Klimaatmiljonairs cashen op verandering Europees platteland

Wervingsadvertentie om subsidie te cashen met 'duurzaam': Duitse ouders dragen kind op aan klimaatgoden

Uw ‘rabiate haatzaaier tegen de bruinvis’ (mooiste Climategate-reactie ooit) is weer terug uit de Eifel en kan weer voluit bloggen. We vallen meteen met de neus in de boter, want de Telegraph berichtte over een nieuw duister dieptepunt in het ‘vergroenen’ van het land: de wijze waarop Britse landadel eeuwenoud erfgoed met subsidie vernietigt voor de klimaatindustrie.

Omkoping door de overheid
Landgoedbezitters zoeken al decennia nieuwe inkomsten om hun landgoederen financieel rendabel te houden naast verhuur aan jagers, beplanting met bos. De gesubsidieerde klimaatbezweerders bieden hun nu een alternatief: wordt subsidiemiljonair. Een praktijk die ook in Nederland en Duitsland plaatsvindt en verergert, waarover zo meer.

We lezen:

The Duke of Gloucester, who lives in an apartment in Kensington Palace in London, is hoping to build a wind farm 85 miles away on his ancestral estate in Northamptonshire, which he moved out of in 1994. Each turbine could earn the Duke, who is the Queen’s cousin, up to £20,000 a year and possibly much more.

It comes as Sir Reginald Sheffield, David Cameron’s father-in-law, whose baronetcy was created in the mid 18th century, admitted last week he earns as much as £350,000 a year from eight turbines on his estate at Bagmoor in Lincolnshire.

The Duke of Roxburghe has angered locals – including the neighbouring Duke of Northumberland – after winning a lengthy planning and legal battle to build 48 turbines, each about 400ft high, on unspoilt moorland in the Scottish borders.

Construction work began about two months ago with the building of a road 10 miles long through previously pristine countryside to reach the wind farm site.

Geldbehoefte landeigenaren maakt ze chantabel door overheid en EU Ook dichtbij huis adverteert Agentschap.nl bij Nederlandse landgoedeigenaren om het zelfde te doen. Dat las ik vorig jaar al in hun lijfblad. Deze overheidsdependance van klimaatbedrijf Ecofys wil klimaatbezweringsinstallaties zetten op eeuwenoud landgoed, en maakt landgoedeigenaren lekker met een zoete subsidiepot. Het zelfde deed Pieter Joop van het Ministerie van ELI in het Vakblad Natuur Bos en landschap bij natuurclubs die in geldnood raken: zet je natuurgebied of bos lekker vol met windmolens en vang subsidie.

Dieptepunt is de stichting Klimaatlandschappen, waarbij de voorzitter van de Zoogdiervereniging Henk van Olst subiside wil vangen door vleermuismeppers te plaatsen in natuurgebied. Kortom, wie in geldnood komt is eenvoudig chantabel door de klimatocratie en verloochent zijn afkomst, ratio en principes.

Hervorming Gemeenschappelijk Landbouwbeleid nieuwe chantagekans klimatocraten
Zoals gezegd ligt er een diepere oorzaak achter het feit dat landeigenaren zo omkoopbaar zijn: de verandering van het platteland. Nederlandse boeren krijgen nu nog jaarlijks 1 miljard Euro inkomsenssteun uit het GLB. Dat lijkt veel, maar is niet meer dan de hoeveelheid subsidie die tussen 2000 en 2010 jaarlijks naar natuurclubs en de Ecologische Hoofdstructuur ging.

Per 2014 verandert die opzet, en moeten ook boeren meer werk verrichten als landschapsstoffeerder. Ook kan de EU dan nieuwe eisen stellen aan de wijze waarop zij ‘duurzaam’zijn.

Omdat bij een bureaucratische molog als de EU papieren doelen heilig zijn als de 20 procent ‘duurzame'(= middeleeuws onrendabele) energie voor 2020, kan het GLB zo een andere wijze worden om ‘duurzame energie’-doelen te halen op papier: Wat boeren aan de ene subsidiestroom mislopen compenseren ze dan weer door voor EU-ambtenaren op papier energie te verbouwen die ‘duurzaam’ heet.

Praktijkvoorbeeldje Duitsland: ‘klimaschutz als kapitalanlage’
Bovenstaande afbeelding komt van SWT, waarin je ziet hoe de Duitse deeloverheid van Trier investeerders verleidt tot nemen van klimaatsigaar uit eigen doos, met een subsidiepot van tot 70 euro gemeenschapsgeld per Megawatt onder het motto Klimaschutz als Kapitalanlage.

