Koeien aan de Jordaan: water is in warme gebieden de sleutel en erosie, niet het bevriezen van de temperatuur op een niveau van voor de zondeval

Afgelopen maandag blogde ik al over de voorspelling van CCAFS/CGIAS, dat 5 procent minder groeidagen in de tropen in 2050 zouden volgen door temperatuurstijging. Ik kwam er op via Luttikhuis, die het rapport weer presenteerde als laatste kanarie in de klimaatkoolmijn. Zoals alle internationale kwaliteitsmedia traditioneel doen.

Uw populist van Climategate stelt zeer kwetsende vragen of het wel klopt
Om een kwaliteitsjournalist te zijn, is geloof in de goedheid van iedereen die academische autoriteit claimt voldoende. Zo niet voor de populist. Uw ongefundeerde kwetsende blogger van Climategate (Olff et al 2011) heeft daarom eerder serieuze studie gemaakt van het onderwerp ‘landbouw bij opwarming’, en dan vooral welke feiten en data van belang zijn.

Vooral landen als Israel in de Negev zoeken al een eeuw de grens op in warme dorre streken. Zoals Kibboets Ketura waar ik een paar jaartjes terug was, en een andere kibboets Lotan waarover ik voor Trouw schreef. (ja, ik publiceerde af en toe voor de krant van groengelovige Gutmenschen).

De woestijn zal bloeien..
Ze hebben zelfs melkkoeienfarms in de woestijn voor de Israëlische melkchocolade. Een kwestie van: water en rationeel beheer. Dat laatste kun je wel overlaten aan Israeli’s maar niet aan halve wilden die niet plannen en nadenken maar in de Middeleeuwen blijven. Dat is ook de boodschap waar alles om draait, temperatuur is ondergeschikt.

En juist die neerslag, daarover bestaat nu de grootste onzekerheid, en voorzover men in de tropen problemen heeft is dat omdat men ze zelf maakt of versterkt. De CGIAS heeft echter gewoon wat feiten gefabriceerd waar ze niet bestaan. Die constatering zal deze bureaucraten vast nodeloos kwetsen.

Lees het landbouwdeel in ‘De Staat van het Klimaat’
Een verslag van mijn ongefundeerde kwetsende zoektocht naar data en feiten in onderzoeksliteratuur over landbouw bij verhoogde CO2, verscheen afgelopen oktober al in hoofdstuk zes van het beste Nederlandse wetenschapsboek sinds Kroonenberg, het buitengewoon kwetsende ‘De Staat van het Klimaat’van klimaatkoning Crok. Ik geef hier een lijst kwetsende vragen die je stelt, wanneer je over een klein beetje plant-en klimaatkennis beschikt, je dus een ongefundeerde populist bent en zo’n landbouwrapport in handen krijgt. Om te laten zien dat je als journalist geen excuus hebt, als je maar gewoon je werk doet.

Ongefundeerde populistische vragen
Bij exact lijkende claims als ‘5 procent minder groeidagen’stel je de kwetsende vraag: hoe weten ze dat, waarom geen 10 procent, of 0. Wat zijn de klimaatdata waarop ze dat baseren? De uitkomsten van 22 verschillende modellen variëren qua neerslag aanzienlijk (van Hadley, tot dat belachelijk ruwe Canadese model). En niet temperatuur, maar neerslag is doorslaggevend voor groei in de toch al warme tropen. Zelfs als je in IPCC-projecties gelooft, die geven de meeste opwarming aan de polen.

Pas bij constante temperatuur boven 30 graden nadeel
En waarom zouden er niet méér groeidagen volgen, en waarom zijn groeidagen alleen afhankelijk van temperatuur en niet bodembeheer en erosie. Laat staan van gestegen temperatuur terwijl fotosynthese van C3-planten (waartoe tarwe en rijst behoren) pas na een GEMIDDELDE temperatuur van 25 graden in efficiëntie sterk daalt, de plant bij temperaturen boven de 30 graden bedankt waarna respiratie groter wordt dan CO2-opname. En van C3 plant mais de optimumfotosynthese nog hoger ligt, het CO2-gehalte is geprojecteerd op een verdubbeling in 2050 en

ALLE experimentele studies voor gewassen wijzen op opbrengstverhogingen in de orde van 8 tot 47 procent bij een dergelijke CO2-fertilisatie?

