blame it on the rain/La Nina

Wij hadden het nog niet gemeld, daarom mag ik het nieuws noemen. In tegenstelling tot wat PvdA-politici als Thijs Berman beweren alsof doet CO2 Afrika uithongeren, is het waarschijnlijker dat de droogte in Oost Afrika samenhangt met La Nina. Dat lijkt een team Duitse, Amerikaanse en Nederlandse onderzoekers (Jaap Sinnighe Damsté en co) in Science te bevestigen op basis van data aan meersedimenten uit de laatste IJstijd.

Omdat dit al een week oud nieuws is vond ik het aardiger om dit overzicht mee te geven van een Ethiopische wetenschapper, die een prachtige naam heeft die Ethiopisch Orthodoxe aartsbisschoppen ook vaak hebben: Tsegai Wolde Georgis. Hij geeft op zijn site een mooie chronologie van droogtes en hongersnoden van de laatste eeuwen die samenvallen met natuurlijke klimaatoscillaties

Koud zeewater leidt tot droogte
Volgens hem zou het verschijnen van het Jongetje, El Nino een ‘early warning’ kunnen zijn voor La Nina, het kleine meisje en bijkomende droogte zodat de bevolking zich kan voorbereiden. Kouder zeewater leidt tot droogte. In de ijstijden leidde kou in Oost Afrika ook tot droogte. In het excellente boek ‘Living on the Edge, Wetland Birds in a Changing Sahel kun je ook lezen hoe koudere zeewatercondities aan de Afrikaanse Westkust samenvallen met droogte op langere tijdschalen dan een jaar of enkele jaren.