Zet ook je energiebron zo ver mogelijk van de gebruiker vandaan, hardstikke voordelig!

Met de Atomausstieg heeft Duitsland tegelijk besloten klimaatbezweringsinstallaties te subsidieren met liefst 119 euro per MWh. Gelukkig leveren windmolens nauwelijks stroom, anders loopt het al snel in de papieren voor de Duitsers, zo toont een vlotte berekening.

Die subsidie komt in de zakken van investeerders terecht als Blackstone, die nu 2,5 miljard euro bijleggen in de bouw van Meerwind, een Offshore Windpark op 50 kilometer uit de kust, en 1,3 miljard euro voor één park Nordlicher Grund op liefst 100 kilometer uit de kust. De molens worden 150 meter hoog.

Windpark met onderhoudskostenmaximalisatie en transportverliesmaximalisatie
Die enorme afstanden vanaf de Duitse stroomgebruikers in 500 kilometer verder gelegen bevolkingscentra, zijn gekozen om de onderhoudskosten te maximaliseren (bij het offshorepark Egmond aan zee was na 3 jaar al een kwart van de molens toe aan vervanging), de transportverliezen via kabels zo groot mogelijk te maken en de belastingbetaler (die dit moet betalen) zo maximaal mogelijk te naaien.

    Meerwind, 23 kilometer boven Helgoland draait om 80 turbines met nominaal vermogen van 3,6 Megawatt, bij een productiefactor van 1/3 (gebruikelijk voor offshore) komen we dus op 80 x 1,2 = 96 Megawatt. Als deze een jaar lang draaien casht Blackstone dan 96 x 8736 x 119 = 99.800.064 euro Duits belastinggeld voor de wisselvallige levering van 96 Megawatt

Daar zitten de onderhouds- en transportkosten/verliezen dan nog niet bij, die uiteraard ook voor rekening van de belastingbetaler komen.

Let wel: de kolencentrale van Essent zou ik meen iets van 2000 Megawatt leveren zonder een cent subsidie, omdat deze rendabel is en geheel uit de markt betaald kan worden. Zou die centrale evenveel subsidie krijgen als klimaatbezweringsinstallaties, dan zou dat oplopen tot 2 Miljard Euro per jaar. I shit you not. Maar als die molens draaien blijft de gemiddelde wereldtemperatuur mooi wel constant via allerlei magische mechanismen of zo..

Conclusie: ‘duurzaam’ is economische zelfmoord. En CO2 is een uiterst gevaarlijk gas, het ontneemt mensen iedere vorm van gezond verstand. Waarom is lagere schoolrekenwerk zo moeilijk voor dat groene tuig?