Steeds minder populair, zelfs onder links

Ook buiten Climategate groeit het verzet al tegen Greenpeace, de club die deze maand intensief vist naar media-aandacht door vissertjes te pesten met anti-wetenschappelijke desinformatie.

Zelfs onder linkse opiniemakers wekken zij met hun wangedrag toenemende weerzin op, zo meldden de boze rechtse burgers van de Dagelijkse Standaard gisteren. Prem, die sneller praat dan zijn schaduw, fileert onze groene vrinden:

Greenpeace “gebruikt methodes uit de jaren van de zeventig van de vorige eeuw”. Blijkbaar “begrijpen deze fundamentalisten niet”, vervolgde Prem, dat ze in een tijd dat GroenLinks en de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer zitten “achterhaald zijn”.

Daarnaast kosten dit soort acties “de belastingbetaler tonnen”, aldus een duidelijk geërgerde Prem.

We zijn nog niet van ze af
De ex-directeur van Greenpeace Liesbeth van Tongeren zit nog voor Groen Links in de Tweede Kamer, de partij op wiens ideologie NIOZ en IMARES-onderzoekers de natuurlijke werkelijkheid afstemmen. Bovendien, als Prem de partij van Disney en Groen Links aanprijst, werft hij indirect weer leden voor Greenpeace. Als het dan toch links moet, dan liever SP. Mensen die nooit volwassen worden en dus links stemmen moet je ook hun kiesrecht gunnen.

DDS wijst acties af, maar waarom?
Ook moet ik er bij vermelden dat ik acties an sich niet afwijs, zoals libertarier Van der Galien doet op DDS, en aanvoert als reden om Greenpeace aan te vallen. Dat je je bij besluiten moet neerleggen die ‘democratisch’zijn genomen. Een waardeloze democratie, feitelijk een lobbycratie, heeft ons een klimatocratie opgeleverd waartegen je best mag demonstreren.

Zodat wij moeten betalen voor de onachtzaamheid van onze volksvertegenwoordigers en het onbenul van onze bestuurders. Bovendien, wat is de wil van de meerderheid als de meerderheid alleen maar televisie kijkt, gelooft dat het NOS-staatsjournaal en onze massamedia betrouwbaar zijn en op basis daarvan beslissingen neemt?

Dus verzet is geoorloofd, maar intentie en doel zijn alles. Het gaat Groene Vrede alleen om aandacht en geld, en ook de doelen die ze nastreven werken averechts voor mens en milieu. Maar, genoeg politiek en gemakzuchtig blogsimplisme, we gaan weer bio doen.