Deze vervuilende afvaloven in Harlingen mocht van milieuclubs wél aan het Wad verschijnen

Het door Postcodeloterijgeld en subsidie vetgemeste koor van groene zelfkikkers als Waddenvereniging, kwaakt victorie nu de Raad van State de verdere bouw blokkeert van de vogelvriendelijke kolencentrale op een industrieterrein in de Eemshaven. Er zou ‘onvoldoende onderzoek naar schadelijke effecten’ hebben plaatsgevonden.

De hypocrisie is hier eindeloos, evenals de grove maatschappelijke onverantwoordelijkheid die moderne milieuclubs zo kenmerkt. Met het Wad of vogels heeft het niets te maken: alle kolencentrales in Nederland zijn bijvoorbeeld favoriete broedlocatie van de slechtvalk.

Gesteund door bureaucratisch academisch complex
Bij hun strijd voor aandacht en geld krijgen de donkergroene zelfkikkers steun van 70 geestverwanten van het Bureaucratisch Academisch Complex onder aanvoering van de Rotterdamse klimaatactivist Jan Rotmans, die er op zijn blog over opschept. Die noemt zich een ‘maatschappelijk gedreven wetenschapper’ , iemand die zijn spandoeken dus peer-reviewed publiceert.

Academische sektariers vernietigen het Westen
Over de anatomie van deze moderne schijnheiligen blogde ik al in ‘hoe sektarisch denken het Westen veroverde’. Zij zijn een uitvloeisel van decadentie en slordig denken.

De kleur van geld is ‘groen’
Dat deze clubs alleen voor geld een aandacht gaan toont bovenstaande foto van de wél vervuilende afvalbrander van het schaduw-publieke bedrijf Omrin in Harlingen, waartegen ze bij mijn weten níet tot het gaatje procedeerden. Dat moesten burgerorganisaties doen.

Dit is hét beeld dat het sentiment samenvat van milieubeweging vrienden bij het bureaucratisch academisch complex: onverantwoord en kinderlijk

De Afvalverbrander van semi-private Omrin in Harlingen.
Dat is, om het te onderstrepen, een wél potentieel vervuilend geval aan het Wad waartegen deze mediageile groene kikkers NIET tot het gaatje (=Raad van State) procedeerden. Terwijl er een overcapaciteit is op de afvalverwerkingsmarkt en men het afval tot over de grens naar Harlingen moet aanslepen om dat geval in bedrijf te houden.

Deze afvalbrander van provincie/gemeentebestuurders die tegelijk aandeelhouder zijn, mag dankzij een juridische truc gewoon afvalwater op de Waddenzee lozen (via een kanaal dat geen Waddenzee heet: bingo). Punt van informatie: een maatje van de milieubeweging, voormalig milieuminister Margreeth Boer (Partij van de Arrogantie) is zowel commissaris bij Omrin als voorzitter van de Waddenraad.

    Nog een een nuchtere vraag: Waarom procedeert de milieubeweging niet tegen het megawindmolenpark van het CDA in vogelgebied én Natura 2000-gebied de Steile Bank bij Urk? Deze vogelmeppers zijn bewezen schadelijk, in tegenstelling tot kolencentrales. Alle kolencentrales in Nederland zijn onschadelijk voor vogels. Zij zijn allen zelfs broedlocatie van de slechtvalk. Bovendien is CO2 het groenste gas ter wereld.

Waddenvereniging, Greenpeace en Natuurmonumenten doen het alleen voor het geld
Ook procederen ze bij mijn weten NIET tegen de zoutwinning onder het Wad die gekoppeld is aan deze afvalbrander die de stroom levert voor de zoutwinning. Die zoutwinning veroorzaakt bodemdaling van 30 centimeter op het Wad in enkele decennia.

Andermaal blijkt hoezeer deze clubs louter voor de buhne opereren. Weet ook dat Natuurmonumenten de afgelopen tien jaar ongeveer 200 miljoen euro op de beurs vergokte. En dan nog jammeren om meer subsidie. Fondsenmultinational Greenpeace harkt een kwart miljard euro per jaar bij elkaar, en kreeg van de Postcodeloterij 1,5 miljoen euro om vissers op Wad en Noordzee in media te belasteren. In onze omgekeerde wereld zijn dit ‘goede doelen’.

Definitieve bouwstop zou een kapitaalvernietiging van miljarden euro’s inhouden én een blokkade van goedkope energievoorziening met de schoonste kolentechologie die beschikbaar is. Waarmee andermaal blijkt hoe onverantwoordelijk clubs als Greenpeace, Natuurmonumenten en Waddenvereniging zijn en schadelijk voor mensen.

de stoerste en snelste roofvogel van Nederland, de slechtvalk is dol op kolencentrales. Dankzij de Waddenvereniging verliest hij zo een nieuwe broedlocatie

De nieuwe milieubeweging: iedereen die de mens voorop zet
Steun daarom Essent, en iedereen die goedkope energie produceert, die voedsel produceert: dat is de primaire productie van de samenleving (net als in een ecoysteem de basis). De moderne milieubeweging is slechts de parasiet in dat systeem. Zij houden kunstmatig een beeld van de natuur in de lucht als ‘kaartenhuis’, een kwetsbaar mietje dat milieuclubs nodig heeft om overeind te blijven.

Want waarmee haal je de meeste voordelen voor de natuur?
Via een gezonde economie, waarin je geld overhoudt voor natuurbescherming. Dankzij het ‘duurzame’ subsidiebal van Cramer en Van der Hoeven verdampte juist 8 miljard euro die ook naar natuur en vooral menselijk welzijn had kunnen gaan. Wie de natuur écht wil beschermen, denkt een stap verder dan het groene vernis van de fondsenwervingsbranche.

Teken een petitie en steun Essent!
Juist bedrijven die onze kosten laag houden, ook voor energie maken dat wij meer geld overhouden voor belangrijker zaken. Zoals – naast groene leefruimte voor mens en dier- zorg voor onze dierbaren: dat staat bij psychisch gezonde mensen op afstand op 1.

De groene zelfkikkers van Waddenvereniging, Greenpeace en Natuurmonumenten en hun wereldvreemde geestverwanten van het Bureaucratisch Academisch Complex zijn een vijand van de mensheid. Kunnen we niet een handtekeningactie opzetten vóór Essent en vóór de kolencentrales?