Een opmerkelijke advertentie voor ledenwerving van Greenpeace in het NRC. Een keurige opsomming van alle skeptische argumenten, behalve dan de laatste zin, die moet luiden:

    ER IS GEEN KLIMAATKRISIS, alle leden bedankt, zeg je lidmaatschap van Greenpeace maar op.