Stap nu over op een echt goed doel!

Greenpeace heeft een nieuwe actiewebsite gelanceerd: www.stopofikzegop.nl. Ik kwam dit ideetje vor het eerst tegen in de standaard PS waarmee Greenpeace-emloyees hun email ondertekenen:

PS. Nuon en Essent plannen beide een nieuwe kolencentrale aan de Waddenzee. Slecht voor het klimaat, slecht voor het Wad en bovendien niet nodig. Laat Nuon en Essent weten dat je deze centrales niet wilt. Kom in actie op www.stopofikzegop.nl.

Als je de link volgt zie je dat ze opscheppen dat NUON de plannen al heeft opgegeven, maar dat ‘Essent stug doorbouwt aan hun kolencentrale in het kwetsbare Waddengebied’. Met de gebruikelijke demagogie van zwarte dampen uit het stopcontact.

Logisch dus dat ik moet denken aan het idee van Hajo om een site te lanceren die mensen met één druk van de knop laat switchen van Greenpeace, WNF, Vogelbescherming, Natuurmonumenten, Natuur & Milieu et al. naar een realistische milieuclub als swnm.nl. Wij hoeven dan alleen die Greenpeace-PS te parafraseren: Stop met het roepen van ongefundeerde claims of het recyclen van onwaarheden of Nederland zegt jullie op.

Ter afsluiting nog enkele prangende vragen aan José van de Steeg van Greenpeace.

  • Kunnen jullie de schade van een kolencentrale aan het Wad kwantificeren?
  • Krijgen jullie geld van Eneco of een andere concurrent, of hebben jullie daar aandelen in?
  • Bedoelen jullie- de grootste lobbyisten voor megawindfarms- horizonvervuiling?
  • En waaraan brengt die kolencentrale op een Industrieterrein dan schade? Niet aan vogels. De Nuon-centrale van de Hemweg in Amsterdam is al jaren broedplaats van de slechtvalk. De Nuon-employees noemen deze ‘de sletvalk’omdat dit naslachtrijke vrouwtje continue vreemdgaat met nieuwe mannetjes. Alle grote Nederlandse centrales huisvesten broedparen deze voorheen zeldzame roofvogel. Windmolens hakken alleen maar vogels doormidden, zoals één van de weinige Nederlandse zeearenden.
  • Wanneer je weet dat windenergie zoals jullie willen niet mogelijk is zonder bijschakelen van gas/kolencentrales, kunnen jullie dan in getallen kwantificeren wat het tegenhouden van deze kolencentrale oplevert aan CO2-winst, aangenomen dat je wel op andere wijze een vergelijkbaar vermogen moet realiseren. Kun je kwantificeren hoeveel graden die CO2-besparing bijdraagt aan de beperking van temperatuurstijging?

Deugdelijk
Wat ecologisch negatief kan uitpakken: het vele koelwater dat die centrales onttrekken en verwarmd weer op het Wad lozen. Dat zou een reden zijn, het is de enige reden waarom Vattenfall, pardon Nuon aan het Wad wilde zitten. Dat zou een deugdelijk argument kúnnen zijn, maar we zien het niet in deze campagne. En waar was Greenpeace dan bij de bouw van een afvaloven aan het Wad van Omrin?

Deze afvaloven van Omrin kon zonder noemenswaardig bezwaar van Greenpeace aan het Wad verschijnen