Veel milieuactivisten en Wageningse hoogleraren stellen dat wij nu leven in het ‘Antropoceen’, als aanduiding voor een nieuw geologisch tijdvak. Dit zou slaan op een ‘nieuwe tijd’ waarin menselijke invloed de aarde domineert. Een tijd die om een nieuw soort wetenschapper vraagt, die het met meetbare feiten niet zo nauw neemt.

Geologisch onzin? Nu ook biologisch weerlegd
Het is al vaker benadrukt, zoals door Salomon Kroonenberg dat die Antropoceen-claim geologisch discutabel is. Ik vestig hier de aandacht op het biologisch onzinnige gehalte. Want we leven in het Herboceen, de vervuilende invloed van planten met zeer agressieve chemicalien is tot de verste uithoeken van de atmosfeer merkbaar.


Planten produceren agressieve chemicalien, met faunavervalsing tot gevolg
Al honderden miljoenen jaren spuiten de chlorofielen van het aardrijk, de planten een uiterst agressief chemisch goedje de atmosfeer in, dat u kent als zuurstof. Vele anaerobe organismen moesten daardoor het onderspit delven, terwijl dankzij die vervuiling zuurstofverbruikende faunavervalsing de aarde koloniseerde. Door de vervuiling die planten veroorzaakten is het zuurstofgehalte nu even hoog als de vroegere BTW, 18 procent.

Grootste CO2-uitstoters zijn ook planten
Zuurstof werkt uiterst corrosief, reageert met metalen tot gesteenten en is de motor achter vele verouderingsprocessen (de vrije zuurstofradicalen dan) . We leven dus niet in een door mensen gedomineerde aarde, maar een volledig door planten gedomineerde biosfeer. Als belangrijk wapenfeit kunnen we de koolstofcyclus nemen. De 6 gigaton koolstofequivalenten die wij de atmosfeer inpompen zijn nietig vergeleken bij de 150 gigaton die planten jaarlijks rondpompen. Dus wie vervuilen hier nu ‘het milieu’?

Ik zou willen stellen, dat wij mensen door planten worden gebruikt om al die voorraden van hun fossiele plantenbroeders op te pompen uit de bodem. Daar konden ze niet bij, en de mens verlost nu deze dominante wezens op aarde van een urgent probleem van de laatste honderden millennia: ademnood door CO2-gebrek. En kijk ze nu eens bloeien.

Herkomst term ‘antropoceen’: Paul ‘Ozonlaag’ Crutzen
De term antropoceen schijnt voor het eerst te zijn gebruikt door Paul ‘ozonlaag’ Crutzen. Deze atmosferische wetenschapper was één van de ontdekkers van de ozon-afbrekende werking van chloorradicalen die bij extreem lage temperaturen lager dan -80 gevormd kunnen worden uit CFK’s. Vandaar dat dit ‘gat in de ozonlaag’ zich zou vormen boven de Zuidpool in de winter. Daar is het dan koud genoeg. Het was in de jaren zeventig/tachtig een openbaring om te zien dat invloed van schijnbaar marginale chemicalien zo ver kon doordringen.

Hockeyteam-onderzoekers komen uit Ozon voort
Die gewaarwording zette waarschijnlijk een stempel op de kijk van wetenschappers op de invloed van menselijke activiteit. Vele ´ozononderzoekers´, waaronder ook Susan Solomon van het Hockeyteam dwarrelden vanuit de ozonlaag richting klimaat en zijn daar in de lucht blijven hangen, met een halfwaardetijd die verder reikt dan de pensioengerechtigde leeftijd. Zoals men CFK’s via het Montreal-akkoord goeddeels kon uitbannen, zo hoopte men dat met CO2 ook te doen. Bedenk ook dat Al Gore door Bush Sr ‘Mr Ozone’ werd genoemd.

We mogen er bescheiden op wijzen dat die ozonlaag er niet zou zijn zonder de zuurstofproductie van planten, algen en de vele cholorofielen die deze aardkloot bevolken. Tenzij ik me ernstig vergis. Kun je nagaan hoe ver de vervuilende invloed van planten reikt.