De 100% groene energieleverancier Greenchoice neemt al haar interne processen onder de loep. Alle formuleringen waarmee verkopers klanten overhalen om over te stappen op groene energie van Greenchoice, zijn onlangs tegen het LED-licht gehouden. Daarbij stuitten de sales & communicatiemedewerkers van het Rotterdamse hoofdkantoor op een opmerkelijk feit: er bleek al sinds de oprichting van het bedrijf sprake van een enorme vergissing ten aanzien van het karakter van CO2.

Haastig ingeroepen experts uit binnen- en buitenland, waaronder de Wageningse ecoloog Herbert Prins en de Amerikaanse klimaatonderzoeker John Christy, bevestigden de boodschap die zeer fraai wordt geïllustreerd door onderstaande video:

Ook schrokken de communicators van Greenchoice van berichten van de NASA dat er wereldwijd vergroening optreedt zowel op land als in de oceanen door de verhoogde CO2 concentratie. Nadat ook boeren- en tuindersorganisaties uitspraken, dat zij het betreuren dat windmolens en zonne-energie niet de plantenmeststof CO2 als bijproduct hebben, werd gisteren in de boardroom van Greenchoice besloten hard in te grijpen.

Historische persconferentie
Vanochtend om 9 uur gaf het bedrijf een persconferentie. Algemeen directeur Michiel Rexwinkel sprak daarin de historische woorden: “Recente gebeurtenissen hebben geleid tot interne bezinning op onze algehele missie en visie. Een kritische beschouwing leerde dat wij enerzijds trots kunnen zijn nu al jaren het meest klantvriendelijke energiebedrijf van Nederland te zijn. We zagen echter ook dat we al van begin af aan op het het verkeerde spoor zitten met de demonisering van CO2. Een echte eyeopener daarbij was het boek De Staat van het Klimaat van Marcel Crok.”

Rexwinkel vervolgde moedig: “We zien nu duidelijk dat het ethisch niet verantwoord is dat onze verkopers stad en land door trekken om goedgelovige burgers leugens over deze meest groene stof op aarde op te spelden. Wij zien nu ook dat het economisch niet aangaat om op basis van zeer zwak wetenschappelijk bewijsmateriaal over door zogenaamd door CO2 veroorzaakte klimaatverandering een hele bedrijfstak puur op subsidie en overheidsregulatie te baseren. Wij hebben daarom besloten tot een radicale koerswijziging zodat wij ook door kunnen gaan de beste klantenservice te leveren als snelst groeiende energiebedrijf van Nederland als straks de groene zeepbel uit elkaar spat.”

IPCC bedriegers
“Onze missie is het om goedkope schone energie te leveren mét de allerbeste klantenservice. Wij zijn geen wetenschappelijke instelling”, vervolgt de directeur openhartig. “Nu gebleken is dat het IPCC uit een stel bedriegers bestaat – zoals laatst treffend verwoord door Helmut Schmidt – moeten wij opnieuw aanhaken bij de beste wetenschappelijke inzichten waarop wij onze missie kunnen baseren. Daarbij stellen wij nu vast dat de klimaateffecten van CO2 uiterst discutabel zijn en dat een milde opwarming – zo die zich al zou voordoen – alleen maar voordelen zou hebben. Dit terwijl anderzijds de groeieffecten van CO2 omomstreden zijn. Ik doel dan zowel op verbetering van plantengroei – met name ook in de droogste gebieden – als economische groei die uiteindelijk via een environmental kuznets curve leidt tot een schoon milieu.”

Steenkool
Greenchoice presenteerde een roadmap die het pad beschrijft hoe het bedrijf nu binnen twee jaar volledig uit gaat stappen uit wind- en zonne-energie en volledig gaat overstappen op de energievormen die de meeste schone CO2 produceren. Greenchoice zal straks 100% groene stroom bieden die uitsluitend is opgewekt in de allernieuwste generatie schone en veilige en hoog rendement steenkoolcentrales. “Wij stappen volledig over op Echt Groene Energie (EGE). Bij een gascentrale komt toch minder CO2 vrij dan bij een steenkoolcentrale en daarom kiezen wij nu radicaal voor steenkool”, aldus de optimistische strijdvaardige directeur. “Het zal een heel karwij worden voor onze communicatiemensen en onze verkopers om deze ommezwaai aan de Nederlandse burger uit te leggen”.