Blijft de temperatuurstijging nu al jaren achter bij IPCC-voorspellingen, met een duidelijke stagnatie nu. Met mogelijk een nieuw Maunder Minimum op komst maakte ik me al ernstige zorgen over de op handen zijnde Global Cooling. Dit dankzij de door Cees de Jager voorspelde aanhoudend lage zonne-activiteit. Om mezelf gerust te stellen raadpleegde ik de twitterpagina van zuurzaamheidsconsultant Jan Paul van Soest. Hoe erg wordt die Global Cooling?

Volgens astrofysici komt er wellicht lang zonneminimum. Einde klimaatverandering? Nou, 0,3 C minder stijging, tijdelijk, goo.gl/5yR6W
16 Jun

Van Soest: ‘Er is maar één Klimaatverandering en CO2 is Zijn Oorzaak’.
Zuurzame mensen zijn politiek altijd heel juist, dus die 0,3 graden moet wel kloppen. Die kom je nog vaak tegen dus. Massamedia haastten zich om metRealclimate-bloggers Michael Mann en Stefan Rampstorf de bron te leveren van Van Soest zijn getal.
Zie ook deze link uit Van Soest’s account naar Climatecrocks, waar een Rampstorfgrafiek figureert.

Als je de NWO-Enenergiecommissie bezet, en Wim Turkenburg zijn groep financieel continue in het zonnetje mag zetten: wie beweert dan nog iets anders? Nou, uw ‘riooljournalist'(Turkenburg et al 2010)

De onzichtbare hand van Exxon?
Om te weten hoe het écht zit, trok ik namelijk ‘History and Climate’, uit de kast, in 2001 ge-edit door niemand minder dan Phil Jones en Keith Briffa. Zij bundelden ver voor Climategate bestaande kennis van toonaangevende auteurs over zaken als ‘hoe koud was het Maunder Minimum en ‘Wat voor invloed hebben klimaatveranderingen op oogsten’.

En wat blijkt: zij moeten voor 2001 zijn omgekocht door Exxon en de Tea Party (Van Soest et al 2011), want diverse auteurs spreken Jan Paul van Soest tegen en ook elkaar: het lijkt wel…wetenschap?

Van 0,3 tot 2,5 graden
Ik kan nu al verklappen: een gefixeerd getal van 0,3 bestaat niet, er zijn zoveel schattingen over het laatste Maunder Minimum als er auteurs zijn, en ook één auteur kan verschillende getallen geven.
Zo kwam ik bij één auteur, Luterbacher een literatuurbespreking tegen waarin per 0,1 procent mindering van de invloed van de zon een kleine 0,16 graad van het gemiddelde afgaat, afgeleid uit de geschatte hoeveelheid Watts per vierkante meter. Wanneer je dat met 2 vermenigvuldigt, en je stelt dat 0,2 procent de vermindering is van komende eeuw: dan blijft er vraag bestaan naar de zuurzame adviezen van Van Soest.

Elders voert Luterbacher echter weer een GEMIDDELDE Europese zomertemperatuur (CET) aan op het dieptepunt van 2,5 graad lager dan nu in het dieptste dieptepunt in het decade 1690. Sommige auteurs geven uiteenlopende afkoelingen van 1,5 graden in Engeland op het dieptepunt van het Maunder Minimum in het decade van 1690 (op blz 205). De ‘Late Maunder Minimum with low solar activity’

    The snow on Scottish peaks did not melt during the summers (Parry, 1978).

In Frankrijk bleef de afkoeling beperkt tot 1 graad ten opzichte van het tijdvak 1961 tot 1990. Brrr.

Nu kun je aanvoeren, dat dit een temperatuurvergelijking met nu is, en nu werken weer andere forcings, als CO2 met haar berekende toevoeging van 4 Watt per vierkante meter. (in het gelinkte ‘Wired’-artikel komt Mann uiteraard ook met deze theoretische standaardwaarde aanzetten) Maar kijk eens wat er vervolgens gebeurt in Engeland na dit zonneminimum, zónder die theoretische forcing. Zie u hier ook niet de onzichtbare hand van Exxon aan het werk?

‘From 1700 to 1740 average decadal temperature in England rose continuously almost 2 degrees ad reached the second highest value of the whole English serieus in the decade of 1730-1739. Only the decade of the 1990s has exceeded the warmth of this decade. Only two winters can be described as severely cold.’

Dat kwam vast door koeienscheten (grapje, behalve in het wereldbeeld van Van Soest)De Fransen klommen ook uit het koude rampdecade met 1,1 graden temperatuurstijging in de vroege 1700’s. In beide landen knalde daarna dankzij ‘warm dry summers’ de graanoogst weer uit zijn voegen, zodat graanprijzen daalden. Wat ook blijkt: je kunt dus niet één op één zonne-activiteit met (regionale) temperatuur koppelen, want het Maunder Minimum duurde tot 1720.

Briffa voert 2 vulkaanuitbarstingen aan in de 17de eeuw als extra koelingsfactor met maximaal 0,3 graden. Er zijn meerdere invloeden die tegelijk werken, verschuivende luchtstromingen. Tegelijk groeide de Aletschgletjser namelijk niet extra aan, ondanks alle winterkou: de Alpen kregen drogere lucht en dan valt er minder sneeuw.

Alleen het decade 2000-2010 is natuurlijk warmer, omdat we toen na de klim van de jaren ‘90 op een top zaten. Waar we nu dus weer afglijden, en waarover vele wetenschappers zich nu druk maken.

‘The fact is that we can’t account for the lack of warming at the moment and it is a travesty that we can’t. The CERES data published in the August BAMS 09 supplement on 2008 shows there should be even more warming: but the data are surely wrong. Our observing system is inadequate’.

Er is maar één Wetenschap en Van Soest is Zijn Profeet
Een ander citaat, niet uit het boek, maar uit de hoek van Phil Jones: de Climategate-emails die aanleiding waren om dit blog op te richten.

Als je al een onwrikbaar standpunt hebt is het eenvoudig daar een getal bij te vinden, danwel data te manipuleren omdat macht belangrijker is geworden dan waarheidsvinding. History and Climate is dan ook nog een aanrader. Of The Holocene van Neil Roberts, waarin je Briffa’s werk ook veel tegenkomt. Toen was die 4 Watt per vierkante meter van CO2 ook al lang berekend, maar Roberts heeft het in 1998 nog over ’the thorny question, whether CO2 enz enz, want zo simpel kom je er niet af.

En lees onze Marcel Crok in plaats van de Climatecrocks, die citeert aanmerkelijk meer wetenschappers dan Rampstorf, Rampstorf en eehh Rampstorf.