Opgewarmde 'wetenschap': de koolmees zou uitsterven door het missen van de rupsenpiek. Terwijl die mees wel 2 opvolgende broedsels heeft die het al millennia zonder rupsenpiek stellen

Om het academisch overschot in ons land aan het werk te houden, is in 2002 Opgewarmd Nederland gestart van Rolf Roos en Rik Leemans, de Wageningse hoogleraar Globalsystemschangeglobalintegratedsystemsglobalchange, of zoiets.

Voorzien van mooie dierenplaatjes, fondsen en voorzien van een zweem van academische autoriteit schrijven zij werkelijk ALLES aan De Klimaatverandering toe, waarvan er maar één is en CO2 is Zijn Oorzaak. Alsof ze de kunst afkeken bij groenwasserette Wereldnatuurfonds.

Daarvoor krijgen zij geld van het Nationaal Groenfonds
Dat Nationaal Groenfonds was ingesteld voor natuurcompensatie- ‘projecten voor natuur, bos en landschap’, niet om klimaatmarketing te financieren. Waarmee het groenfonds dus bijdraagt aan ontgroening van het land zoals ik al toonde over de ‘Groene Toekomst’.

Wat doen ze met het geld dat voor natuuraanleg was bestemd?
Zij fabriceren een aaneenschakeling van glossy dieptepunten. Zoals hun rondreizende tentoonstelling voor kinderen, waarin ze beweren dat het korhoen in Nederland uitsterft omdat hij niet meer in de sneeuw kan zitten…. Uiteraard kwam de gisteren door mij beschreven klimaatkanarie Bonte Vliegenvanger ook in verhongerde toestand voorbij met ‘zielige jonkies’.

Zelfs gaswinning komt volgens Alterra/Opgewarmd Nederland-logica door De Klimaatverandering
Kijk nu dit door prototype Groenlinkse metroman gepresenteerde filmpje ‘Nieuwsclip: Experiment met de realiteit’, waarin Alterra-onderzoeker Han van Dobben op acrobatische wijze de bodemdaling door gaswinning op Ameland aan ‘De Klimaatverandering wil verbinden.

Onderzoekers van Alterra Wageningen bestuderen de gevolgen van zeespiegelstijging in een bijzonder experiment op ware grootte: op Ameland is door gaswinning de bodem de laatste jaren 30 cm gezakt, evenveel als de zee op korte termijn omhoog dreigt te komen.

Welke delen van het kustlandschap kunnen dit bijbenen?

Een onderzoek aan bodemdaling verbinden aan een hypothetische zeespiegelstijging door De klimaatverandering (die vooralsnog zonder enige acceleratie al eeuwen met 20 cm per jaar verloopt), om toch uit de zoete honingpot van klimaatgeld fondsen te krijgen.

Wat ze er niet bij vertellen.
Men verwachtte dat door bodemdaling die kwelders zouden onderlopen, wat niet gek is als een kwelder in korte tijd met 30 centimeter daalt. Maar sedimentatie en vegetatie aangroei (die sedementatie bevordert) compenseert dit blijkbaar, want alles is er nog. En wat men ook niet vertelt, al eeuwen stijgt de zeespiegel met 20 centimeter per eeuw, en van een acceleratie is geen sprake. Wat veel belangrijker is voor het Wad: de gaswinning door de NAM (tenminste 8 centimeter daling) en zoutwinning door de FRIMA met tot 30 centimeter daling.

Wie verlenen Opgewarmd Nederland een zweem van academische autoriteit?
Hier zie je de namen van redactieleden, voor het merendeel geen wetenschappers maar PR-functionarissen, zoals Harry Geurts – de communicatiemanager van KNMI die wetenschappers verbiedt om zich sceptisch uit te laten. Verder Klimaat voor Ruimte van Pier Vellinga, en het NIOO, de dependance van de Neo-Malthusiaanse Club van Rome. En Natuurmonumenten, de club die in 10 jaar tijd 200 miljoen euro vergokte op de beurs en nu klaagt dat Bleker niet genoeg subsidie geeft

Nationaal Groenfonds zorgt voor ontgroening
Zie maar waartoe hun propaganda leidt, de paradox van ‘Vergroening’, die ik al liet zien: meer CO2-opslag, meer windmolens in natuurgebied en siliciumwoestijnen, zoals CO2-emissiehandelaar Stichting Natuur en Milieu wil.

‘Opgewarmd Nederland’ noopt tot handelen. Edgar Kampers (Natuur en Milieu) trekt conclusies voor het klimaatbeleid. Verlaging van de uitstoot van broeikasgassen in de EU met dertig procent in 2020 is nodig en haalbaar. Er moet op alle fronten worden ingezet: efficiënter energiegebruik, duurzame energie en ondergrondse CO2-opslag. Een doelgericht energiebeleid – ook voor de luchtvaart – en innovatie zijn nodig om het tij te keren. Snel beginnen en een lange adem zijn essentieel.

Nadere inlichtingen: Stichting NatuurMedia: Rolf Roos, tel. 06-51792979.

    Vroeger zou men dit soort praktijken als oplichting kwalificeren. Nu heet dit ‘vergroening’ en ‘Dé wetenschap’.