Oorspronkelijk gepost als reactie onder mijn auteurs-pagina, volgen hier 12 door ene Wim Ahlers ( is het deze fitnessman of deze Zuid-Afrikaanse schrijver en wetenschapper) opgesomde “onomstotelijke” klimaatfeiten. Voor insiders rammelen ze alle twaalf aan alle kanten, maar het kan toch nuttig zijn om ze samen even netjes met bronvermelding te pareren. Laten we hierbij een format hanteren: ad 1, ad 2 etc. OK?

Shoot!

Onderstaande tekst is van Wim Ahlers:

Bij mijn weten zijn de volgende uitspraken feiten:

 1. De CO2 concentratie neemt toe.
 2. Deze CO2 komt voornamelijk van het verbranden van fossiele brandstoffen.
 3. CO2 is een krachtig “greenhouse” gas.
 4. Het klimaat warmt op.
 5. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er een sterke correlatie/verband is tussen de CO2 concentratie en het klimaat.
 6. Tot op heden is een natuurlijke oorzaak voor de huidige opwarming onbekend (ondanks vele suggesties: Zonne-activiteit, natuurlijke climatologische cyclussen, e.d.).
 7. Het arctische ijs neemt sterk in volume af. Het is niet onaannemelijk dat we binnen enkele jaren zomers een vrij toegangelijke noordelijke vaarroute hebben.
 8. Het ijs in Groenland neemt ook in volume af.
 9. En ook het gletjerijs neemt in volume af.
 10. Gelijk punt 6 geldt ook voor de punten 7+8+9 dat dit in een tempo gebeurt waarvoor we tot op heden geen directe natuurlijke oorzaak voor kunnen aanwijzen.
 11. De invloed van de toegenomen CO2 concentratie is terug te vinden (dus meetbaar!) in de zuurgraad van de oceanen. Deze zuurgraad heeft consequenties voor de voedselketen (o.a. het plankton).
 12. Biologen nemen verschuivingen/migratie-verschuivingen waar van flora en fauna. Er bestaat een sterk vermoeden dat deze migratieverschuiving gerelateerd is aan klimaatverandering. Juist omdat, gebaseerd op diverse onafhankelijke biologische studies, o.a., het leefgebied van koude gevoelige planten, insecten en dieren op het noordelijk halfrond steeds verder naar het noorden blijkt te verschuiven.

Conclusie:

Het is een feit dat de aarde opwarmt. Er zijn geen natuurlijke oorzaken bekend voor de snelheid en de amplitude van de huidige opwarming. Een aannemelijke oorzaak voor deze opwarming is CO2. Klimaatmodellen zijn precies dat: Modellen. Modellen kunnen primitief, fout of gekunsteld zijn. Maar dit staat los van de bovenstaande feiten. Deze feiten worden niet gefalsificeerd door primitieve, foute of gekunstelde klimaatmodellen (computer simulaties).

Wat is jouw verklaring? Met natuurlijk de bovenstaande feiten in acht genomen?

Of betwist je dat één of meer van de bovenstaande punten een feit is? Zo ja, waar is dit dan op gebaseerd?

MvG, Wim Ahlers.

Ahlers vergeet bovendien dat zelfs als er voor zijn punten overweldigend bewijs zou zijn, de wetenschap toch zo werkt dat één verbluffend nieuw inzicht totaal onverwacht hele reeksen oude vaststaande feiten aan het wankelen kan brengen. het is wat mij betreft hoogstens 99,999 % zeker dat de aarde rond is. We moeten altijd rekening houden met een genie dat langskomt en bewijst dat de aarde toch plat is.

Maar voor jouw rijtje “feiten” hebben we geen genie nodig. Dat kunnen Googelende leken ook wel af… de eerstvolgende reacties heb ik meeverhuisd. Daarna graag systematisch doorgaan met ad X, ad Y tot we ze alle 12 onder vuur hebben genomen. Sommige van de “feiten” zijn natuurlijk in zekere zin wel waar. Bijv. punt 1, maar zelfs daar valt eea over te zeggen.