Greenpeace lobbyïst Joris den Blanken met opgeheven vingertje

Een week geleden juichte ik dat met de onverbloemde uitspraken van de Poolse EU-commissaris Janusz Lewandowski de klimaatredding voor Europa nabij leek: “Kolencentrales veroorzaken mogelijk geen global warming” en “Global warming an sich staat ter discussie”. Vrijdag was kwam de deceptie toen bleek dat de Pool zich ootmoedig neerlegde bij de Greenpeace-partijlijn, nadat Euractiv onze landgenoot en Greenpeace lobbyïst in Brussel Joris den Blanken had gequote:

The commissioner should fully explain himself. If not, the consequences for his role in the European Commission should be considered.

Aan de lijn
Vanochtend had ik Den Blanken aan de lijn zodat ik de ins en outs van deze developing story nu ken. Het begon met de boude klimaatuitspraken van Lewandowski in een interview in Novy Przemysl. Greenpeace Polen liet het Poolse artikel vertalen en stuurde het naar Den Blanken. Die stuurde de vertaling door naar EurActiv die vervolgens Den Blanken aan een “journalistiek kruisverhoor” onderwierpen of de Pool niet op staande voet ontslagen diende te worden.

Wat is dat EurActiv waar Greenpeace blijkbaar zo innig mee verkeert eigenlijk voor een website? We laten het Den Blanken zelf uitleggen:

Euractiv is een goede site die ik vaak lees. Het is niet helemaal onafhankelijk. De site krijgt geld van bedrijven om artikelen te schrijven. Zo sponsort Rockwool bijvoorbeeld artikelen die gaan over isolatie. En zo doet Shell weer wat met artikelen over olie. Ik heb wel wat vraagtekens bij journalistiek die op die manier wordt bedreven maar toch is de inhoud van EurActiv evenwichtig en goed.

Say no more!

De bal rolde verder toen The Telegraph het EurActiv verhaal overnam met de quote van Den Blanken erin. Vervolgens vloog het verhaal door de reguliere en zeker ook door de sceptische media. De Europarlementariërs Chris Davis (UK, liberalen), Jo Leinen (Duitsland, SPD, voorzitter milieucommissie) en Bas Eickhout (Nederland, Groenlinks, auteur Beyond 20% Rapport dat morgen verschijnt) stellen vragen in het parlement en aan klimaatalarmist Baroso. Lewandowski, die net bezig is met de EU-begroting 2014-2020, komt onder druk te staan en herroept al zijn uitspraken op zijn EU-blog.

Dubbel
Ik vraag aan Joris den Blanken of hij het niet jammer vindt dat Lewandowski door de druk niet aan zijn oproep gehoor heeft gegeven to fully explain himself. Ik vraag of Den Blanken niet een dubbel gevoel heeft bij het feit dat Lewandowski’s spijtbetuiging niet echt authentiek overkomt en dat het er veel van weg heeft dat hij zijn hachje redt.

Dat vind ik eigenlijk niet zo relevant”, aldus Den Blanken. “Politiek bedrijven is toch een toneelstukje. Als je verantwoordelijk bent voor een budget van 30 miljard dan kun je het niet maken om niet een groot aantal wetenschappelijke publicaties in ogenschouw te nemen. In de kroeg in Warschau en in familiekring mag je best roepen dat je twijfel hebt aan de realiteit van global warming. Dat vind ik niet belangrijk. Als je als lid van de commissie maar in je rol blijft. Iedereen speelt een rol in het maatschappelijk leven. Het is een rollenspel. Dat is nu eenmaal zoals de samenleving werkt.

Obscuur rollenspel
Wat een bizarre coming out is dit! Lewandowski verwijten dat hij de wetenschappelijke literatuur niet kan spellen. Dat hij zich niet op feiten beroept. En vervolgens een “ondragelijke lichtheid van het bestaan” postuleren waarin noch iemands eerlijke gut feeling noch de feiten er meer toe doen, als iedereen maar in zijn rol blijft! Een rollenspel dat in Den Blankens eigen woorden dus zo werkt dat Greenpeace obscure door het bedrijfsleven gefinancierde media voedt met gewenste verhaallijnen, dat de media Greenpeace weer bellen voor agressieve quotes waarna alles en iedereen die in de weg staat van de de CO2-poppenkast uit de weg wordt geruimd.

Den Blankens missie als Greenpeace lobbyïst in zijn eigen woorden:

Uitdagen tot besluiten die leiden tot emissiereductie en schone energie…

Is ooit Eisenhowers angstvisioen van een leugenachtig complex van overheid, wetenschap en industrie mooier verwoord dan door deze Greenpeace woordvoerder zelf?