus 32 miljoen euro nadat de kokkelvissers met 30 miljoen euro van het Wad zijn geknikkerd.

Han Lindeboom, directielid van IMARES lobbyde mede voor de Waddenacademie. Hij schreef het rapport dat de NAM vrijpleitte voor ecologische schade door bodemdaling via gasboring. De NAM zit ook nu weer bij Lindeboom aan tafel in de persoon van Eric Dorenbos bij de programmaraad van het Nationaal Programma Zee- en Kustonderzoek waarvan IMARES en NIOZ profiteren. Daar zit Rijkswaterstaat verder bij, de usual suspects, die alle bedreiging voor de ecologie op zee buiten zichzelf helpen projecteren.

Terwijl er ook al zoutwinning door de FRISIA in Harlingen plaatsvindt, die volgens haar MER-verguning 35 centimeter bodemdaling mag veroorzaken vóór 2016, tot 1998 in korte tijd al 5 centimeter. Allemaal precies buiten het Wad, yeah right.

Meer bodemdaling dan zeespiegelstijging
Die bodemdaling is- zonder gaswinnig erbij geteld- 15 centimeter meer bodemdaling dus dan er in een eeuw aan zeeniveau via zeespiegelstijging bijkomt, want de zeespiegel stijgt al eeuwen met 1 tot 2 millimeter per jaar, en er is GEEN acceleratie gemeten. Kabat kan dit voor het Wad bevestigen, want metingen in zijn eigen rapport zeggen dit. Potentieel kan gaswinning per jaar met gemak voor meer daling zorgen, dan er aan zeespiegelstijging aan zeeniveau bijkomt. Maar met Kabat als baas en NAM/overheid als sponsor is DE zeespiegelstijging plots het probleem aller problemen voor de Wadden. Een strategische keus dus, Kabat als Waddenacademiebaas.

Don’t Mention the NAM
Maar goed, het zijn dus de vissers die het Wad verpesten en die moeten geofferd worden om toch pronatuur te lijken. Zie ook dit idiote Lei-rapport, waarover ik later blog. Die vissen al eeuwenlang ieder jaar opnieuw de zee weer leeg. Criminelen zijn het. Men projecteerde in 2004 alle vogelleed op kokkelvissers (nu die vissers weg zijn, is het plotseling DE klimaatverandering), en voerde ze af.

Terwijl onderzoek uit het EVA2-rapport de kokkelvissers eigenlijk nog kansen gaf om te verduurzamen, dobbelden Han Lindeboom, Wouter van Dieren en zijn IMSA, met Loek Hermans, Tineke Lodders en enkele politieke bobo’s van PVDA’er Meijer over het lot van de vissers, uiteraard zonder dat vissers daarbij waren.

Maar waarom zou je die lastige mensen betrekken, als je het al zo gezellig samen hebt.Klimaatalarmist Wouter van Dieren, PvdA-vrind van Meijer brak met zijn kennis van de milieubeweging de weerstand van natuurclubs. Hij werd uiteraard betaald door de NAM/Shell.

Waddengas is uniek aardgas waarbij geen CO2 vrijkomt
Dat komt alleen vrij bij EXXON volgens Van Dieren. Generaties spijkersoplaagwater-onderzoekers van IMARES, NIOZ en ALTERRA mogen nu met gepolitiseerde computerstudies en geld van het Waddenfonds/NAM/Rijkswaterstaat de aandacht afleiden van serieuze ecologische bedreigingen van het Wad: windmolens, zoutwinning, gaswinning, afvalovens, chemische lozigen uit die afvaloven.

Klimaatcabaretje
Dat wordt kortom weer lachen vanavond bij Kabat, alle trends en non-trends in de schoenen schuiven van De klimaatverandering, waarvan er maar één de echte is natuurlijk: die paar tiende graad temperatuurstijging sinds de jaren zeventig als moeder van alle catastrofes. Onderzoek met credo van Fawlty Towers: don’t mention the NAM.

Ook onafscheidelijk: zoutwinning, OMRIN en Raad voor de Wadden
Mocht u zich verbazen waarom niemand actie onderneemt tegen die afvalbrander van OMRIN bij Harlingen, die ZONDER MILIEUVERGUNNING gebouwd mocht worden, omdat aandeelhouders tegelijk overheidsbestuurder waren? Wel, de president-commissaris van OMRIN heet Margreeth de Boer, ex-milieuminister en zij is ook weer voorzitter van de Raad voor de Wadden, waaraan ook de Waddenacademie weer is verbonden.

Ik wacht dus nog met spanning op een volgend rapport van de Waddenacademie: Omrinlozingen op het Wad goed voor de kanoet, of ‘duurzame energie uit reststoffenenergiecentrale goed voor het klimaat’. Terwijl die installatie alleen rendabel kon worden door koppeling van energielevering aan de FRIMA: uw betrouwbare partner in bodemdaling.

Maar nee, het is de zeespiegelstijging en De klimaatverandering. Olanda, el Republica des bananos por el Cambio Global