Marcel Crok, Pier Vellinga, Salomon Kroonenberg en Peter Siegmund

 

De kleine bibliotheek van corps-societeit Minerva in Leiden was op 10 mei afgeladen vol met ca. 80 geïnteresseerden voor een debat tussen Drs Marcel Crok, Prof. Dr Salomon Kroonenberg, Prof Dr Ir Pier Vellinga en Dr Ir Peter Siegmund, georganiseerd door Studium Generale, met het onderwerp: “Het klimaat: visies op de crisis” .

Crok en Kroonenberg kennen we van hun voortreffelijke en door vriend en vijand geprezen boeken, resp.“De Staat van het Klimaat” en “De menselijke Maat”; Vellingavan zijn rol vanaf het eerste uur in het IPCC, van de tweede Deltacommissie, van zijn deze week verschenen boek “Hoezo klimaatverandering”, en uiteraard van de incidentele vileine uithalen in zijn richting in mijn blogs op deze site. Siegmund kenden we nog niet, maar die is een wetenschapper van het KNMI die zich vooral met het verband tussen klimaatverandering en luchtstromen in Europa bezighoudt.

Het debat werd uitstekend geleid door Drs. Baud Schoenmaeckers (hoofdredacteur Change Magazine). De sprekers mochten een korte inleiding houden waarin ze een aantal stellingen konden onderbouwen, waarna de andere sprekers en ook het publiek daarover in discussie konden gaan. Zo kwam iedereen goed aan bod en werd het een afwisselende avond

Marcel Crok

Marcel noemde drie punten, waar ik wat dieper op in ga omdat ze tekenend waren voor de discussie:

1. Als je de IPCC verklaring achter de opwarming van de laatste 50 jaar analyseert, en vergelijkt met de metingen, moet je concluderen dat de temperatuurstijging door CO2 niet op 2 tot 6 graden uitkomt zoals het IPCC beweert, maar ergens tussen een halve en een hele graad.

Vellinga wees terecht op een paar wat al te grote versimpelingen van de IPCC verklaringen in Marcel’s redenering. Maar als je die zou corrigeren kom je nog steeds niet verder dan 1,5 graad verhoging per eeuw. Marcel’s punt bleef dus overeind.

2. De IPCC klimaatmodellen omvatten niet de verschillende stromingscycli in de oceanen die het klimaat sterk beïnvloeden, en kunnen dus niet nauwkeurig voorspellen.

Daar viel natuurlijk weinig tegen in te brengen.

3. De door veel IPCC aanhangers gebagatelliseerde climategate emails bevatten de bekentenis van Phil Jones dat hij de temperatuurreeksen bewerkt had met een truc “to hide the decline”. Hierbij werd een (niet met de werkelijkheid kloppende) daling van de temperatuur van de laatste jaren die voortkwam uit boomringen-onderzoek, uit de data gehaald en vervangen door (overigens wél kloppende ) satellietmetingen.

Op zich dus een verbetering, zij het dat het door die aantoonbaar onjuiste sterke daling wel zeer twijfelachtig wordt of de eerdere data die een stijging aangaven dan nog wél als juist beschouwd mogen worden. Wetenschappelijk mag je alleen data weglaten of twee reeksen aan elkaar knopen als je dat zeer goed verantwoordt en alle ruwe data erbij geeft. Jones veegde alles onder tafel en kwam met zijn alarmerende reeks alsof die rechtstreeks uit de data was voortgekomen.

Deze wetenschappelijk volstrekt ontoelaatbare actie is door alle onderzoeken naar de wetenschappelijke zuiverheid van het IPCC na climategate genegeerd. Marcel stelde daarom terecht dat de klimaatwetenschap het na climategate volstrekt heeft nagelaten om schoon schip te maken, waardoor ze nu in een nog kwalijker daglicht staan dan een jaar geleden.

In zijn algemene reactie hierop vergoeielijkte Vellinga de climategate emails eerst nog, maar nog eens direct door Marcel op de man af gevraagd koos Vellinga er toch voor om afstand te nemen van deze actie van Jones. Hoe voordehandliggend dat hier ook lijkt, in het algemene klimaatdebat is het toch een zeer opvallende stap, die pleit voor de kwaliteit van de avond in Minerva.

Ik ben ervan overtuigd dat nog veel meer al jaren voortwoekerende tegenstellingen tussen de kampen opgeruimd kunnen worden als er op deze manier scherp maar met respect met elkaar gedebatteerd wordt.

