Sinterklaas komt niet uit Spanje maar van onder de rivieren

It’s worse than we thought. Dat de klimaatindustrie de staat ziet als pinautomaat blijkt volgens dit rapport van de Algemene Rekenkamer . De dolgedraaide groene dames Jacqueline Cramer (VROM) en vooral Maria van der Hoeven CDA (Economische Zaken), zijn met windhandelaren en biomassaboeren voor 8 miljard euro meer ‘groene’subsidieverplichtingen volgens MEP en SDE aangegaan dan begroot.

Corrigeer me vooral als ik het niet goed heb begrepen, want dat hoop ik namelijk.

We lezen in dit één jaar oude, maar nauwelijks in het nieuws gemeldde rapport:

Per 1 januari 2009 is de uitvoering van de MEP overgegaan van EnerQ
naar SenterNovem (Nu Agentschap.nl, de dependance van energiebedrijven en Ecofys RZ). EnerQ voerde geen verplichtingenadministratie. Daardoor moesten in één keer alle verplichtingen van toekomstige MEP-betalingen worden ingeboekt bij SenterNovem. Het gaat om een
verplichtingenruimte van € 8,4 miljard4 (EZ, 2009e), terwijl in de begroting 2008 nog werd uitgegaan van € 2,8 miljard aan MEP-verplichtingen (EZ,2007a).

En nog erger:

Het gaat voor 2010 om een totaal van maximaal € 8 147 miljoen aan
verplichtingen (in plaats van de in de begroting 2010 begrote € 17,4
miljoen)
. adempauze, slik even, slechts een verschil van 8,1 miljard Euro gemeenschapsgeld.

Deze verplichtingen zijn het gevolg van:
• de openstelling van de SDE voor 2010, exclusief Wind op Zee, met een
subsidieplafond van € 1 955 miljoen (EZ, 2009b);
• een aparte tender binnen de SDE voor windenergie op zee, met een
subsidieplafond van € 5 312 miljoen (EZ, 2009c);
• een aanpassing van de SDE voor het windpark op Urk powered by CDA, met een
geschat totaal van € 880 miljoen (EZ, 2009h).

En gelukkig is alle financiele rapportage over subsidies zo doorzichtig weergegeven, zodat onze volksvertegenwoordiging er maximale controle op kan uitoefenen (not), waarbij Agentschap NL en EZ geen enkele moeite blijken te doen om ook maar iets daaraan te verbeteren.

We hebben de minister nogmaals op het risico van budgettaire onbeheersbaarheid willen wijzen, omdat dat bij de uitvoering van de MEP destijds juist een probleem was. De MEP werd uitgevoerd door een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). In het geval van een zbo worden de uitgaven niet via de departementale begroting verantwoord en onttrekken ze zich, zonder extra maatregelen, aan het zicht.

Dan hebben we wel een ‘schoon klimaat’ om onze kwaliteitskrant NRC te citeren, volgens welke een ‘schoon klimaat’ daadwerkelijk bestaat. Wat is CO2 toch een levensgevaarlijk gas.