Massieve fossiele koraalriffen uit de warme hoge CO2-wereld van de Tethyszee in Beieren

Het koraal in de echte wereld reageert altijd weer anders dan de cynische angstindustrie consensuswetenschap dicteert, zoals IPCC-lead authors Carol Turley en Ove Hoegh Gouldberg.

In plaats van direct af te sterven (bleken, doordat de algen waarmee ze in symbiose leven er bij een El Nino de brui aan geven) om nooit weer terug te keren bij opwarming, bloeit het koraal gewoon weer terug. Dat blijkt herhaaldelijk, ook weer uit een nieuwe studie ‘Coral Reproduction in the Worlds Warmest Reefs‘ in vakblad Coral Reefs, waarover CO2Science bericht:

In concluding their analysis of their data, Bauman et al. say their work “confirms that corals are capable of reproductive activities under extreme environmental conditions,” as has also been found to be the case by Coles and Fadlallah (1991) and Coles and Brown (2003). Hence, they state that “coral populations can survive and proliferate in extreme conditions that are projected to occur in many other regions of the world by the end of this century,” buttressing their claim with the statement that “the recovery of these coral assemblages following mortality induced by a number of recent temperature-related bleaching events (1996, 1998 and 2002) suggests these assemblages are also resilient to extreme fluctuations in water temperature,” additionally citing in this regard the work of Riegl (1999, 2003) and Burt et al. (2008).

Let wel: hier staat niet dat koraal niet gevoelig is voor temperatuurstijging.
Dit is een nuancering op dramatische conclusies op basis van simpele waarneming.Vele soorten herstellen zich na temperatuurstijgingen snel.

Gelukkig hebben Turley enHoegh Gouldberg hun oceaanverzuringstroefkaart nog, nu steeds vaker blijkt dat koraal hun opgewarmde projecties niet gehoorzaamd maar terugveert zoals in de afgelopen miljoenen jaren ook gebeurde.

Zoals ik al berichtte, was Turley van de partij bij het verzuurde UNEP-rapport ‘Environmental Consequences of Ocean Acidification’ dat in Cancun werd gepresenteerd om druk uit te oefenen op politici. Op zuurzaamnieuws.nl kunt u haar beweringen lezen over voedselveiligheid die in gevaar komt.  Alle applausmachines van het progressief establishment kwaliteitsmedia namen het over. Wij schreven al uitgebreid over haar neiging studies uit hun verband te citeren om alle ellende op aarde aan CO2 toe te schrijven. Het is opmerkelijk dat dit soort mensen ook in Groot Brittanie de leiding geven aan het oceaanzuuronderzoek.

Cassandra Turley is met Greenpeace-auteur Gouldberg ook weer bij komend IPCC-rapport van de partij.
Dus ook in volgend IPCC-rapport hoeven we ons niet ongerust te maken over een ongewisse uitkomst, de aarde blijft gewoon vergaan, de zee is leeg, uw kinderen sterven. En het is DE Wetenschap die zegt dat het allemaal door CO2 komt. Gaap.