Groene excuusindustrie verhult wildlife-slachting door windmolens

Het is nog maar 25 jaar bekend, dus laten we 'meer onderzoek doen'en kijken na constructie 'wat er dan gebeurt'

In mei blogde ik al over het congres in Noorwegen waarin de groene excuusindustrie samenkwam: we hebben het dan over wildlife-consulants betaald door de klimaatindustrie die rapportjes produceren en het aantal arenden turven dat per windfarm uit de lucht valt. Om resultaten zo ondoorzichtig mogelijk in een rapportje te begraven. De uitbater voldoet zo aan zijn MER-plicht en de consultant kan ‘meer onderzoek’ doen.

Groene excuus-industrie
Berucht in Europa is de Smola Windfarm in Noorwegen waar sinds 2006 al 46 zeearenden uit de lucht werden gehakt. Consultants van de Britse ‘vogelbescherming’ RSPB -die 10 pond int per aangemelde windenergieklant voor RSPB-energy- staan hierbij en kijken er naar als ingehuurde consultants bij Smola, terwijl de volledige broedpopulatie inmiddels is uitgeroeid. In de wereld van groene newspeak noemt RSPB de vogelslachtingen door windfarms zelfs ‘good for wildlife’, i shit you not Hoe cynisch zijn deze groenlinkse gutmenschen?????

Kijk hier maar hoe ze hun geld innen ten koste van vogels en natuur, we toonden al hoe ook nationale parken in Wales onder aanmoediging van deze ‘natuurbeschermers’ gesloopt worden.

Simply find the best energy tariff for you using Green Energy Helpline or Uswitch. They will donate to the RSPB when you switch your energy tariff using their free services.

Grotere slachting arenden op komst dankzij ‘groen’ bestuur
In Californie vindt al een kwart eeuw lang een ware arendslachting plaats op de Altamont Wind Farm. Omdat deze staat door Hollywood-acteurs wordt bestuurd, verdrievoudigt het aantal windfarms de komende tijd, en zorgen bestaan dat zo een substantieel deel van de steenarend-populatie naar zijn grootje gaat, die nu al lijdt onder prooiverlies via habitatconversie en electrocutie door ongeisoleerde transportlijnen.

Er zijn slechts enkelen zoals Shawn Smallwood die de vinger aan de pols houden. Hij zaagt de ‘onderzoeken’door, die de groene excuusindustrie produceert en vindt vele methodologische fouten die de zaak rooskleuriger voorstellen, met gebruik van gebrekkige data en veel te kleine samples.

Als het om windmolens gaat, hanteert men consequent lagere onderzoeksstandaarden. Vele consultants gebruiken ‘mortality’-curves die nauwelijks door data zijn ondersteund, en enkel data die goed van pas komen. Zie dit rapport:

If the Service is serious about using post-construction monitoring to identify factors associated with eagle collisions, then it must exceed the standards in the U.S. Fish and Wildlife Service’s voluntary guidelines. More than three years of post-construction monitoring will be needed to accumulate sufficient sample sizes. Trials to derive suitable fatality rate adjustment factors need to be improved over what is being done today, and the Service will need to allow monitors to leave golden eagles in the field to quantify searcher detection and scavenger removal rates that are appropriate for eagles.

Het rapport dat Smallwood produceerde werpt een bedenkelijk licht op de wijze waarop ‘wildlifeconsultants’ zich er vanaf helpen om hun opdrachtgever tevreden te stellen.

Nieuwe wetenschapsdiscipline: Corruptive Ecology
In Nederland verdient Imares zo haar geld voor windfarms op zee, zoals ik al berichtte. Een heel nieuw bloeiend wetenschapsveld is zo ontstaan; Corruptive Ecology. De zelfde mensen die alarm slaan als één met olie besmeurde vogel aanspoelt of als één visser zijn stem verheft tegen een zee-eend, roepen bij windfarms dat zij ‘minder vogels doden dan het verkeer’. Ook Vogelbescherming heeft samen met NUON die kreet geuit, waarmee deze club andermaal haar corruptie bewees.