Geen antwoord in rapport
Met dat rugzakje vol vraagtekens reis je naar het land der hooggeleerde Gutmenschen, in de hoop dat hun rapportje antwoorden geeft. Nou ja. Nee dus. Alles doet men op basis van zelfbedachte en vrijwel ondoorgrondelijke indicatoren als HHL en HLL waarop een threshold (= een wetenschappelijk klinkende aanduiding voor ‘de pleuris’) zou aanbreken.

Men komt zelfs aanzetten met indicatoren die de afstand tot de markt bepalen van zielige boertjes in nu al dorre streken. Die dan in 2050 nog meer ‘vulnerable’zouden worden. Alsof je kwetsbaarheid van mensen op een betekenisvolle wijze kunt kwantificeren voor 2050, omdat je aanneemt dat ze zich dan nog precies zo gedragen als nu. A farewell to sanity.

Ik heb niet zoveel fantasie dat ik dit zelf verzin.
Volgens deze club moet je dus rekenen met een invalide Afroboer die – zoals ze over Mali schrijven ‘nu al blootstaat aan verhoogde risico’s van Aids’. Die dan dus creperend van Aids en andere ziekte bij een hogere temperatuur nog moeilijker bij zijn voedsel kan komen. Onder de voorwaarde dat hij even stom blijft omdat hij anders niet in een model is te vangen. (=bij gelijkblijvende variabelen, maar dan kwetsend en tendentieus verwoord)En je beweert, dat je dit soort factoren betekenisvol kunt vertalen in een risico-analyse voor 2050 die deze factoren uitzet tegen een onbekende temperatuurstijging.

Ja, van zoveel integere waarheidsvinding word je als kwetsende populist even stil

En zo lezen we verder in dit rapport. Men gaat uit van de MAXIMUM temperatuur van 30 graden op een dag, om de limiet in groeidagen te bepalen. Maar dat de temperatuur op een dag de 30 graden passeert, wil niet zeggen dat die hele dag het meer dan 30 graden is en het gewas de hele dag niet groeit. Dus ook die aanname kan al niet kloppen. Corrigeer me als ik er naast zit, bij blogs kan dat. Ik kan me niet op arrogantie en de juiste moraal verlaten, als ik iets schrijf dat feitelijk niet klopt kun je me hieronder voor lul zetten. Doe het asjeblieft!

En daar komt datafabricatie van Phil Jones er bij
Het klimaatfundament voor 2050 komt van een ongepubliceerd klimaatrapport van Phil Jones, de hoofdrolspeler van Climategate. Jones et al doet, wat nog helemaal niet kan, maar wat hij niet laten kan. Regionale resolutie fabriceren voor klimaatprojecties in de tropen voor 2050. Zodat je exact zou weten in welke regio’s hoeveel meer dagen boven een bepaalde temperatuur komen, en hoeveel neerslag daar zou vallen. Dus data fabriceren waar ze niet bestaan.

Geloof mij niet, controleer mij
Het aardige is dat je nooit hoeft te geloven wat ik als ongefundeerde kwetsende populist schrijf. Zoals –regionale resolutie bij klimaatmodellen voor 2050 zijn bij lange na niet adequaat om betekenisvolle projecties te geven. Je kunt het natrekken en als het niet klopt hieronder in reactie weergeven. Leve het internet.

Door bijvoorbeeld een echte expert te vragen, want ik mag een beetje biokennis hebben, de ins en outs van Global Circulation Models zijn mijn ding niet. Mike Hulme, van de Climategate-universiteit University of East Anglia weet dat wel. Ik heb een uur lang met hem doorgeboomd over Climategate en regionale resolutie van modellen. Hij is alarmistisch en dus van onverdachte bron voor de linksdraaiende Gutmensch die kranten van de juiste politieke kwaliteit lezen.

Hulme, toch niet de eerste de beste, kan bevestigen dat die resolutie van klimaatmodellen niet volstaat om dit soort uitspraken te doen. Maar zoals vaker bij Verlichte producten van de klimatocratie is niets onmogelijk voor hen die willen.