Salomon Kroonenberg

Opgewekt en relativerend kwam Kroonenberg , zoals je van hem mag verwachten, met een helder en entertainend verhaal over het eigenwijze gedrag van het klimaat, dat zich nooit houdt aan wat de mens er van wil, en ook nu maar geen tekenen van een dramatische opwarming, zeespiegelstijging, toenemende droogte etc wil vertonen als je naar de echte meetgegevens kijkt.

Hij pleitte ervoor om klimaat- en energiepolitiek volledig te scheiden, ons te richten op innovaties om verspilling van fossiele brandstoffen zoveel mogelijk te beperken, en ons verder waar nodig gewoon aan te passen aan het altijd veranderende klimaat. Ik sluit me daar bij aan, en ook de VVD is in januari gestopt met klimaatbeleid: voortaan alleen CO2 besparen als dat ook energie bespaart.

Peter Siegmund

Bruut weggerukt uit de beschermde wereld van wetenschappelijk onderzoek leek Siegmund nog wat onwennig tussen zijn drie ervaren mediamieke medepresentatoren te staan.

Hij zag de beperkingen van de klimaatmodellen wel, maar stelde voor om ze toch maar te gebruiken omdat ze het beste zijn wat we hebben. Dat leidde tot een aanvaring met mij, want ik ben van mening dat die modellen aantoonbaar onjuist zijn onder andere vanwege de missing tropical hotspot (die Marcel ook al behandelde bij zijn lezing bij het KNMI, dus daar wist Peter vanaf!), die aantoont dat het wezenlijke gevolg van de broeikastheorie in de modellen (opwarming van de troposfeer boven de evenaar) regelrecht in tegenspraak is met alles wat we al 20 jaar meten. De gebruikte broeikastheorie in die modellen klopt dus aantoonbaar niet.

 

 

 

 

 

 

De illustere "missing tropical hotspot"

 

 

 

 

 

 

Dit is in mijn ogen een keihard argument om de IPCC conclusies onderuit te halen, en het blijft me verbazen dat de hele IPCC gemeenschap al 12 jaar lang niet de moeite neemt om dit argument serieus te weerleggen.

Hun verdediging bestaat uit slechts twee en dan nog uiterst dubieuze argumenten:

1. Dat verschijnsel is nog niet verklaard (al 12 jaar niet, dus blijkbaar is het niet te verklaren)

2. De metingen moeten fout zijn, want ze zijn in strijd met ons model

Siegmund kwam met het laatste argument, wat enige hilariteit in de zaal opriep. Tot mijn vreugde, deels omdat ik het echt verbijsterend vind dat het IPCC nog serieus genomen wordt zonder dat ze hier een antwoord op hebben, maar ook omdat het aangaf dat het publiek wel degelijk begreep wat er gezegd werd.

Het kwam hem dan ook te staan op een vraag uit het publiek: “Aangezien er zoveel kritiek op blijkt te zijn, wanneer en door wie wordt er eigenlijk beslist of deze modellen nog wel bruikbaar zijn? “ Maar daarop kwam geen antwoord.

Pier Vellinga

De éminance grise van de Nederlandse klimaatbeweging kwam met een best genuanceerd verhaal, uiteraard wel gebaseerd op het IPCC standpunt, met een aantal topics uit zijn nieuwe boek.

Uiteraard ben ik het met een aantal uitspraken ernstig oneens, waarvan ik er hier twee zal behandelen:

Smelt Groenland nadert tipping point

Vellinga’s vele uitspraken over zeespiegelstijging waren of vaag, of suggestief, of in mijn ogen gewoon puur onjuist. Het meest sloeg hij in mijn ogen de plank mis bij zijn uitleg over het dreigende tipping point in Groenland waardoor er (“volgens sommigen“) zelfs binnen een paar decennia een metershoge zeespiegelstijging zou kunnen optreden. Door de afsmelt zou het ijsniveau namelijk zo laag worden dat er geen sneeuw meer zou vallen maar regen, waardoor Groenland razendsnel zou afsmelten.

Ik verwijs voor de weerlegging hiervan naar mijn artikel specifiek over dit onderwerp van augustus 2011,  naar wat ik daarover uitgebreid in de reacties op de topic van Rypke gezegd heb, en naar de ondersteuning die daar tijdens de discussie voor kwam, nota bene uit onderzoek van het KNMI.

Kort samengevat: snelle afsmelt van de ijsmassa in de “kuip” die doorGroenland gevormd wordt is op deze manier m.i. onmogelijk, en een eventuele smelt door gewoon warmteoverdracht van oppervlak naar de lucht zou volgens Spinoza-winnaar en ijskapexpert Hans Oerlemans minimaal 4000 jaar vergen.

Ik vraag me echt af waarop Vellinga zich baseert bij deze claim.