In Nederland zijn deze ‘natuurbeschermers’ even corrupt als in Engeland. Zie ook hoe RSPB tegen visserij tekeer gaat, zogenaamd om voedselgebieden te beschermen van zeevogels. Ze willen zeereservaten maar moedigen ondertussen grootschalige offshore-windfarmconstructie aan. Gewoon omdat ze dan via consulting weer geld kunnen cashen.

‘Voor geld doen wij alles’: Klimaatlandschappen
In Nederland kunnen we er ook wat van. Hier is bijvoorbeeld de voorzitter Jacob van Olst van de Zoogdiervereniging én directeur van Flevolandschap oprichter van subsidieclub ‘Klimaatlandschappen’, die ijvert voor zoveel mogelijk windmolens in natuurgebied om daarmee zoveel mogelijk vleermuizen uit de lucht te kaatsen. Omdat dit geld oplevert.

Moderne natuur-‘beschermers’allen een tik van de molen
Ik raad iedereen die werkelijk om natuur geeft aan om zijn lidmaatschap bij al deze corrupte subsidieclubs per direct op te zeggen. Ik bedoel dan Natuurmonumenten, Vogelbescherming, Waddenvereniging, Stichting de Noordzee en alle clubs die steun betuigen aan de klimaatindustrie/windmolenconstructie en die daarmee hun kerntaak te grabbel gooien. Deze clubs vinden instandhouding van hun kasstroom belangrijker dan de natuur.

Staatsgokkerij sponsort louter foute clubs
Stop uw deelname aan de Postcodeloterij, die bijvoorbeeld de 1,6 miljoen euro beschikbaar stelde aan Greenpeace waarmee deze vissers afgelopen juni belasterde en stenen stortte om hun levens in gevaar te brengen. Deze clubs zijn fouter dan fout, zoals Der Pakt mit dem Panda ook al bij het Wereldnatuurfonds liet zien. Zogenaamd ‘Groene’ clubs en groenlinkse gutmenschen richtten netto meer schade aan de natuur aan.

Syp Wynia demonstreerde die bedenkelijke rol van de ‘morele minderheid’ al mooi in Elsevier in zijn column ‘De Nederlandse Kloof’. De groenlinkse gutmenschen zijn door hun stemgedrag direct verantwoordelijk te houden voor verdere Nederlandse overbevolking en daarmee natuurvernietiging door asfaltering. Eerder beschreef ik al hoe stikstofbeleid ontstaan uit de Zure Regenhype, dus milieubeleid indirect via kostenverhoging de boerenstand dwong tot de intensivering die het boerenland qua biodiversiteit zo verarmde. Dat was de enige manier om de bureaucratische lasten te compenseren.

Als je echt groen wilt moet je een stap verder denken.

Door | 2011-08-17T12:31:44+00:00 17 augustus 2011|19 Reacties

19 Reacties

 1. De woedende kok 17 augustus 2011 om 15:23- Antwoorden

  Neem ik even een kijkje op die website van “Klimaatlandschappen” en zie weer allerlei voor mij nieuwe namen van instituten, bedrijven e.d. die professioneel “betrokken” zijn bij dit soort projecten. Je wordt er gewoon moedeloos van.

  Iedereen heeft lak aan de feiten zolang het maar iets oplevert.

  Een oplossing is misschien om iedereen die op enigerlei wijze bij de aanleg van windmolens betrokken is verplicht onder zo’n ding te laten wonen.

  Lijkt me dat het dan snel afgelopen is. Gewoon al die luileballen met hun backyard naar een windturbine laten verhuizen.

 2. JanWaalwijk 17 augustus 2011 om 17:12- Antwoorden

  De hersenspoeling is inderdaad compleet (en dat was ook geheel de bedoeling van Al Gore om expliciet Nederland te noemen in zijn fictiefilm, omdat hij wist dat de axiebereidheid en de neiging tot blind obedience hier groot was) is compleet men gaat heel de wereld volstampen met laagrendements, vervuilende, grondstoffen vretende vogelhakselaars.

  En de enige die ooit tegen windmolens wilde vechten heeft nooit echt bestaan….

 3. Pieter 17 augustus 2011 om 22:42- Antwoorden

  Of het nu wel of niet warmer gaat worden wereldwijd, we merken het wel.

  Hernieuwbare energie is in ieder geval de toekomst, want fossiele vbrandstoffen zullen toch een keer opraken.