De boer is Klimaattroef
Een anecdote uit het veld. Bij Trier sprak ik een boer, op wiens land ik foto’s maakte. Met 250 hectare mais en stro-afval uit tarwe zou hij de verwarming verzorgen van 25 huishoudens door bevoorrading van een biogasinstallatie. Daarbij vangt hij 90 euro per uur van elektriciteitsbedrijf RWE. Gezien de ruime subsidiering van de Duitse overheid van ‘duurzaam’, boort de boer zo indirect via energieleverantie een nieuwe subsidiebron aan. Die compenseert wat via andere landbouwsubsidies mogelijk wegvalt. Let ook op het enorme oppervlak dat nodig is voor een paar huishoudens.

Rest mij nog een serie foto’s mee te geven van de boer als energie-verbouwer, het ‘nieuwe landbouwlandschap’ zoals dat straks gewoon wordt in grotere delen van Europa. Want dat is wat meer machtsoverdracht naar Brussel ook inhoudt: papieren doelen worden nog heiliger.

Donkerbruin vermoeden is dat de boer als instrument kan worden ingezet voor ‘klimaatdoelen’ door Eurocraten. Ongeveer met de zelfde logica als Mao. Die dwong boeren om ijzer te produceren in plaats van voedsel. Dan zou China een echte industrienatie lijken voor de buitenwacht en op papier. Rapporteurs die zelf bijna bezweken van de honger berichtten desondanks over volle graanschuren en ‘grote successen’in de industrialisatie. Maar nee, dit keer is alles anders.

Twee manieren om zonne-energie om te zetten: één in gewas dat als voedsel dient, en één als klimaatbezweringsmachine die de gemiddelde wereldtemperatuur constant houden (als ze draaien). Tenminste, dat is wat groene graaiers ons willen doen geloven als je hun logica serieus neemt

'greening the land'. Ook het onderhoud van natuur en landgoederen kost geld: met een zoete subsidiepot in het verschiet kiezen steeds meer landeigenaren om zo hun kosten te compenseren. Deze molen heeft een nominaal vermogen van 1,5 Megawatt, dus in de praktijk ongeveer 0,3 Megawatt gemiddeld. Daarvoor is een stalen kolos nodig van 80 meter hoog met een rotordiameter van 77 meter.

Het landschap als laagwaardige energie-(=warmte ipv voedsel)leverancier , hier vezels voor in de biogasinstallatie


'Greening the land': zo ziet straks de Eifel er uit als de klimatocraten hun zin krijgen


schapen houden vegetatie kort onder zonnecellen

Door | 2011-08-23T21:25:55+00:00 23 augustus 2011|16 Reacties

16 Reacties

 1. Ook Boos 23 augustus 2011 om 23:53- Antwoorden

  Ik geloof niet zo dat "Eurocraten" deze manier van geld verdienen faciliteren. Ik denk meer dat het de globalisering en de consolidatie van contacten in het "wij zijn goed voor het milieu" wereldje is (denk aan Bas Eickhout).

  Een sprekend voorbeeld vind ik het feit dat de inkomsten voor de staat aan BPM gereduceerd zijn van 3,5 miljard in 2008 naar net 2 miljard in 2011.

  En waarom? Omdat men de CO2 vriendelijke auto wenst te stimuleren. De voordelen liggen bij de "well to do", zij hebben immers het geld om een nieuwe en eveneens belastingtechnisch voordelige auto aan te schaffen.

  Het "plebs" mag de oneconomische afdankertjes kopen, wegenbelasting betalen en de subsidies niet incasseren.

  Die voordeeltjes zijn gebrouwen onder de hoed van de milieuexperts van diverse partijen (waarbij ik Ernst Cramer van de CU als het grootste onbenul beschouw).

  Zo ook met de windmolens, maar dat beschrijft Rypke heel goed!

 2. Fred 24 augustus 2011 om 00:24- Antwoorden

  En toch, omdat de bankiers en vergelijkbaar ander tuig gebruik maken van sommige wetenschappelijke bevindingen, wil niet zeggen dat we met 6 miljard mensen niet bezig zijn ons eigen graf te delven. Waarom probeert Climategate continu de activiteiten van financiële hufters op het conto van de milieubeweging te schrijven?

 3. Ook Boos 24 augustus 2011 om 00:40- Antwoorden

  Fred, bedoel je te zeggen dat de milieubeweging zich gewillig voor het karretje van bankiers en vergelijkbaar tuig dan wel financiële hufters laat spannen?

 4. Fred 24 augustus 2011 om 00:44- Antwoorden

  Het meest gelezen….geloven jullie dat zelf? Artikel 31, dat wordt Climategate als het niet oppast. De dominees zijn er al. Hajo bijvoorbeeld. Nog twee jaar, dan is het voorbij.

