We weten dit nog maar 22 jaar, dus laten we vooral vragen om 'meer onderzoek'

Ik wijs hier op het aanstaande meerdaagse wetenschapscongres over windparken in natuurgebied  op 4 mei, dat in Noorwegen plaatsvindt. De EU is sponsor, als direct verantwoordelijke met haar doel van 20 procent wisselvallige energie in 2020 . Voor het klimaat. Noorwegen is dé plaats die bewijst hoe goed windparken vogels redden via klimaatbeleid:

Zeearenden uitroeien op duurzame wijze
Om Nyard et al 2010 nog eens te citeren in hun opbeurende studie over de Smola-archipel: ‘whitetailed eagle movements and mortality at a windfarm in Norway’.

From August 2005 to May 2010, four of the satellite-tagged birds were killed by collisions with turbines, of 36 collission killed White-tailed Eagles in total, involving 20 adults, nine immatures and seven juveniles. April and May are the
months with the highest collision frequencies, with 13 (c. 36%) and nine (c. 25%) of the known fatalities.

Dus het gebeurt gelukkig in de broedtijd, zodat de reproductie maximaal wordt beinvloed. Directe mortaliteit van zee-arenden door windmolens bedraagt 10 procent van de totale mortaliteit, een immens percentage, dat overeenkomt met bevindingen in Duitsland aan windfarms. Ik bedoel maar, al dat geklaag dat windmolens niet efficient zouden zijn..

A Kaplan–Meier survival analysis showed that the additional mortality caused by the wind farm at Smøla was c.10%, reducing the cumulative survival through their third year of life from 0.84 to 0.74. A full population model including adults is now under way, involving the use of DNA analysis of moulted feathers from nesting pairs to estimate adult turnover rates.

Daarnaast verfraaien windparken het habitat, meest vogelrijke wetlands, trekroutes en vlaktes met een mooie asfaltweg naar iedere afzonderlijke molen. En uit internationaal onderzoek blijkt dat vogels het liefste op asfalt broeden in versnipperd gebied, en bovendien tijdens de nachttrek het luchtruim doorkruisen met metaaldetector zodat zij op tijd hun wijk nemen.  

De ecologische legitimatie-industrie zal op dit congres kortom uitgebreid de elefant in the room begraven onder een zweem van quasi-nuance en bijzaken om dan te stellen ‘er is meer onderzoek nodig’.

We stonden er bij en keken er naar
Gelukkig wisten we nog maar sinds 1986 in Californie dat ze zo dodelijk zijn, en deze factsheet van Altamont geeft nog wat opmonterende cijfers, inclusief de demonstratie dat men er desondanks álles aan doet om dat te voorkomen

Wind turbines at Altamont Pass kill an estimated 880 to 1,300 birds of prey each year, including up to 116 golden eagles, 300 red-tailed hawks, 380
burrowing owls, and additional hundreds of other raptors including kestrels, falcons, vultures, and other owl species. The APWRA is an ecological sink for golden eagles and other raptor species and may be having significant impacts on populations of birds that are rare and reproduce infrequently.
These astronomical levels of raptor mortality continue unabated, due in part to the failure of federal and state wildlife protection agencies to take any regulatory action. Bird kills at Altamont Pass occurin violation of federal and state wildlife protection laws, including the Bald Eagle and Golden Eagle
Protection Act, Migratory Bird Treaty Act, and numerous California Fish and Game Codes. The windpower industry has been aware of the magnitude of the impacts to birds of prey at Altamont Pass since at least 1988

Dus is ‘meer onderzoek nodig’, dat eenmaal in een diepe bureaulade hele directies van windboerderijen motiveert om direct tot actie over te gaan. Zoals de RSPB nu ook doet bij windfarms in de Smola, terwijl deze Britse Vogel’bescherming’ per nieuwe windklant 10 Britse ponden casht via RSPB-energie, en blijft roepen dat het vooral er om draait dat ze ‘op de goede plaats’komen.

Mortaliteit grootste zeearendpopulatie Europa 10 procent hoger voor 0,15 procent bijdrage elektrische energie
Maar met windmolens redt je het klimaat, en daarmee de vogels, waarbij de windmolens onverslaanbaar zijn in de efficientie waarmee ze geld vermalen en landoppervlak. Het nominale vermogen bedraagt namelijk ongeveer 140 MW, van op het totaal van 31000 MW Noorse elektrische energieproductie. Ze zijn echt nodig wil ik maar zeggen.

De energie komt voor 95 procent uit hydro, dus hoe duurzaam wilde je het al hebben?. Aangenomen dat hydro wél continue stroom levert en warmtekracht ook, terwijl Smola 1/3 maal 140 levert (productiefactor dames en heren), geeft Smola dus 47/31000, x 100 %= 0,15 procent van de totale elektrische energie.  In ons land neemt elektrische energie 11 procent van het totaal voor haar rekening. Dus, doorgetrokken naar Noorwegen leveren die molens maar mooi even 0,015 procent (als het waait dan). Ik bedoel maar, ’t is het waard (bierviltjewerk, weet ik, maar indicatie)

Gelukkig staan er volgens Statkraft nog maar 3 andere windparken in zeearendgebied op stapel in de komende jaren, met nog 4 extra waar een vergunning voor is verleend. Laten we daar via een ‘riskanalysis’eerst kijken wat er zal kunnen gebeuren, het park dan bouwen, en vervolgens via ‘risk collison model assessments’ het nieuwe percentage molenslachtoffers berekenen. Zijn julie van SOVON ook al gevraagd bij Natura2000-site Steile Bank en Borkumse Stenen? De zoogdiervereniging VZZ is al druk met vleermuizen bij Steile Bank en hun directeur draagt actief aan bouw bij via ‘klimaatlandschappen’.

Dat onderzoek stoppen we dan in een rapport, betaald door Statkraft of zoals hier de andere windboer, en dan heeft deze een mooie legitimatie: ‘we laten er onderzoek naar doen’. Ik zeg doen! Want windenergie is helemaal gratis, er gaan tot 2020 slechts 600 miljard euro aan EU-subsidies in om volgens het zelfde Statkraft (vgl EU-noodfonds voor knoflooklanden). En geld van burgers is altijd gratis, dus wie zeurt er nu?

Zeearendbuurland Zweden heeft ‘nog hogere ambities’
‘By 2020, 50 per cent of Sweden’s energy consumption must come from renewable energy sources. The development of new wind power is completely essential to achieve this target. The Swedish government has set a planning target for wind power of 30 TWh by 2020, of which 20 TWh on land.’

Die komen allemaal op de ‘goede locatie’,
Tenminste, dat is waar Vogel’bescherming’sorganisaties zo op hameren, dus dan gebeurt dat vast.

Ik citeer graag nog even Ruud van Beusekom van Vogelbescherming in ‘Vogels’van voorjaar 2009: ‘Klimaatverandering is de allergrootste bedreiging voor vogels’, zoals ook afgelopen zondag weer door RSPB in The Guardian geventileerd .

Op een indirecte manier ben ik het van harte met hen eens. Ik zeg doen!