  Dat het op dit moment nog niet rendabel is klopt natuurlijk als een bus.

  Alleen bedenk wel dat het er tussen de eerste stoomtrein en de tgv toch ook wel 1,5 eeuw heeft gezeten. Dus geef wind enrgie ook de kans en tijd om het rendabel te laten worden.

 4. JanWaalwijk 17 augustus 2011 om 22:52- Antwoorden

  @Pieter: oh onnozele, jij wou beweren dat de windmolen ook al niet eeuwen bestaat en volledig is uitge-engineered en beperkingen kent die nooit zullen opgelost worden? Geen wind = geen stroom. Niets tegen in te brengen, keihard feit.

  Verdiep je eens in de bijdragen van Theo Wolters hier dan leer je misschien nog iets anders dan alleen de AGW partijlijn op te dreunen.

 5. Rypke Zeilmaker 18 augustus 2011 om 12:50- Antwoorden

  @Pieter, je bent nog duidelijk Climategate-maagd met de opmerking 'dat het nog niet rendabel is': welkom, laat je beter voorlichten over die 'hernieuwbare'energie, die niet bestaat, en windenergie zal NOOIT rendabel worden

  Theo heeft een goede blog over energievoorziening geschreven, die je verder helpt

  http://climategate.nl/2011/06/27/de-wereld-energi

  voor andere vragen zijn we bereikbaar

 6. JWR 18 augustus 2011 om 20:43- Antwoorden

  @Pieter

  Ik neem aan dat u niet erg technisch onderlegd bent.

  Lees bv het rapport van wijlen ir Halsema, ook voor leken goed leesbaar.
  http://www.wind-energie-halkema.org//
  Zeker, nieuwe technieken hebben kinderziektes,

  Bij windmolens zijn die kinderziektes al door Leeghwater opgelost.

  Waar het om gaat is dat die malle molens nog geen 20% leveren van de beweerde kWh per jaar: te weinig wind of te veel.

  Daar is niets tegen te doen!

  De Denen dachten het te veel aan stroom bij harde wind (Niet te hard, want dan moet je dat ding stilzetten) 500km verder op naar Noorwegen te sturen, om daar water in een stuwmeer te pompen. Bij minder wind in Denemarken zou dan de "witte steenkool" uit Noorwegen teruggestuurd worden. Wat is de realiteit? De stroom wordt niet teruggestuurd, de verliezen op 500 km zijn te groot.

  Omdat die 20% ook nog eens op ongeregelde tijden plaatsvinden, heb je dus altijd voor de volle 100% stand-by centrales nodig: kolen, olie, gas, kern en over 20 jaar misschien fusie.

  Het CO2 argument is non-sense.

  CO2 is niet de oorzaak van klimaatschommelingen.

  CO2 is plantenvoedsel.

  Lees het artikel van prof Harper van Princeton, geschreven in ook voor leken goed leesbare taal:
  http://www.thegwpf.org/images/stories/gwpf-report

 7. Pieter 18 augustus 2011 om 23:54- Antwoorden

  JWR en Rypke,Bekrompenenn van geest

  Jullie staren je blind op die landschapsontsierende draaiertjes.

  Wellicht zijn er in de toekomst creatieve geesten die wind wel op een slimme manier weten te oogsten. Dat geldt trouwens ook voor zonne-energie

  Er bestaat ook nog zoiets als aardwarmte, waterkracht, getijdensstroom zoet-zoutwaterosmose, broeiwarmte,enz.

  Fossiele brandstoffen raken toch een keer op, of is dat een onnozele of naieve opmerking?

  regeren is vooruitzien.

 8. Ook Boos 19 augustus 2011 om 00:06- Antwoorden

  Pieter heeft in zekere zin gelijk, er zullen vast ook uitvindingen gedaan worden om fossiele energie, kernenergie beter te benutten, mensen minder te laten eten, de voedselvoorziening te verbeteren, reizen naar Mars mogelijk te laten worden, genetisch gemodificeerde gewassen kunnen wellicht zelfs in het koude seizoen oogsten opleveren, etc etc

  Ik ben daar niet blind voor en ik neem aan dat Pieter dat ook niet is, alleen jammer voor hem dat ie maar een kant uit denkt!