 5. Fred 24 augustus 2011 om 01:18- Antwoorden

  Nee Boos, maar je naam is typerend voor deze website. Ooit begon het als een goede website die zocht naar het andere geluid, maar het is al een jaar een oudemannenclub geworden die niet meer geïnteresseerd is in wetenschap, alleen nog maar in het eigen gelijk. Ik blijf klimaatscepticus, maar met zogenaamde bondgenoten als hier, heb ik liever tegenstanders. Climategate is de Privé geworden voor overjarige pubers. Met wetenschap of interesse daarin heeft het niets meer te maken.

 6. De woedende kok 24 augustus 2011 om 01:21- Antwoorden

  Fred,

  kun je het het bedrijfsleven (banken, molenbouwers, energieproducenten) kwalijk nemen dat zij mee willen graaien uit de subsidiepotten die onder druk van de NGO’s door de overheid op kosten van de burger op tafel worden gezet?

  Ik had vorige week een gesprekje met mijn accountmanager van de bank. De bank bombardeert haar zakelijke contacten al sinds jaar en dag met allerhande groenzooi. Deze jonge man weet over het klimaatvraagstuk wat de NGO’s hem daarover voorkauwen en wat de productmanagers van de bank daarvan in hun nieuwe “producten” hebben gepropt.

  Als er morgen iemand opstaat die Duitsland wijsmaakt dat over 10 jaar 50% van de elektriciteit in de BRD in kerncentrales geproduceerd moet worden en het bovendien goed is voor de volksgezondheid als die centrales een beetje lekken, kan ik overmorgen bij diezelfde jongen deelnames kopen in nieuwe producten die op die wetenschap leunen, vooropgesteld dat de overheid daar flinke subsidies op uitdeelt.

  Met vriendelijke groet DWK, het zonnetje in huis.

 7. Turris 24 augustus 2011 om 09:06- Antwoorden

  @ Rypke: over klimaatmiljonairs:

  De ideologie, is vervolgens tot geloof/religie, en op haar beurt tot aantrekkelijke (door de overheid gesubsidieerde) wereldhandel gemaakt. (Zo blogde ik al gisteren)

  Dergelijk duidelijk patroon (= social re-engineering design) is zeer herkenbaar als een postmodern sociaal politieke “wetmatigheid”.

  De klimaat & Milieu "wetenschap" is daarbij (als goed voorbeeld) slechts het misbruikte vehikel, om angst te kunnen zaaien, door alarmisme, teneinde doelstellingen vanuit de ideologie te kunnen bereiken!

  Windturbineparken, zonnecellen, Natura2000-plannen, energiesubsidies, CO2-quota-handel zijn de thema's van klimaatfarizeers en handige geld woekeraars.

  In de Bijbel wordt verhaald hoe de jonge Jezus de "in hoge aanzien staande" farizeeërs op hun gecorrumpeerde dwaalleer en de valse profeten wees.

  Vervolgens verjoeg Jezus de geldwisselaars/woekeraars uit het voorportaal van de Tempel.

  Dat de Bijbelse geschiedenis zich herhaalt in het klimaat & milieu is volstrekt vergelijkbaar.

 8. Boels069 24 augustus 2011 om 09:43- Antwoorden

  Fred schreef:

  Ik blijf klimaatscepticus, maar met zogenaamde bondgenoten als hier, heb ik liever tegenstanders.

  Waarom ben je klimaatscepticus?

  Twijfel je aan de wetenschap of aan de politieke implementaties?

 9. baksteen 24 augustus 2011 om 10:38- Antwoorden

  Als we nu eens een paar jaar vooruit filmen.

  Iedereen gaat nu voluit bouwen,de subsidiepotten zijn immers nog rijk gevuld en ze worden aangevuld door almaar stijgende energierekeningen want de toenemende kosten worden nu op de directe manier verrekend. Aan alle kanten nemen de groenbelastingen toe.

  Het gaat steeds slechter met de eu en de landen waaruit die bestaat, ofwel het geld raakt op. Daarnaast staat het financiele systeem op springen, kortom denk even aan de 30er jaren.

  Het besteedbaar inkomen komt steeds meer onder druk te staan en dat gaat tot maatschappelijke spanningen leiden.

  De extreme bouw in de noordzee zal een aantal blackouts veroorzaken en de problemen met het systeem worden pijnlijk zichtbaar, het wordt duidelijk dat de molens in geen enkel opzicht bijdragen aan een beter milieu of brandstofreductie (zie nu al denemarken)

  Molens gaan 15 jaar mee, ik denk niet dat deze nieuwe generatie nog vervangen gaat worden.Hopelijk hebben we dan nog wel het geld om ze af te breken.

