Wervingsadvertentie om subsidie te cashen met 'duurzaam': Duitse ouders dragen kind op aan klimaatgoden

Uw ‘rabiate haatzaaier tegen de bruinvis’ (mooiste Climategate-reactie ooit) is weer terug uit de Eifel en kan weer voluit bloggen. We vallen meteen met de neus in de boter, want de Telegraph berichtte over een nieuw duister dieptepunt in het ‘vergroenen’ van het land: de wijze waarop Britse landadel eeuwenoud erfgoed met subsidie vernietigt voor de klimaatindustrie.

Omkoping door de overheid
Landgoedbezitters zoeken al decennia nieuwe inkomsten om hun landgoederen financieel rendabel te houden naast verhuur aan jagers, beplanting met bos. De gesubsidieerde klimaatbezweerders bieden hun nu een alternatief: wordt subsidiemiljonair. Een praktijk die ook in Nederland en Duitsland plaatsvindt en verergert, waarover zo meer.

We lezen:

The Duke of Gloucester, who lives in an apartment in Kensington Palace in London, is hoping to build a wind farm 85 miles away on his ancestral estate in Northamptonshire, which he moved out of in 1994. Each turbine could earn the Duke, who is the Queen’s cousin, up to £20,000 a year and possibly much more.

It comes as Sir Reginald Sheffield, David Cameron’s father-in-law, whose baronetcy was created in the mid 18th century, admitted last week he earns as much as £350,000 a year from eight turbines on his estate at Bagmoor in Lincolnshire.

The Duke of Roxburghe has angered locals – including the neighbouring Duke of Northumberland – after winning a lengthy planning and legal battle to build 48 turbines, each about 400ft high, on unspoilt moorland in the Scottish borders.

Construction work began about two months ago with the building of a road 10 miles long through previously pristine countryside to reach the wind farm site.

Geldbehoefte landeigenaren maakt ze chantabel door overheid en EU Ook dichtbij huis adverteert Agentschap.nl bij Nederlandse landgoedeigenaren om het zelfde te doen. Dat las ik vorig jaar al in hun lijfblad. Deze overheidsdependance van klimaatbedrijf Ecofys wil klimaatbezweringsinstallaties zetten op eeuwenoud landgoed, en maakt landgoedeigenaren lekker met een zoete subsidiepot. Het zelfde deed Pieter Joop van het Ministerie van ELI in het Vakblad Natuur Bos en landschap bij natuurclubs die in geldnood raken: zet je natuurgebied of bos lekker vol met windmolens en vang subsidie.

Dieptepunt is de stichting Klimaatlandschappen, waarbij de voorzitter van de Zoogdiervereniging Henk van Olst subiside wil vangen door vleermuismeppers te plaatsen in natuurgebied. Kortom, wie in geldnood komt is eenvoudig chantabel door de klimatocratie en verloochent zijn afkomst, ratio en principes.

Hervorming Gemeenschappelijk Landbouwbeleid nieuwe chantagekans klimatocraten
Zoals gezegd ligt er een diepere oorzaak achter het feit dat landeigenaren zo omkoopbaar zijn: de verandering van het platteland. Nederlandse boeren krijgen nu nog jaarlijks 1 miljard Euro inkomsenssteun uit het GLB. Dat lijkt veel, maar is niet meer dan de hoeveelheid subsidie die tussen 2000 en 2010 jaarlijks naar natuurclubs en de Ecologische Hoofdstructuur ging.

Per 2014 verandert die opzet, en moeten ook boeren meer werk verrichten als landschapsstoffeerder. Ook kan de EU dan nieuwe eisen stellen aan de wijze waarop zij ‘duurzaam’zijn.

Omdat bij een bureaucratische molog als de EU papieren doelen heilig zijn als de 20 procent ‘duurzame'(= middeleeuws onrendabele) energie voor 2020, kan het GLB zo een andere wijze worden om ‘duurzame energie’-doelen te halen op papier: Wat boeren aan de ene subsidiestroom mislopen compenseren ze dan weer door voor EU-ambtenaren op papier energie te verbouwen die ‘duurzaam’ heet.

Praktijkvoorbeeldje Duitsland: ‘klimaschutz als kapitalanlage’
Bovenstaande afbeelding komt van SWT, waarin je ziet hoe de Duitse deeloverheid van Trier investeerders verleidt tot nemen van klimaatsigaar uit eigen doos, met een subsidiepot van tot 70 euro gemeenschapsgeld per Megawatt onder het motto Klimaschutz als Kapitalanlage.

De boer is Klimaattroef
Een anecdote uit het veld. Bij Trier sprak ik een boer, op wiens land ik foto’s maakte. Met 250 hectare mais en stro-afval uit tarwe zou hij de verwarming verzorgen van 25 huishoudens door bevoorrading van een biogasinstallatie. Daarbij vangt hij 90 euro per uur van elektriciteitsbedrijf RWE. Gezien de ruime subsidiering van de Duitse overheid van ‘duurzaam’, boort de boer zo indirect via energieleverantie een nieuwe subsidiebron aan. Die compenseert wat via andere landbouwsubsidies mogelijk wegvalt. Let ook op het enorme oppervlak dat nodig is voor een paar huishoudens.

Rest mij nog een serie foto’s mee te geven van de boer als energie-verbouwer, het ‘nieuwe landbouwlandschap’ zoals dat straks gewoon wordt in grotere delen van Europa. Want dat is wat meer machtsoverdracht naar Brussel ook inhoudt: papieren doelen worden nog heiliger.

Donkerbruin vermoeden is dat de boer als instrument kan worden ingezet voor ‘klimaatdoelen’ door Eurocraten. Ongeveer met de zelfde logica als Mao. Die dwong boeren om ijzer te produceren in plaats van voedsel. Dan zou China een echte industrienatie lijken voor de buitenwacht en op papier. Rapporteurs die zelf bijna bezweken van de honger berichtten desondanks over volle graanschuren en ‘grote successen’in de industrialisatie. Maar nee, dit keer is alles anders.

Twee manieren om zonne-energie om te zetten: één in gewas dat als voedsel dient, en één als klimaatbezweringsmachine die de gemiddelde wereldtemperatuur constant houden (als ze draaien). Tenminste, dat is wat groene graaiers ons willen doen geloven als je hun logica serieus neemt

'greening the land'. Ook het onderhoud van natuur en landgoederen kost geld: met een zoete subsidiepot in het verschiet kiezen steeds meer landeigenaren om zo hun kosten te compenseren. Deze molen heeft een nominaal vermogen van 1,5 Megawatt, dus in de praktijk ongeveer 0,3 Megawatt gemiddeld. Daarvoor is een stalen kolos nodig van 80 meter hoog met een rotordiameter van 77 meter.

Het landschap als laagwaardige energie-(=warmte ipv voedsel)leverancier , hier vezels voor in de biogasinstallatie


'Greening the land': zo ziet straks de Eifel er uit als de klimatocraten hun zin krijgen


schapen houden vegetatie kort onder zonnecellen