 9. De woedende kok 19 augustus 2011 om 00:14- Antwoorden

  Vadertje Freud zei het al:

  "Was will das Pieter?"

 10. JWR 19 augustus 2011 om 02:22- Antwoorden

  BestePieter,

  Ik heb het helemaal niet gehad over horizon vervuilende aspecten van windmolens.

  Mij gaat het erom dat windmolens een dubbele investering is, want zoals gezegd blijf je altijd voor de volle 100% stand-by centrales nodig hebben.

  Kernenergie ligt op het ogenblik wat gevoelig, in ieder geval Frankrijk blijft de nodige know-how in stand te houden met 58 reactoren DIE 85% VAN DE STROOM LEVEREN EN DE ANDERE 15% WITTE STEENKOOL.

  Wij in Nederland zijn met Leeghwater begonnen de gemalen met wind aan te drijven (ipv met paarden, of ipv helemaal geen polders).

  Het feit dat windmolens gemiddeld slechts 20% van de maximale opbrengst (als het altijd optimaal zou waaien), was voor de bemaling geen probleem. Met die 20% kon je droge voeten houden in de polder.

  Voor een 24/7 economie van nu gaat dat niet op. Laten we de strategie van Frankrijk aannemen: jullie gaan maar door met allerlei stokpaardjes, wij gaan door met kern.

  Nederland moet tegen Duitsland en Denemarken zeggen, ga maar door met wind, wij gaan voor kolen.

  Overigens Duitsland en Denemarken hebben die kolen ook nodig, wij in Nederland moeten zeggen dat we geen dubbele investering doen voor dingen die niets opleveren.

  Gebruik dat geld voor meer handen aan bed, meer blauw op straat, beter onderwijs.

  Gebruik de arbeidsuren voor het monteren van de geimporteerde wieken voor onderhoud van zee- en rivierdijken, wegen, woningbouw, ziekenhuizen, musea etc.

  De SP met Roemer zou met de Mos van de PVV en Leegte van de VVD, de windmolens van Verhagen( als erfenis van van der Hoeven) onmiddelijk moeten stoppen.

 11. Pieter 22 augustus 2011 om 23:11- Antwoorden

  aan OOk Boos,

  De kans dat er nog innovaties in fossiele brandstoffen plaatsvinden is klein, simpelweg omdat deze al een traditie hebben van zo'n 100 jaar en alles dan wel zo'n beetje uitgeprobeerd is. Dat geldt trouwens ook voor accu's, waarop elektrische auto's rijden.

 12. De woedende kok 22 augustus 2011 om 23:53- Antwoorden
 13. Boels069 23 augustus 2011 om 00:20- Antwoorden

  @Pieter:

  Fossiele brandstoffen zijn natuurproducten en de ontwikkeling van afgeleide producten is een voortgaand proces.

  Ik voorspel de ontwikkeling van een olieproduct specifiek voor het vastgelopen denkvermogen van windmolenparkvoorstanders.

 14. […] te meppen (1)Droogte Oost Afrika veroorzaakt door klein meisjeWelke ingenieur redt onze euro?Groene excuusindustrie verhult wildlife-slachting door windmolensProces begint tegen fraudeurs emissierechten voor 5 miljard euro§ Pagina'sOver […]

 15. […] zelfs geld toe om GEEN stroom te produceren. en bovendien is het slecht voor de natuur, zoals we hier, hier, en hier al lieten zien.zonneakker/siliciumwoestijn in voormalig natuurpark De Eifel Aan onze […]

 16. […] bescherm je niet met mega-windfarms of siliciumwoestijnen (‘groene energie’) zoals de groene excuus-industrie claimt, maar met reservaten.Wat mij betreft houdt Climategate.nl hier haar functie voor 2012 Wij blijven […]

 17. […] gesprongen. Maar als de slachtoffers vallen door ‘groene energie’ blijft iedereen stil of verzint excuses. De Altamont Windfarm in Californie heeft de eer om dit jaar haar 3000ste steenarend te doden in de […]

 18. […] gesprongen. Maar als de slachtoffers vallen door ‘groene energie’ blijft iedereen stil of verzint excuses. De Altamont Windfarm in Californie heeft de eer om dit jaar haar 3000ste steenarend te doden in de […]

Geef een reactie