  Tja, vele 10-tallen miljarden verder komt het linkse gutmensch bolwerk dan tot het voortschrijdende inzicht dat het anders moet. Alleen bij die lieden weet je al dat het hoogst waarschijnlijk tot iets nog veel angstaanjagenders gaat leiden.

  Goed stuk, vooral dat stukje over de chinezen, zo erg kan het gaan in collectivistische systemen, en dat ligt niet aan de huidskleur.

 10. Leo Bokkum 24 augustus 2011 om 12:14- Antwoorden

  @Turris, het is niet te hopen dat jouw Jezus-vergelijking uitkomt.

  Het liep namelijk niet zo goed af met de beste man…

 11. Matthijs 24 augustus 2011 om 14:11- Antwoorden

  Als de kostenpost te groot wordt, stort het vanzelf in elkaar.

  Na de ICT bubble, huizen bubble, nu de groene bubble! (dan de pensioen bubble, etc. etc.)

  Ik zie een partroon,…

 12. Fred 26 augustus 2011 om 02:58- Antwoorden

  Mijn probleem met deze website is inmiddels dat het steeds minder over wetenschap gaat. En meer en meer over allerlei frustraties die mij niet interesseren. Climategate is echt niet het meest gelezen, het is meer en meer een sekte. En ik ben en blijf een skepticus, maar met sektes wil ik niks te maken hebben.

 13. Turris 26 augustus 2011 om 10:00- Antwoorden

  @ Fred: Blijf mee doen, op jouw eigen wijze! Is prima!

  Klimaatdebat = 80% politiek, 20% wetenschap discussie.

  Misschien zelfs wel 95 : 5 !

  De politiek maak de verdraaiingen, verkwanselt subsidies, probeert de wetenschap te sturen, brainswasht oppassende poorters door overvloedige staatspropaganda via de publieke media, houdt haar oogkleppen op, laat zich beïnvloeden door actieterreur, pressie en lobby vanuit extreme hoek, heeft haar zelfbeschikking aan Europa overgedragen.

  Als je dat spel / systeem / kongsi door hebt, dan moet je wel kritisch blijven!

 14. Boels069 26 augustus 2011 om 10:54- Antwoorden

  @Fred: Meer wetenschap zou mij ook wel welkom zijn.Maar granieten politiek, gebaseerd op wetenschap in ontwikkeling, moet ook aan de kaak worden gesteld.
  En helemaal als het gaat om groene pseudo-wetenschap waar elementaire rekenkunde ligt te verstoffen.
  En niet te vergeten: blijven hameren op het falen van het KNAW als hoeder van de integere wetenschap en onmachtig blijkt een einde te maken aan de kaping door de politiek.

 15. De woedende kok 26 augustus 2011 om 11:48- Antwoorden

  Fred,

  zodra er op wetenschappelijk gebied iets nieuws te melden is horen wij dat ook hier vanzelf. Maar er is niet zoveel. Voor zover ik kan beoordelen is er sinds climategate zelf maar mondjesmaat sprake van nieuwe ontwikkelingen. Climategate was een betonblok in de journalistieke viswateren van (de consensus over de) “vermeende”consensus.

  Het lijkt me verstandig de golven die dat veroorzaakt heeft zo goed en zo kwaad als het gaat aan de gang te houden; Want ondertussen worden er op basis van gammele kaasstolpwetenschap hyperkostbare “maatregelen” getroffen met alle rampzalige gevolgen van dien. Een ander gevolg is dat steeds meer burgers er de meest bizarre denkbeelden op na gaan houden.

  Je zou de Duitsers de kost moeten geven die denken dat Nederlanders een huis in Duitsland kopen op de vlucht voor het oprukkende zeewater. Nou ja, in mijn geval zou dat onmiddellijke rijkdom tot gevolg hebben.

  Massale, publieke gekte is in dit land de norm geworden.

  Wees blij dat daar nog mensen tegen te hoop lopen. De klimaat Bosatlas schijnt puur gebaseerd op metingen. Iets eerder, nl. vorige week, lanceerde de Duitse KNMI (DWD) een digitale klimaatatlas waarin een grote rol is weggelegd voor de koolstof gevoelige modellen.

  “Hans und Helga” kunnen daar met een schuifje door de tijd en zien dan de kaart van Duitsland in een vuurrode brandende hel veranderen.

  Wissenschaft an meinem Höla!

 16. de^mol 27 augustus 2011 om 01:00- Antwoorden

  zodra er op wetenschappelijk gebied iets nieuws te melden is horen wij dat ook hier vanzelf. Maar er is niet zoveel.

  De woedende kok writes:

  augustus 26th, 201110:48at

  Nou, dat zou ik niet zeggen:
  http://www.kybeline.com/2011/08/25/cloud-experime

Geef een reactie