Het is nog maar 25 jaar bekend, dus laten we 'meer onderzoek doen'en kijken na constructie 'wat er dan gebeurt'

In mei blogde ik al over het congres in Noorwegen waarin de groene excuusindustrie samenkwam: we hebben het dan over wildlife-consulants betaald door de klimaatindustrie die rapportjes produceren en het aantal arenden turven dat per windfarm uit de lucht valt. Om resultaten zo ondoorzichtig mogelijk in een rapportje te begraven. De uitbater voldoet zo aan zijn MER-plicht en de consultant kan ‘meer onderzoek’ doen.

Groene excuus-industrie
Berucht in Europa is de Smola Windfarm in Noorwegen waar sinds 2006 al 46 zeearenden uit de lucht werden gehakt. Consultants van de Britse ‘vogelbescherming’ RSPB -die 10 pond int per aangemelde windenergieklant voor RSPB-energy- staan hierbij en kijken er naar als ingehuurde consultants bij Smola, terwijl de volledige broedpopulatie inmiddels is uitgeroeid. In de wereld van groene newspeak noemt RSPB de vogelslachtingen door windfarms zelfs ‘good for wildlife’, i shit you not Hoe cynisch zijn deze groenlinkse gutmenschen?????

Kijk hier maar hoe ze hun geld innen ten koste van vogels en natuur, we toonden al hoe ook nationale parken in Wales onder aanmoediging van deze ‘natuurbeschermers’ gesloopt worden.

Simply find the best energy tariff for you using Green Energy Helpline or Uswitch. They will donate to the RSPB when you switch your energy tariff using their free services.

Grotere slachting arenden op komst dankzij ‘groen’ bestuur
In Californie vindt al een kwart eeuw lang een ware arendslachting plaats op de Altamont Wind Farm. Omdat deze staat door Hollywood-acteurs wordt bestuurd, verdrievoudigt het aantal windfarms de komende tijd, en zorgen bestaan dat zo een substantieel deel van de steenarend-populatie naar zijn grootje gaat, die nu al lijdt onder prooiverlies via habitatconversie en electrocutie door ongeisoleerde transportlijnen.

Er zijn slechts enkelen zoals Shawn Smallwood die de vinger aan de pols houden. Hij zaagt de ‘onderzoeken’door, die de groene excuusindustrie produceert en vindt vele methodologische fouten die de zaak rooskleuriger voorstellen, met gebruik van gebrekkige data en veel te kleine samples.

Als het om windmolens gaat, hanteert men consequent lagere onderzoeksstandaarden. Vele consultants gebruiken ‘mortality’-curves die nauwelijks door data zijn ondersteund, en enkel data die goed van pas komen. Zie dit rapport:

If the Service is serious about using post-construction monitoring to identify factors associated with eagle collisions, then it must exceed the standards in the U.S. Fish and Wildlife Service’s voluntary guidelines. More than three years of post-construction monitoring will be needed to accumulate sufficient sample sizes. Trials to derive suitable fatality rate adjustment factors need to be improved over what is being done today, and the Service will need to allow monitors to leave golden eagles in the field to quantify searcher detection and scavenger removal rates that are appropriate for eagles.

Het rapport dat Smallwood produceerde werpt een bedenkelijk licht op de wijze waarop ‘wildlifeconsultants’ zich er vanaf helpen om hun opdrachtgever tevreden te stellen.

Nieuwe wetenschapsdiscipline: Corruptive Ecology
In Nederland verdient Imares zo haar geld voor windfarms op zee, zoals ik al berichtte. Een heel nieuw bloeiend wetenschapsveld is zo ontstaan; Corruptive Ecology. De zelfde mensen die alarm slaan als één met olie besmeurde vogel aanspoelt of als één visser zijn stem verheft tegen een zee-eend, roepen bij windfarms dat zij ‘minder vogels doden dan het verkeer’. Ook Vogelbescherming heeft samen met NUON die kreet geuit, waarmee deze club andermaal haar corruptie bewees.

In Nederland zijn deze ‘natuurbeschermers’ even corrupt als in Engeland. Zie ook hoe RSPB tegen visserij tekeer gaat, zogenaamd om voedselgebieden te beschermen van zeevogels. Ze willen zeereservaten maar moedigen ondertussen grootschalige offshore-windfarmconstructie aan. Gewoon omdat ze dan via consulting weer geld kunnen cashen.

‘Voor geld doen wij alles’: Klimaatlandschappen
In Nederland kunnen we er ook wat van. Hier is bijvoorbeeld de voorzitter Jacob van Olst van de Zoogdiervereniging én directeur van Flevolandschap oprichter van subsidieclub ‘Klimaatlandschappen’, die ijvert voor zoveel mogelijk windmolens in natuurgebied om daarmee zoveel mogelijk vleermuizen uit de lucht te kaatsen. Omdat dit geld oplevert.

Moderne natuur-‘beschermers’allen een tik van de molen
Ik raad iedereen die werkelijk om natuur geeft aan om zijn lidmaatschap bij al deze corrupte subsidieclubs per direct op te zeggen. Ik bedoel dan Natuurmonumenten, Vogelbescherming, Waddenvereniging, Stichting de Noordzee en alle clubs die steun betuigen aan de klimaatindustrie/windmolenconstructie en die daarmee hun kerntaak te grabbel gooien. Deze clubs vinden instandhouding van hun kasstroom belangrijker dan de natuur.

Staatsgokkerij sponsort louter foute clubs
Stop uw deelname aan de Postcodeloterij, die bijvoorbeeld de 1,6 miljoen euro beschikbaar stelde aan Greenpeace waarmee deze vissers afgelopen juni belasterde en stenen stortte om hun levens in gevaar te brengen. Deze clubs zijn fouter dan fout, zoals Der Pakt mit dem Panda ook al bij het Wereldnatuurfonds liet zien. Zogenaamd ‘Groene’ clubs en groenlinkse gutmenschen richtten netto meer schade aan de natuur aan.

Syp Wynia demonstreerde die bedenkelijke rol van de ‘morele minderheid’ al mooi in Elsevier in zijn column ‘De Nederlandse Kloof’. De groenlinkse gutmenschen zijn door hun stemgedrag direct verantwoordelijk te houden voor verdere Nederlandse overbevolking en daarmee natuurvernietiging door asfaltering. Eerder beschreef ik al hoe stikstofbeleid ontstaan uit de Zure Regenhype, dus milieubeleid indirect via kostenverhoging de boerenstand dwong tot de intensivering die het boerenland qua biodiversiteit zo verarmde. Dat was de enige manier om de bureaucratische lasten te compenseren.

Als je echt groen wilt moet je een stap verder denken.