Bart Strengers, die waarschijnlijk de feitelijk onjuiste content leverde voor Klimaatportaal

Niet alleen was de bijeenkomst met Fred Singer bij het KNMI interessant, en het diner met het KNMI gezellig:  er kwam ook fatsoenlijke sceptische kritiek voor het voetlicht.

 Groot is dan de kater wanneer Bart Strengers het Nederlandse volk wéér onjuist voorlicht via Klimaatportaal , het klimaatcommunicatie-orgaan van de overheid, zich daarbij uitgevend als ‘de visie van het KNMI’.

Naar aanleiding van de presentatie van Singer schrijft hij:

 Wereldgemiddelde temperatuurtrends zouden zijn vertekend doordat de temperatuur in steden gemiddeld hoger ligt dan op het platteland. Weerstations zouden stijgende temperatuurtrends meten doordat de omgeving van de stations verstedelijkt.

Singer onderbouwt deze stelling met een voorbeeld uit Californië. Er zijn echter veel grootschalige studies die aangeven dat het stadseffect niet zorgt voor een vertekening van de gemiddelde temperatuur,ook niet op het niveau van de Verenigde Staten.

Dat is, met alle respect Bart, kletskoek.

Lees de Staat van het Klimaat over hoe het écht zit
Het beste klimaatboek sinds Kroonenberg ‘De Staat van het Klimaat’ fileert vanaf bladzijde 64  deze beweringen. Auteur Marcel Crok heeft er op zijn eigen blog nu een vernietigende kritiek op geschreven. Blijkbaar beseffen Strengers en co ook dat ze het debat zouden verliezen wanneer ze eens eerlijk waren…