Posterdier van Klimaatpanici de Bonte Vliegenvanger, hier op Russische postzegel

In 2006 verscheen de bonte vliegenvanger in de wereldpers als klimaatkanarie, dankzij NIOO-persberichten met de genuanceerde wetenschappelijke titel ‘Klimaatverandering Nekt Bonte Vliegenvanger’. Ecoloog Christiaan Both haalde er Nature mee, vandaar. De vliegenvanger zou te laat uit Afrika komen, de rupsjes missen door opwarming en zijn jonkies zouden van de honger omkomen. Ach gossie.

Direct ingelijfd als posterdier van Global Warming-fondsenmachine.
Die studie bespreek ik ook in Marcel’s Boek, omdat het één van de weinige klimaatstudies is die een biologische verklaring geeft voor een negatief effect van gunstige opwarming. De voedselbron zou zich sneller aanpassen, dan het broed- en trekgedrag van de vogel dat een genetische basis heeft. Klonk plausibel.

Alle media omarmden Both, en de publicatie betekende Both’s internationale doorbraak.Dit klimaatknuffeldier maakte daarom snel carriere bij fondsenwervende groeperingen, en in klimaatspeculatieve verhalen van Rolf Roos van Opgewarmd Nederland.

Vliegenvangers in Drentse Reestdal lezen blijkbaar geen Nature…
Wie dacht dat het dus ‘slecht’ zou gaan met bonte vliegenvangers heeft het mis. De aantallen zijn al 20 jaar min of meer constant. En nu blijken vogelwerkgroepen als in het Reestdal ook te vinden dat de vliegenvangers zich aanpassen bij het vroegere seizoen. Ze broeden zich te pletter, en alle broedgegevens sinds 1995 tonen dat jongen al meer dan een week eerder ringklaar zijn in plaats van uitgehongerd. Broedsels zijn zelfs groter.

Het lijkt er dus op, dat de ouders na de rupsenpiek toch nog genoeg eiwitrijk voedsel kunnen vinden. En ze zijn de laatste jaren bezig om vroeger met broeden te beginnen. Het lijkt erop, dat de doemdenktheorie uit 2006 voor deze regio de prullenbak in kan.

De broedpopulatie klimaatkanaries vertoont geen trend terwijl ze één op één met temperatuurstijging uit zouden moeten sterven volgens DE Wetenschap, en wie het daar niet mee eens is spant samen met de olie-industrie


Citeren we nu nog even Marcel Visser van het NIOO in het persbericht waarin de vogeltje ‘In de Clinch Liggen met het klimaat’:

“De bonte vliegenvanger is eerder gaan broeden de laatste 20 jaar,” weet NIOO-onderzoeker Marcel Visser. “Maar dit is niet voldoende: ze hadden hun legsel nog meer moeten vervroegen om het voorjaar bij te houden. Waarom ze dat niet gedaan hebben? Omdat ze niet eerder terugkomen uit hun overwinteringsgebied in Afrika. Hierdoor worden ze BEPERKT in hun mogelijkheden zich aan te passen aan de klimaatsverandering.”

Point of Information, de klimaatactivist Louise Vet van de Club van Rome is directeur van NIOO, dus snapt u waarom men zo’n kabaal maakte. Wie zich wil associeren met Wouter… Dan kan het niet veel fouter.

De klimaatpanicus Arnold van Vliet uit de groep van Rik Leemans meldt op zijn Natuurkalender ook weer klimaatdoem, de vliegenvanger zou alweer te laat zijn voor de rupsenpiek.
Met deze grafiek:

Let op dit zijn de 'eerste waarnemingen', dat is iets anders als de tijd van aankomst van vliegenvangers. Dat blijkt wel, omdat zelfs tot in decenber de 'eerste waarnemingen'blijven doorgaan.In tegenstelling tot aankomst kunnen vogelaars veel eenvoudiger de broeddatumstart volgen. Dit is dus grafische misleiding

Hoe zit het met de broeddatum? Deze CBS-grafiek geeft uitkomst, die broeddatum verschuift naar voren. Of dat ‘snel genoeg’is, lijkt me koffiedikkijken, voor klimaatbiologen is dat de hoofdactiviteit van hun werkdag.

De klimaatkanarie past zich aan

Hoewel waarnemingen klimaatdoem tegenspreken, blijft het compendium voor de Leefomgeving, toch aan Both vasthouden:

‘Ondanks de ontregeling van het broedgedrag zijn de aantallen van de bonte vliegenvanger in ons land stabiel (zie de rechter grafiek).’

Misschien is ook een andere conclusie mogelijk: het valt met die ‘ontregeling van broedgedrag’ waarschijnlijk wel mee. Dus bij deze een oproep aan vogelwerkgroepen, om hun broeddata door te geven. Hoe snel passen ze zich aan, die klimaatkanarie’s. Dan sturen wij het wel door naar Both. Kan hij zijn conclusies aanpassen, als hij dat wil tenminste want zonder klimaatalarm zou hij die vliegenvangers nooit in Neetjur hebben gekregen..

Men roept bij SOVON ook dat de nachtegaal door opwarming zou lijden.
Terwijl hij zijn broedgebied verplaatste naar de duinen. Volgens mij omdat die tenminste nog ruigte hebben, terwijl de rest van natuurterrein wordt platgetrapt door die oerkoeien van natuurclubs. En elders vreten de toenemende huiskatten alle broedsels op. Ik zie verder namelijk alleen nog zingende nachtegalen in door snelwegen omringd terrein, waar geen vossen en katten kunnen komen.

Maar dan komt de toename van huiskatten vast door De Klimaatverandering, waarvan er maar Eén is en CO2 is Zijn Oorzaak.