En ze rekenen nergens met fertilisatie-effecten die kwetsbaarheid voor eventuele droogtes zo goed als opheffen, dan wel positief overtreffen. (lees ‘De Staat van het Klimaat’alles beschreven, ook voor de Amazone) Ik kon het niet vinden, maar wie het wel vindt: graag. Al na een aantal CCAFS of hoe heet die club-rapportbeweringen gaf ik de moed op: dit is inderdaad meer iets voor een kwaliteitskrantjournalist als Luttikhuis, te presenteren als nieuwste kanarie in de klimaatmijn, om te tonen hoe verderfelijk het kapitalistisch systeem functioneert.

Conclusie: wedden dat we dit rapport weer ergens als ‘bewijs’tegenkomen bij IPCC AR5?De CCAFS is wéér zo’n typische EU-gesponsorde club bureaumuzikanten die ook een rapportje wilde meeblazen in het alarmistisch orkest. Waarvan de tablatuur straks vast weer ergens in het nieuwe IPCC-rapport rondslingert. Daar zal het weer dienen om een al even onbewezen modelclaim over falende negerlandbouw door opwarming de zweem van wetenschappelijke fundering te geven. Marcel, zullen we wedden? In AR5 wordt het CGIAS-rapport als ‘bewijs’opgevoerd of referentie, kratje speciaalbier van West Vleteren 8 zetten we er tussen/ en je krijgt van mij wat speelgoed cadeau voor je smurfen.

    PS: er is vele wél zinvolle informatie te vinden van experts met praktijkkennis
    Zoek je bronnen niet bij wereldvreemde gutmenschen met enkel bureaukennis, maar echte experts. Het nodeloos kwetsende en populistische blad Nature Geoscience gaf vorig jaar bijvoorbeeld een studie met de zeer kwetsende titel ‘Tripling Crop Yields in Tropical Africa’ van Pedro Sanchez dat mensen in Mali misschien toch geen koloniale hulp nodig hebben van EU-bureaucraten.

    Met wat nodeloos kwetsende bemesting en ongefundeerde gewasbescherming, kregen ze al 3 keer zoveel opbrengst uit hun maisakker. In Mali. Voorkomen van EROSIE is de sleutel, meer dan de temperatuur bevriezen op een niveau van voor de zondeval. Maar hoe maak je dat een kwaliteitsjournalist en een EU-bureaucraat duidelijk?

    Contacteer de nodeloos kwetsende en ongefundeerde feiten verkondigende praktijkexpert tropisch bosecoloog Frans Bongers, die kan precies vertellen wat er misgaat in de primitieve tropische landbouw, de boskap voor brandhout. Omdat herplant niet sexy is bij NGO’s en bureaucraten (die zweren alleen bij maagdelijke natuurparadijsjes voor fondsenwerving), blijft de kaalkap doorgaan, en dat heeft gevolgen als erosie maar ook negatieve klimaatgevolgen als minder neerslag (zie de wegtrekkende ijskap van Kilimanjaro waar Honest Broker over blogde). Want bos houdt vocht vast. Hebben we het nog niet eens over de sociale gevolgen van alle tijd die in houtsprokkelen zit enzovoort

    Lees ook de Westhofflezing van Louise Fresco, ‘Van de Vette Streken der Aarde, overvloed van koren‘, over hoe rationele technologische landbouw helpt de wereldbevolking te voeden en ja: er is nog zoveel meer normale niet wereldvreemde kennis beschikbaar. Zo voor het oprapen.

Dus voor 2050 is er niets loos, als..
Bij goed beheer zonder ideologische blindheid met de juiste techniek kan de mensheid zich aanpassen, vandaar dat de onkreukbare Crok ook al Adaptatie aanprijst in ‘De Staat’ in plaats van CO2-fetisjisme, dat fenomenale wetenschapsboek dat iedereen moet lezen.

Waarom blijven die progressief urbane gutmenschen, formerly known as kwaliteitsjournalisten dan toch deze wereldvreemde bureaucratendrek recycleren? Het is mij als populist echt een nodeloos kwetsend en ongefundeerd raadsel…