Broeikaseffect werkt vertraagd

Verder stelde Vellinga dat de opwarming van de aarde door de broeikasgassen vertraagd werkt, net als een CV radiator. Ook daardoor zou Marcels’s constatering niet kloppen.

In mijn ogen is het broeikaseffect geheel gebaseerd op een stralingsevenwicht: door meer broeikasgassen bereikt minder infrarood licht het heelal, waardoor het aardoppervlak op moet warmen om dit te compenseren, anders is er geen stralingsevenwicht.

Dit is een instantaan proces: straling heeft de lichtsnelheid. Door de aard van broeikasgassen zijn deze – direct! – verkoelend in een omgeving waar warmte wordt aangevoerd (de tropopauze) en verwarmend waar warmte wordt afgevoerd (de onderste luchtlagen). Maar het voornaamste effect is de directe terugstraling van IR licht naar het aardoppervlak, zonder enige vertraging.

Voor zover de opwarming het gevolg is van het broeikaseffect, is dit effect volgens mij dus zo goed als instantaan. Mijn inzicht kan hier tekort schieten, in dat geval ga ik graag in gesprek met degene die er meer vanaf weet.

Het Debat en de winnaars

In mijn ogen presenteerden Crok en Kroonenberg met grote kennis van zaken, zelfverzekerd, vlot en helder het kritische standpunt van de groep onafhankelijke wetenschappers waar ik mezelf ook toe reken, en waren Vellinga en Siegmund voornamelijk in de verdediging, eigenlijk zonder veel substantieel verweer. Maar dat bleek een puur persoonlijke signalering: ik heb een aantal toehoorders gecheckt en die waren allemaal enthousiast over de avond, hadden de wetenschappelijke discussie goed kunnen volgen, maar deelden mijn constatering helemaal niet! Altijd moeilijk, die subjectieve perceptie…

Gelukkig was er de nose-count vooraf en na afloop, en daarbij bleek dat het aantal toehoorders dat niet in AGW geloofde toch van ca 5 naar ca 10 was toegenomen. Goed werk van Marcel en Salomon dus!

Climategate.nl Boulevard

Ik sprak Vellinga vooraf even, en die leek een vage onaangename associatie bij me te hebben die hij maar niet kon duiden, naar aanleiding van de VU bijeenkomst van vorig jaar, dus informeerde hij peinzend of ik misschien die héél boze man in het publiek was geweest die nogal sterk aanwezig was geweest. Ik kon hem geruststellen, maar de associatie was terecht: ik had hem na afloop en ook in mijn blog behoorlijk zwaar op de korrel genomen. Daar sta ik nog steeds volledig achter, daarbij was het best een aardige blog geworden vind ik. Ik schrijf het liefst gematigd, maar af en toe is flink ongenuanceerd uithalen toch ook wel eens lekker!

Kort geleden wijdde ik een blogje aan de onderscheiding die Kroonenberg op Koninginnedag ontvangen heeft, waarin ik ook wat speelse speldenprikjes aan hem uitdeelde. Ik dacht wel dat hij daar niet boos over zou worden, maar tot mijn vreugde stapte hij zelfs meteen op me af om me te complimenteren, omdat ik in mijn blogje zo precies de strekking van het boek had getroffen. Ik werd zelfs beloond met een uitnodiging om bij de presentatie van zijn nieuwe boek te zijn. Ik voel me zeer vereerd!

Na afloop werd nog nagepraat met een aantal bezoekers, en heb ik ook met Vellinga een genoeglijk biertje gedronken, terwijl we het over broeikasmodellen hadden.

Tijd voor echt klimaatdebat

Na een avond als deze is het eigenlijk een raar idee dat er nog een officiële, eenzijdig alarmistische website als die van het PCCC is, dat het KNMI en het Planbureau van de Leefomgeving en een hele Nederlandse delegatie alarmisten eensgezind en eenzijdig alarmistisch aan het volgende IPCC rapport bezig is, allemaal op kosten van de staat, zonder inbreng van kritische wetenschappers, terwijl zo duidelijk is dat er hoognodig een echte discussie gevoerd moet worden, in de wetenschappelijke wereld, dat dat best mogelijk is, maar nog amper ergens anders gebeurt dan af en toe op dit soort debatavonden.

[Toevoeging Marcel Crok: mijn eerste reactie op het boek van Vellinga en het debat van gisteravond staat hier: http://www.staatvanhetklimaat.nl/2011/05/11/vellinga-verrassend-positief-over-de-staat-van-het-klimaat/ ]

sluit me daar bij aan, en ook de VVD is in januari gestopt metklimaatbeleid.