Business en bijgeloof gaan best samen in Brooklyn, Deeltijd-Indiaan Herman Wijffels geeft er ook lezingen over terug gaan naar de natuur

Kun je economisch voordeel halen, door goedkope energie te vervangen door wisselvallige dure en onbetrouwbare energie? En is iets dat ‘nieuw’klinkt, het zelfde als innovatie? De vraag stellen is hem beantwoorden, maar 6 juni staat bij Nijenrode desondanks in het teken van het European Climate Forum, waarin het tegendeel wordt beweerd: dat geloof natuurwetten overwint. 

‘Een nieuw groeipad voor Europa’.
Dit ECF kennen we al uit de Climategate-emails, het is een kindje van mensen als Johan Schelnhuber van het PIK en Stefan Singer van het Wereldnatuurfonds, met een vleugje Greenpeace er over. Ik kreeg het persbericht van Nijenrode in mijn mailbox, waarin men op basis van dit PIK-rapport ‘a new growth path for Europe’  aankondigt dat ‘het sneller decarboniseren van de economie banen en geld oplevert’.

Het is gemaakt in opdracht van het Duitse Milieuministerie, dat gekaapt is door Greenpeacemensen als Ursula Fuentes, de vriendin van de bij PIK gedetacheerde Greenpeace-employee Bill Hare , die ieder IPCC-rapport weer van de partij is. Dit rapport is door anderen geschreven.

Post-crisis Europe can revitalize its economy by tackling the climate challenge. Raising the European climate target from 20% to 30% emissions reductions can open the way towards higher growth and increased employment.

Hans Labohm zaagt het rapport doormidden op DDS
Omdat ik geen econoom ben, en Hans Labohm wel, heb ik het aan hem doorgestuurd en vandaag op de Dagelijkse Standaard licht hij dit broddelwerkje voor gelovigen door, waarna hij zich afvraagt hoe een instituut als Nijenrode zich zo kan laten beetnemen.

de werkloosheidseffecten van het klimaatbeleid zijn catastrofaal, zoals reeds uit de ervaringen in verschillende landen is gebleken. Door de schepping van één arbeidsplaats in de groene sector gaat vaak een veelvoud aan arbeidsplaatsen elders in de economie verloren, zoals in een aantal rapporten uit verschillende landen overtuigend is aangetoond. Maar dat is alles nog niets vergeleken met het toekomstige werkgelegenheidsverlies dat wordt verwacht van de aanscherping van CO2-reductiedoelstellingen. De Britten verwachten dat er binnenkort als gevolg hiervan honderdduizenden banen verloren zullen gaan (zie ook hier). ….

Het rapport legt voorts een gekunsteld verband tussen de financiële crisis en het bepleite decarboniseringsbeleid als panacee voor economisch herstel.

Ik constateerde met Marcel al dat het bedrijfsleven niet op waarheidsvinding zit te wachten. De carbonbubbel lijkt veel te bieden, en als hij uiteenspat zitten de meeste ondernemers al lang weer ergens anders.