WC-eend van Imares

Wat het is met een krant als Trouw, het marketingplatform voor de klimatocratie? Het moet ideologische blindheid zijn of pure stompzinnigheid in hun categorische weigering journalistiek te bedrijven bij ‘groene’ onderwerpen. Ik gok allebeide.

Windmolenparken goed voor vogels en vissen’. . Voor welke vogels zijn ze goed? Ik kom later nog op dat onderzoek terug.

Zou je niet (ook) de vraag moeten stellen of een lobbyist voor offshorewindmolens, wel de goede partij is om dit onderzoek te leiden? Ik heb het hier over de ons bekende Han Lindeboom (Imares), bestuurslid van windmolenlobbyclub We@Sea citeren om namens Imares te vertellen dat wij van WC-eend toch echt meer WC-eend willen.

(WC)-eendenonderzoeker Mardik Leopold weer…
Terwijl na 5 september de vissector een kwart van Wad en Noordzee moet inleveren van Imares- omdat Lindeboom’s collega Mardik Leopold (en mede windparkonderzoeker) bij Imares een vaag vermoeden heeft dat één zwarte zee-eend zich gekwetst zou kunnen voelen als een visser zijn stem verheft, komt van de hier vaak beschreve Leopold, deze uitspraak in de We@Sea-lobbykrant over de invloed van offshore windmolens op vogels:

‘In het verkeer komen jaarlijks meer vogels om’. …

Imareslogica (bij voldoende steekpenningen): ‘Kindermishandeling hoeft niet meer bestreden te worden, want bij uitgaansgeweld vallen hardere klappen’. Ik plaste al in je huiskamer, er kan dus nog wel een drol bij Mardik?

Alleen al zo’n zin als ‘per saldo positief al blijven vogels als de Jan van Gent weg’. Dat laat toch alle alarmbellen rinkelen, het lijkt zo uit het crisishandboek communicatie: tegenstand wegnemen door gedeeltelijke erkenning.

goedkeuringsstempel van Imares-eendenkenner Mardik

Oplossing voor zeedieren van Imares/We@Sea: ‘die hebben geen last van windparken want ze vluchten wel weg’. Wat doen we ook nog moeilijk over de aanleg van snelwegen in natuurgebied. Want, zodra je het asfalt neerlegt vluchten de herten vanzelf als je de Imares-logica mag volgen en hebben ze nergens meer last van.

Van Lindeboom komt namelijk deze gouden uitspraak over de invloed van de aanleg van windparken op bruinvissen enz, gedaan in zijn functie als We@sea-lobbyist.

Recent was even in het nieuws dat er tijdens de bouw, bij het heien van de palen, problemen zouden zijn met de zeezoogdieren. Maar ons onderzoek tijdens de bouw van het windturbinepark heeft geen enkel effect op de zeedieren aangetoond. Het lijkt uiteindelijk mee te vallen omdat de beesten wegzwemmen.

Dus als je door de bouw van een windpark bruinvissen enzovoort wegjaagt is het niet erg, maar als je Imares geen geld geeft voor onderzoek is je activiteit wél bij voorbaat schadelijk? Heb ik het zo goed begrepen Han? Ik kan mij onderzoek bij VLIZ herinneren, dat het heien tot 40 kilometer afstand effect had. We zoeken het nog even op.

Dat je sinds 1990 al lobbiet voor zeereservaten en in windmolens een kans ziet om náást die reservaten nog meer visserijloze zones te krijgen zullen we er hier ook nog maar even bij vermelden. Dan krijgt de berichtgeving in onze krant voor goedgelovigen nog wat meer context. Of zijn die zeereservaten straks ook gewoon windparken?

Lindeboom werkte ook mee aan ‘Opgewarmd Nederland’ van Rolf Roos, waarmee geld voor echte natuur uit het Nationaal Groenfonds werd misbruikt voor klimaatmarketing.

Leugens over windmolens gaan door
Dagelijkse Standaard besteedt daarnaast aandacht aan de klacht aan de ombudsman, dat de voorlichting over windenergie van de overheid structureel eenzijdig en onjuist is. Zie maar :

Daarnaast is windenergie de schoonste en beste optie als het gaat om het verminderen van de CO2-uitstoot. Deze broeikasgassen ontstaan vooral door verbranding van fossiele brandstoffen. Ook besparen de huidig opgestelde windmolens de komende jaren 100 tot 200 miljoen euro aan brandstofkosten. Tegen 2020 bedraagt die besparing meer dan een miljard euro per jaar. En het rendement van windmolens neemt steeds toe terwijl de kosten dalen.

Als overheid mag je dus liegen/ het tegengestelde beweren van wat de ingenieursvereniging KIVI al constateerde in 2003: het rendement wordt niet groter, windmolens besparen niet of nauwelijks fossiele brandstof en werken al helemaal niet kostenbesparend. Windenergie prijst zichzelf uit de markt

Het beste voorbeeld? Het Offshorepark waarin windmolenlobbyist Han Lindeboom en WC-eendenkenner Mardik Leopold hun ‘onderzoek’deden. Al na 3 jaar moest een kwart van de turbines worden vervangen, zoals we hier al berichtten. We moeten wel in herhaling vallen, al word je er af en toe moe van.