Er is een heuse nieuwe gate aan de gang: polar bear gate. Als de Tweede Kamer niet met reces was, hadden we zeker een smakelijk kamerdebat in petto. Wat speelt er? De “wetenschapper” Charles Monnett werd in 2004 een soort rock star van de klimaatreligie toen hij vanuit een vliegtuig na een storm drie dode ijsberen zag drijven. Hij liet er wat vrolijke statistiek op los en publiceerde dat er 27 ijsberen waren gesneuveld.

Flash forward july 2011: Charles Monnett is door zijn wetenschappelijke instituut gesuspendeerd tot de inspecteur klaar is met een onderzoek naar integrity issues. Niemand had er iets van gemerkt, ware het niet dat de fanatiekelingen van Public Employees for Environmental Responsibility (PEER) Monnett zijn gaan verdedigen. En zo is het Kafkaeske transcript van de eerste hoorzitting in de openbaarheid gekomen.

Hoe noem je zo iets? Een PR-catastrofe….

Hieronder nog Al Gore’s versie van de verdrinkende ijsbeer eehhhh zeebeer (arctus maritimus)..